Thông báo

Tổng kết công tác phối hợp quản lý trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thị xã Tân Châu năm 2023 của Đội Thanh tra giao thông số 08 03:38 06/12/2023        Đảng bộ Sở Giao thông vận tải An Giang nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 03:05 06/12/2023        Thông báo về việc hạn chế giao thông thủy trên kênh Rạch Giá Long Xuyên 04:11 05/12/2023        Thông báo mức thu phí, lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe online từ 01/12/2023 03:16 01/12/2023        Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải An Giang họp mặt và lắng nghe ý kiến của cán bộ, công chức thanh tra Sở giao thông vận tải An Giang 10:18 01/12/2023        Thông báo về việc hạn chế giao thông thủy trên tuyến Kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng 02:21 27/11/2023        Giám đốc Sở Giao thông vận tải An Giang gặp gỡ và làm việc với viên chức và người lao động tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp giao thông vận tải An Giang 01:55 24/11/2023        Thông báo Danh sách phương tiện do Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang cấp phù hiệu kinh doanh vận tải 08:33 23/11/2023        Sở Giao thông vận tải An Giang làm việc với Sở Giao thông vận tải Kiên Giang về lĩnh vực giao thông vận tải giữa hai tỉnh An Giang và Kiên Giang 10:00 20/11/2023        Công tác phối hợp đảm bảo trật tự trước và trong thời gian tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “ Văn hóa Óc Eo trong bối cảnh Châu Á” và tổ chức sự kiện sản phẩm OCOP tại tỉnh An Giang 08:51 17/11/2023       

Phòng chống dịch bệnh COVID-19

Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang thông báo khôi phục hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa theo công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang

07:59 29/11/2021

Ngày 28/11/2021, Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang ban hành văn bản số 2690/SGTVT-QLVTPT&NL về việc khôi phục hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa theo công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó:

Căn cứ Kế hoạch số 650/KH-UBND ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành kế hoạch ban hành quy định tạm thời “ Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID – 19 trên địa bàn tỉnh An Giang”

Căn cứ Thông báo số 4166/TB-SYT ngày 26/11/2021 của Sở Y tế An Giang về việc cập nhật cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang là Cấp độ 2.

Sở Giao thông vận tải An Giang Thông báo đến các tổ chức, đơn vị liên quan khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo Văn bản số 2355/SGTVT-PQLVTPT&NL ngày 24/10/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị các tổ chức, đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật cấp độ dịch   COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang, đối với cấp độ 01 và cấp độ 02 hoạt động bình thường, cấp độ 03 và cấp độ 04 tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội theo công bố cấp độ dịch COVID-19 của Sở Y tế An Giang.

Sở Giao thông vận tải An Giang yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải và bến xe thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của cơ quan y tế./.

Sở GTVT An Giang

Các tin khác