Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang    
 
 
 
 
Giới thiệu Sở Giao Thông Vận Tải
Tổ chức bộ máy và cán bộ (17/10/2016)

LÃNH ĐẠO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH AN GIANG         

 

NGÔ CÔNG THỨC
GIÁM ĐỐC

 

 

 

ĐỖ VĂN THƠM

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

NGUYỄN VĂN DU

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ :

 

 

1. VĂN PHÒNG SỞ  

 

 

LÊ CÔNG THẠCH

     Chánh Văn phòng   

2. PHÒNG QUẢN LÝ VẬN TẢI. PHƯƠNG TIỆN VÀ NGƯỜI LÁI  
 

LÊ THANH CHÂU

Trưởng phòng  

 

HUỲNH BÁ ÂN

Phó trưởng phòng

 

NGUYỄN THANH KỲ

Phó trưởng phòng   

3. PHÒNG QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG  
   
4. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH  
 

TRƯƠNG KHIẾT QUANG

Trưởng phòng    

 

LÊ PHƯỚC TÂM

Phó trưởng phòng

5. PHÒNG PHÁP CHẾ - AN TOÀN  
 

PHẠM ĐĂNG LÊN

Trưởng phòng

 

VÕ NGỌC HIỀN

Phó trưởng phòng 

6. PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 
 

LÂM VĨNH CƯỜNG

Trưởng phòng

7. THANH TRA SỞ  
 

TRẦN NHỰT QUI

Chánh Thanh tra  

LÊ VĂN XÁC

Phó Chánh thanh tra

VŨ VĂN NHƯỢNG

Phó Chánh thanh tra

  CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC  
1. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG  

NGUYỄN THANH SANG

Giám đốc

2. BẾN XE KHÁCH CHÂU ĐỐC  
 

NGUYỄN THANH LIÊM

Giám đốc    

 

TRẦN CẨM HÒA

Phó Giám đốc  

3. TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM THỦY BỘ   

NGUYỄN THIỆN BẰNG

Giám đốc

TRƯƠNG CÔNG KHÁNH DÂN

Phó Giám đốc