Thông báo

Thông báo về việc hạn chế giao thông thủy trên kênh Rạch Giá Long Xuyên 04:11 05/12/2023        Thông báo mức thu phí, lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe online từ 01/12/2023 03:16 01/12/2023        Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải An Giang họp mặt và lắng nghe ý kiến của cán bộ, công chức thanh tra Sở giao thông vận tải An Giang 10:18 01/12/2023        Thông báo về việc hạn chế giao thông thủy trên tuyến Kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng 02:21 27/11/2023        Giám đốc Sở Giao thông vận tải An Giang gặp gỡ và làm việc với viên chức và người lao động tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp giao thông vận tải An Giang 01:55 24/11/2023        Thông báo Danh sách phương tiện do Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang cấp phù hiệu kinh doanh vận tải 08:33 23/11/2023        Sở Giao thông vận tải An Giang làm việc với Sở Giao thông vận tải Kiên Giang về lĩnh vực giao thông vận tải giữa hai tỉnh An Giang và Kiên Giang 10:00 20/11/2023        Công tác phối hợp đảm bảo trật tự trước và trong thời gian tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “ Văn hóa Óc Eo trong bối cảnh Châu Á” và tổ chức sự kiện sản phẩm OCOP tại tỉnh An Giang 08:51 17/11/2023        Hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến ngành giao thông vận tải năm 2023 (lần 2) 08:21 14/11/2023        Công tác phối hợp tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa trên địa bàn thành phố Châu Đốc 03:25 08/11/2023       

Phòng chống dịch bệnh COVID-19

Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng do cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang là Cấp độ 3

02:48 06/11/2021

Ngày 06/11/2021, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang đã ban hành công văn số 2481/SGTVT-QLVTPT&NL về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng do cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang là Cấp độ 3, theo đó:

Căn cứ vào các biện pháp hành chính trong phòng chống dịch Covid-19 (đối với tổ chức) ở Cấp độ 3 và Cấp độ 4 được nêu trong Phụ lục 1 - Kế hoạch số 650/KH-UBND ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thì vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19: Tạm dừng hoạt động.

Căn cứ Thông báo số 3812/TB-SYT ngày 05/11/2021 của Sở Y tế An Giang cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang là Cấp độ 3.

Do đó, Sở Giao thông vận tải An Giang đề nghị các đơn vị tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 bắt đầu từ ngày 07 tháng 11 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới.

Sở Giao thông vận tải An Giang yêu cầu các đơn vị thực hiện./.

 

 

(Trần Minh Tuyên)

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Sở GTVT An Giang

Các tin khác