Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang    
 
 
 
 
Sửa chữa mở rộng lề đoạn đường tỉnh 953, thị xã Tân Châu (23/02/2018)
Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi và đảm bảo an toàn giao thông của người dân và khách du lịch, đồng thời tạo nên bộ mặt văn minh, văn hóa, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xúc tiến hiện đại hóa - công nghiệp hóa của xã nông thôn mới.
Xem tiếp...
Đầu tư sửa chữa một số đoạn tuyến QL91C, QLN1 (11/02/2018)
Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện vừa có quyết định cho phép chuẩn bi đầu tư sửa chữa một số đoạn tuyến trên quốc lộ 91C và tuyến quốc lộ N1 qua địa phận tỉnh An Giang trong năm kế hoạch 2018. Tổng kinh phí thực hiện 25.480 triệu đồng, từ nguồn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương cấp.
Xem tiếp...
Gần 1,2 tỷ đồng Sửa chữa cục bộ mặt đường ĐT.954 (04/02/2018)
Sở GTVT An Giang vừa trình Ủy ban nhân dân tỉnh xen xét, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa cục bộ mặt đường ĐT.954 đoạn Km22+230 – Km22+420 qua khu vực chợ thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân bị hư hỏng nghiệm trọng, nhằm đảm bảo lưu thông, an toàn giao thông và xử lý bụi gây ô nhiễm môi trường.
Xem tiếp...
Chợ Mới: Triển khai Đề án xây dựng cầu nông thôn (26/01/2018)
Thực hiện Đề án Xã hội hóa đầu tư xây dựng cầu nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2016-2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong hai năm 2016 -2017, Chính quyền và Nhân dân huyện Chợ Mới đã xây dựng 17 cầu, trong đó 16 cầu kiên cố hóa bằng bê tông cốt thép, cầu sắt mạ kẽm kết nối giao thông từ trung tâm huyện về đến trung tâm xã, liên xã, từ xã về đến các ấp, liên ấp đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa nông sản góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần ở nông thôn.
Xem tiếp...
Đề nghị xây dựng hệ thống thoát nước dọc quốc lộ 91 qua khu vực Bình Hòa, (21/01/2018)
UBND tỉnh An Giang vừa có công văn đề nghị Tổng cục ĐBVN xây dựng hệ thống thoát nước dọc quốc lộ 91 đoạn từ Km73+100 đến Km74+800 qua khu vực Bình Hòa, Châu Thành nhằm đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.
Xem tiếp...
Bồi thường dự án giao thông (04/01/2018)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng vừa phê duyệt hơn 21 tỷ đồng để thực hiện phương án bồi thường dự án nâng cấp Tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đốc - cửa khẩu Tịnh Biên (Đường tỉnh 955A), phân đoạn phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc.
Xem tiếp...
40 tỷ đồng duy tu, sửa chữa công trình giao thông năm 2018 (31/12/2017)
Phó Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Phú Tân, hôm thứ tư 27-12-2017 trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt Kế họach duy tu, sửa chữa công trình giao thông từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2018 với tổng mức kinh phí thực hiện 40.000 triệu đồng,
Xem tiếp...
Làm mương thoát nước đoạn tuyến đường tỉnh 942 (13/12/2017)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng vừa Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Làm mương thoát nước dọc, sửa chữa cục bộ mặt đường đường tỉnh (ĐT.942) đoạn Km15+715 - Km15+925, huyện Chợ Mới.
Xem tiếp...
Duy tu, sửa chữa mặt đường tỉnh 948 (28/11/2017)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng vừa phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình duy tu, sửa chữa mặt đường ĐT.948 các đoạn Km4+825 - Km8+032; Km9+100 - Km17+660; Km20+360 - Km22+030, huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, tỉnh An Giang, với tổng mức đầu tư 1.180.652.000 đồng
Xem tiếp...
Hơn 35 triệu đồng bổ sung chi phí bồi thường cầu Cái Sắn Lớn (25/11/2017)
Phó Chủ tịch UBND tinh Lê Văn Nưng vừa phê duyệt bổ sung chi phí bồi thường dự án Tín dụng ngành Giao thông Vận tải để cải tạo mạng lưới đưòng Quốc gia lần thứ 2, hạng mục: cầu Cái Sắn Lớn, phưòng Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên.
Xem tiếp...

Các tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 

Đăng ký trực tuyến Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu