Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang    
 
 
 
 
Giới thiệu Sở Giao Thông Vận Tải
Đường dây nóng (17/10/2016)

 

Skip portlet Portlet Menu  

 

1. VĂN PHÒNG SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

(0763)831479

 

2. BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

 

(0763)831250

 

3. BAN BIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN

 

(0763)930069

 

4. THANH TRA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

(0763)832999

 

5. BAN AN TOÀN GIAO THÔNG

 

(0763)831699

 
 
Skip portlet Portlet Menu  

 

1. VĂN PHÒNG SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

(0763)831479

 

2. BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

 

(0763)831250

 

3. BAN BIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN

 

(0763)930069

 

4. THANH TRA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

(0763)832999

 

5. BAN AN TOÀN GIAO THÔNG

 

(0763)831699


 
 
 
 
 
 
 

Đăng ký trực tuyến Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu