Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang    
 
 
 
 
Giới thiệu Sở Giao Thông Vận Tải
Các đơn vị trực thuộc (17/10/2016)

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 ------------------------------------------------

Địa chỉ : số 01 Lý Thường kiệt, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang ( tầng 02 - Trụ sở cơ quan Sở GTVT tỉnh An Giang )

số điện thoại (Tel) : 0763605989 

 số Fax : 0763831037

 


 
 
 
 
 
 
 

Đăng ký trực tuyến Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu