Vận tải

Hoạt động các tuyến xe buýt trong 06 tháng đầu năm 2024

03:33 05/07/2024

Qua báo cáo của Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines về hoạt động các tuyến xe buýt trong 06 tháng đầu năm 2024cụ thể đat được tổng số chuyến thực hiện 67.677 chuyến ứng với 147 xe đăng ký thực hiện, số vé bán được 769.596 vé khai thác 15 tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh An Giang góp phần giảm phương tiện cá nhân, hạn chế tai nạn giao thông, bảo vệ môi trường, giảm tai nạn giao thông, ùn tắt giao thông, giảm áp lực phương tiện vận tải. 

Theo Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines tại Chi nhánh An Giang chia sẻ: “Với mong muốn hỗ trợ phát triển công trình giao thông công cộng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, Phương Trang mang đến cho người dân An Giang sự di chuyển tiện lợi và phù hợp nhất, bởi các tuyến xe buýt được trang bị mới nhất. Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang cam kết liên tục đổi mới, cải tiến chất lượng phương tiện, nâng cao phong cách phục vụ văn minh”.

Hình ảnh: Xe buýt đang hoạt động trên đường

Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines đang đề nghị điều chỉnh nối dài 04 tuyến xe buýt đưa vào hoạt động gồm: (1) Nối tuyến Lộ tẻ Rạch giá - Châu Thành - Châu Đốc; (2) Kéo dài tuyến An Hòa - Óc Eo về BXLX - Óc Eo; (3) Kéo dài tuyến Châu Đốc - Khánh Bình thành Châu Đốc - Cầu Long Bình; (4) Kéo dài tuyến Châu Giang - Vĩnh Xương thành Châu Đốc - Vĩnh Xương. Sở Giao thông vận tải An Giang đã lấy ý kiến các UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, tổ chức có liên quan, tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương thí điểm hoạt động tạm thời đến ngày 30/9/2024.

Nhằm tạo mọi điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh vận tải, trong thời gian tới Sở Giao thông vận tải An Giang sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát và tạo điều kiện tốt nhất để Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines khai thác các tuyến xe buýt hiệu quả, cũng như phối hợp trong việc nghiên cứu mở thêm các các tuyến xe buýt mới để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân ngày càng tốt hơn./.

(Tin bài: Phòng QLVTPT&NL, Trần Ngọc Đức) 

Các tin khác