Thông báo

Thông báo mức thu phí, lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe online từ 01/12/2023 03:16 01/12/2023        Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải An Giang họp mặt và lắng nghe ý kiến của cán bộ, công chức thanh tra Sở giao thông vận tải An Giang 10:18 01/12/2023        Thông báo về việc hạn chế giao thông thủy trên tuyến Kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng 02:21 27/11/2023        Giám đốc Sở Giao thông vận tải An Giang gặp gỡ và làm việc với viên chức và người lao động tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp giao thông vận tải An Giang 01:55 24/11/2023        Thông báo Danh sách phương tiện do Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang cấp phù hiệu kinh doanh vận tải 08:33 23/11/2023        Sở Giao thông vận tải An Giang làm việc với Sở Giao thông vận tải Kiên Giang về lĩnh vực giao thông vận tải giữa hai tỉnh An Giang và Kiên Giang 10:00 20/11/2023        Công tác phối hợp đảm bảo trật tự trước và trong thời gian tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “ Văn hóa Óc Eo trong bối cảnh Châu Á” và tổ chức sự kiện sản phẩm OCOP tại tỉnh An Giang 08:51 17/11/2023        Hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến ngành giao thông vận tải năm 2023 (lần 2) 08:21 14/11/2023        Công tác phối hợp tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa trên địa bàn thành phố Châu Đốc 03:25 08/11/2023        Đảng ủy Sở Giao thông vận tải trao quyết định về công tác cán bộ 10:38 08/11/2023       

Phòng chống dịch bệnh COVID-19

Sở Giao thông vận tải An Giang triển khai một số biện pháp cấp bách để lưu thông hàng hóa kịp thời

07:31 03/08/2021

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3947/VPUBND-KTN ngày 30/7/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc một số biện pháp cấp bách để lưu thông hàng hóa kịp thời.

Ngày 03/8/2021, Sở GTVT tỉnh An Giang có công văn số 1718/SGTVT-QLVTPT&NL về việc triển khai một số biện pháp cấp bách để lưu thông hàng hóa kịp thời, theo đó:

Để lưu thông hàng hóa kịp thời, Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải truy cập hệ thống phần mềm http://luongxanh.drvn.gov.vn. đăng ký mã nhận diện QR code cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa. Sở Giao thông vận tải bố trí cán bộ trực 24/24 giờ để thực hiện việc cấp thẻ nhận diện phương tiện khi đơn vị kinh doanh vận tải đăng ký.

* Công văn này thay thế Công văn số 1712/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 03/8/2021 của Sở Giao thông vận tải An Giang.

Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị thực hiện./.

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Sở GTVT An Giang

Các tin khác