Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang    
 
 
 
 
Giới thiệu Sở Giao Thông Vận Tải
Tổ chức bộ máy và cán bộ (17/10/2016)

LÃNH ĐẠO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH AN GIANG

NGÔ CÔNG THỨC
GIÁM ĐỐC
ĐỖ VĂN THƠM
PHÓ GIÁM ĐỐC

NGUYỄN PHÚ TÂN
PHÓ GIÁM ĐỐC
NGUYỄN NGỌC VỆ
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. VĂN PHÒNG SỞ
PHẠM ĐĂNG LÊN
Chánh Văn phòng
2. PHÒNG QUẢN LÝ VẬN TẢI. PHƯƠNG TIỆN VÀ NGƯỜI LÁI
LÊ THANH CHÂU
Trưởng phòng
HUỲNH BÁ ÂN
Phó trưởng phòng
NGUYỄN THANH KỲ
Phó trưởng phòng
3. PHÒNG QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG

NGUYỄN THANH SANG
TRƯỞNGPHO2NG

   
BÙI LÊ ANH TÀI
Phó trưởng phòng
4. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
TRƯƠNG KHIẾT QUANG
trưởng phòng
NGUYỄN VĂN HÀO
Phó trưởng phòng
5. PHÒNG PHÁP CHẾ
VÕ NGỌC HIỀN
Phó trưởng phòng
6. PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
LÂM VĨNH CƯỜNG
Trưởng phòng
7. THANH TRA SỞ
TRẦN NHỰT QUI
Chánh Thanh tra
LÊ VĂN XÁC
Phó Chánh thanh tra
VŨ VĂN NHƯỢNG
Phó Chánh thanh tra
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC
 
   
1. BẾN XE KHÁCH CHÂU ĐỐC
NGUYỄN THANH LIÊM
Giám đốc
TRẦN CẨM HÒA
Phó Giám đốc
2. TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM THỦY BỘ
NGUYỄN THIỆN BẰNG
Giám đốc
TRƯƠNG CÔNG KHÁNH DÂN
Phó Giám đốc
HỒ MINH ỨC
Phó Giám đốc
3. TRƯỜNG KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHƯU PHONG NHÃ
Phó hiệu trưởng
NGUYỄN VĂN THẮNG
Phó hiệu trưởng
 

LÊ CÔNG THẠCH
Phó hiệu trưởng

 


 
 
 
 
 
 
 

Đăng ký trực tuyến Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu