Thông báo

V/v ngưng khai thác và cập nhật lại Biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh 03:10 24/04/2024        Sở Giao thông vận tải An Giang tham dự buổi làm việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang với Khu Quản lý đường bộ IV, Cục Đường bộ Việt Nam 02:48 24/04/2024        Quyết định về việc thu hồi phù hiệu của xe ô tô kinh doanh vận tải 08:59 23/04/2024        Về việc triển khai thực hiện Nghị định 06/2024/NĐ-CP ngày 25/01/2024 của Chính phủ 03:56 19/04/2024        Thông báo Danh sách phương tiện do Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang cấp phù hiệu kinh doanh vận tải 08:51 19/04/2024        Thông báo về việc dừng hoạt động bến phà Châu Giang sau khi thông xe cầu Châu Đốc 04:17 17/04/2024        Thông cáo báo chí Tổ chức lễ thông xe Cầu Châu Đốc thuộc dự án xây dựng tuyến đường liên kết vùng đoạn từ thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc, kết nối tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp 03:55 17/04/2024        Đội Thanh tra giao thông số 9 kết hợp Đoàn kiểm tra chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực đấu giá quyền khai thác bến khách ngang sông trên địa bàn huyện An Phú 09:41 12/04/2024        Kết hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ hội văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XXII năm 2024 03:39 01/04/2024        Thông báo V/v Công bố người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Giao thông vận tải - Tỉnh An Giang 08:26 01/04/2024       

Phòng chống dịch bệnh COVID-19

Tạm dừng hoạt động đối với các bến đò dọc, bến khách ngang sông, bến phà trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

05:01 09/07/2021

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 2721/CAT-PV01 ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Công An tỉnh về việc đề nghị tạm dừng hoạt động của các bến đò trên địa bàn tỉnh phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Công văn số 1457/SGTVT-QLKCHTGT ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải về việc tạm dừng hoạt động một số bến khách ngang sông để đảm bảo phòng chống dịch; về việc này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận tạm dừng hoạt động đối với các bến đò dọc, bến khách ngang sông, bến phà cho đến khi có thông báo mới, trừ các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và xe chở bệnh đi cấp cứu; cụ thể như sau:

- Tạm dừng hoạt động các bến khách ngang sông:

+ Bến số 5 (thuộc xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp qua thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang);

+ Bến số 17 và Bến số 18 (thuộc xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp qua huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).

- Tạm dừng hoạt động từ 22h00 ngày hôm trước đến 05h00 ngày hôm sau đối với tất cả các bến đò dọc, bến khách ngang sông và bến phà trên địa bàn tỉnh.

- Giao Sở Giao thông vận tải thông báo, yêu cầu các địa phương, các đơn vị và tổ chức liên quan thực hiện việc tạm dừng hoạt động nêu trên.

2. Đối với Bến phà Tân Châu - Hồng Ngự vẫn hoạt động 24/24 giờ hằng ngày để đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và những trường hợp khẩn cấp.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức việc thực hiện kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại các bến đò dọc, bến khách ngang sông, bến phà trên địa bàn theo đúng quy định và khuyến cáo của ngành y tế.

4. Việc đề nghị của Công An tỉnh về hỗ trợ 06 cán bộ cùng vật tư, trang thiết bị phối hợp tham gia các chốt phòng, chống dịch để tiến hành test nhanh Covid-19 đối với các trường hợp trên các phương tiện từ các tỉnh vào địa bàn tỉnh An Giang: Thống nhất chủ trương, giao Sở Y tế phối hợp Công An tỉnh khẩn trương thực hiện.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến Sở Giao thông vận tải và các đơn vị biết, khẩn trương tổ chức thực hiện./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

UBND tỉnh An Giang

Các tin khác