Thông báo

Hội nghị triển khai “Ngày pháp luật” 07:42 02/03/2024        Sở Giao thông vận tải An Giang làm việc với UBND huyện Châu Phú trong công tác phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về giao thông vận tải 07:02 02/03/2024        Thông báo V/v đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 03:43 01/03/2024        V/v triển khai thực hiện Thông tư số 41/2023/TT-BGTVT quy định về xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ 03:29 01/03/2024        Phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ giao nhận quân huyện Thoại Sơn năm 2024 08:44 28/02/2024        Về việc triển khai Quyết định số 83/QĐ-BGTVT ngày 26/01/2024 của Bộ GTVT 04:02 27/02/2024        Quyết định Về việc điều chỉnh các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang thành Quốc lộ 80B 03:54 27/02/2024        Sở Giao thông vận tải An Giang làm việc với UBND huyện Châu Thành trong công tác phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về giao thông vận tải 10:17 27/02/2024        Kết luận của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16-1-2012 của BCH Trung ương đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ 10:05 27/02/2024        Phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tổ chức Ngày hội tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm năm 2024 04:38 26/02/2024       

Phòng chống dịch bệnh COVID-19

Hướng dẫn tổ chức phân luồng giao thông đảm bảo cho phương tiện lưu thông hàng hóa qua địa bàn tỉnh An Giang trong tình hình dịch bệnh COVID-19

09:57 17/07/2021

Ngày 16/7/2021 Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang có Công văn số 1589  /SGTVT-QLKCHTGT về việc hướng dẫn tổ chức phân luồng giao thông đảm bảo cho phương tiện lưu thông hàng hóa qua địa bàn tỉnh An Giang trong tình hình dịch bệnh COVID-19, theo đó:

Sở Giao thông vận tải hướng dẫn tổ chức phân luồng giao thông đảm bảo cho phương tiện lưu thông hàng hóa qua địa bàn tỉnh An Giang trong tình hình dịch bệnh COVID-19 như sau:

1. Lộ trình (luồng xanh) các tuyến đường quốc lộ để các phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông từ tỉnh An Giang đến thành phố Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Kiên Giang:

a) Tỉnh An Giang đi thành phố Cần Thơ và ngược lại: Từ thành phố Long Xuyên đi theo tuyến Quốc lộ 91 đến thành phố Cần Thơ.

b) Tỉnh An Giang đi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại: Từ thành phố Long Xuyên đi theo tuyến Quốc lộ 91 à tuyến Quốc lộ 80  à Cầu Vàm Cống à tuyến Quốc Lộ 1 à tuyến Cao tốc Trung Lương - TP.HCM.

c) Tỉnh An Giang đi tỉnh Đồng Tháp và ngược lại: Từ thành phố Long Xuyên đi theo tuyến Quốc lộ 91 à tuyến Quốc lộ 80  à Cầu Vàm Cống à cầu Cao Lãnh à tuyến Quốc lộ 30.

d) Tỉnh An Giang đi tỉnh Kiên Giang và ngược lại: Từ thành phố Long Xuyên đi theo tuyến Quốc lộ 91 à tuyến Quốc lộ 80  à tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi.

2. Lộ trình (luồng xanh) các tuyến đường tỉnh để các phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông nội tỉnh:

a) Huyện Tịnh Biên đến thành phố Châu Đốc, huyện Châu Phú, huyện Châu Thành, thành phố Long Xuyên và khu công nghiệp Bình Long và Bình Hòa: Theo tuyến đường Quốc lộ 91.

b) Huyện Tịnh Biên đến huyện Tri Tôn: theo tuyến ĐT.948.

c) Huyện Tri Tôn đến huyện Châu Thành và thành phố Long Xuyên: Theo tuyến ĐT.941, QL.91.

d) Huyện Tri Tôn đến huyện Thoại Sơn và kết nối thành phố Long Xuyên: Theo tuyến ĐT.943.

e) Huyện An Phú đến thành phố Châu Đốc, huyện Châu Phú, huyện Châu Thành, thành phố Long Xuyên: Theo tuyến đường QL.91C, QL.91.

f) Thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc, huyện Châu Phú, huyện Châu Thành, thành phố Long Xuyên: Theo tuyến ĐT.953, phà Châu Giang, QL.91.

g) Huyện Phú Tân đến huyện Châu Phú, huyện Châu Thành, thành phố Long Xuyên: Theo tuyến ĐT.954, phà Năng Gù, QL.91.

h)  Huyện Phú Tân đến huyện Chợ Mới: Theo tuyến ĐT.954, phà Thuận Giang, ĐT.942.

k) Huyện Chợ Mới đến thành phố Long Xuyên: Theo tuyến ĐT.942, ĐT.944, phà An Hòa.

3. Chốt kiểm soát tại cửa ngõ tỉnh An Giang:

a) Chốt Vàm Cống:

- Vị trí tại trạm thu phí T2 (QL.91) và tại cổng chào thành phố Long Xuyên, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Số điện thoại đường dây nóng: 0919466665 (Thượng tá Đặng Văn Thinh, Phó trưởng Công an thành phố Long Xuyên).

b) Chốt tại Tỉnh lộ 942:

- Vị trí tại ấp thị 1, xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

- Số điện thoại đường dây nóng: 0813008113 (Đồng chí Nguyễn Hồng Phước, Phó Chủ tịch xã Hội An).

c) Trình tự, nội dung, quy trình kiểm soát: Theo Công văn số 675/UBND-KGVX ngày 09/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kiểm soát công tác hoạt động vận tải trong tình hình dịch bệnh COVID-19.

4. Thông tin đường dây nóng:

- Thông tin về Cổng thông tin của Sở Giao thông vận tải An Giang: sogtvt.angiang.gov.vn.

+ Ông: Võ Phú Hiển - Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái - Số điện thoại 0982601525;

+ Ông: Nguyễn Thanh Kỳ - Chánh Thanh tra Sở - Số điện thoại 0919096609.

- Đường dây nóng Sở Y tế An Giang: 0969871919.

Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang thông tin đến các đơn vị biết để thực hiện./.

(St: Trần Minh Tuyên)

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Sở GTVT An Giang

Các tin khác