Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang    
 
 
 
 
Giới thiệu Sở Giao Thông Vận Tải
Giới thiệu chung (17/10/2016)

GIỚI THIỆU SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH AN GIANG

 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH AN GIANG

 

Địa chỉ: số 01 đường Lý Thường Kiệt,  phường Mỹ Bình 

 

- thành phố Long Xuyên - tỉnh An Giang

 

 

             Cổng thông tin điện tử:   htt://sogtvt.angiang.gov.vn

 

                Email:                  sogtvt@angiang.gov.vn  

 

                số Fax:                        (0763)831459

 

 

 

                Điện thoại liên lạc (Tel): (0763)831479


 
 
 
 
 
 
 

Đăng ký trực tuyến Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu