Thông báo

Quyết định về việc thu hồi phù hiệu của xe ô tô kinh doanh vận tải 08:59 23/04/2024        Về việc triển khai thực hiện Nghị định 06/2024/NĐ-CP ngày 25/01/2024 của Chính phủ 03:56 19/04/2024        Thông báo Danh sách phương tiện do Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang cấp phù hiệu kinh doanh vận tải 08:51 19/04/2024        Thông báo về việc dừng hoạt động bến phà Châu Giang sau khi thông xe cầu Châu Đốc 04:17 17/04/2024        Thông cáo báo chí Tổ chức lễ thông xe Cầu Châu Đốc thuộc dự án xây dựng tuyến đường liên kết vùng đoạn từ thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc, kết nối tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp 03:55 17/04/2024        Đội Thanh tra giao thông số 9 kết hợp Đoàn kiểm tra chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực đấu giá quyền khai thác bến khách ngang sông trên địa bàn huyện An Phú 09:41 12/04/2024        Kết hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ hội văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XXII năm 2024 03:39 01/04/2024        Thông báo V/v Công bố người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Giao thông vận tải - Tỉnh An Giang 08:26 01/04/2024        Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bến xe khách Châu Đốc trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang 10:05 29/03/2024        Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang kiểm tra, đánh giá việc duy trì điều kiện hoạt động kiểm định cơ giới đường bộ 10:22 27/03/2024       

Phòng chống dịch bệnh COVID-19

Sở Giao thông vận tải An Giang công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, hướng dẫn trong quá trình vận chuyển hàng hóa

09:06 20/08/2021

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại văn bản số 5908/TCĐBVN-VT ngày 18/08/2021 về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin về vận tải đường bộ, Sở Giao thông vận tải An Giang công bố số điện thoại đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận phản ánh, hướng dẫn giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của Doanh nghiệp, người điều khiển phương tiện trong quá trình vận chuyển hàng hóa như sau:

 - Số điện thoại tiếp nhận thông tin và hướng dẫn, giải đáp các nội dung liên quan đến hoạt động vận tải bằng xe ô tô: Ông Trần Nhựt Qui, Trưởng phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái, số điện thoại: 0913649732.

- Số điện thoại tiếp nhận thông tin và hướng dẫn giải đáp về an toàn giao thông, điều tiết, phân luồng giao thông: Ông Nguyễn Thanh Kỳ, Chánh thanh tra, Thanh tra Sở Giao thông vận tải An Giang, số điện thoại: 0919096609.

Cũng tại văn bản số 5908/TCĐBVN-VT ngày 18/08/2021, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã công bố số điện thoại đường dây nóng của Tổng cục ĐBVN như sau:

- Số điện thoại tiếp nhận thông tin và hướng dẫn, giải đáp các nội dung liên quan đến hoạt động vận tải bằng xe ô tô: 0886016640.

- Số điện thoại tiếp nhận thông tin và hướng dẫn giải đáp về an toàn giao thông, điều tiết, phân luồng giao thông: 0916608085.

(Trần Minh Tuyên)

 

Sở GTVT An Giang

Các tin khác