Thông báo

V/v ngưng khai thác và cập nhật lại Biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh 03:10 24/04/2024        Sở Giao thông vận tải An Giang tham dự buổi làm việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang với Khu Quản lý đường bộ IV, Cục Đường bộ Việt Nam 02:48 24/04/2024        Quyết định về việc thu hồi phù hiệu của xe ô tô kinh doanh vận tải 08:59 23/04/2024        Về việc triển khai thực hiện Nghị định 06/2024/NĐ-CP ngày 25/01/2024 của Chính phủ 03:56 19/04/2024        Thông báo Danh sách phương tiện do Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang cấp phù hiệu kinh doanh vận tải 08:51 19/04/2024        Thông báo về việc dừng hoạt động bến phà Châu Giang sau khi thông xe cầu Châu Đốc 04:17 17/04/2024        Thông cáo báo chí Tổ chức lễ thông xe Cầu Châu Đốc thuộc dự án xây dựng tuyến đường liên kết vùng đoạn từ thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc, kết nối tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp 03:55 17/04/2024        Đội Thanh tra giao thông số 9 kết hợp Đoàn kiểm tra chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực đấu giá quyền khai thác bến khách ngang sông trên địa bàn huyện An Phú 09:41 12/04/2024        Kết hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ hội văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XXII năm 2024 03:39 01/04/2024        Thông báo V/v Công bố người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Giao thông vận tải - Tỉnh An Giang 08:26 01/04/2024       

Phòng chống dịch bệnh COVID-19

Sở Giao thông vận tải An Giang triển khai một số biện pháp cấp bách để lưu thông hàng hóa kịp thời

07:31 03/08/2021

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3947/VPUBND-KTN ngày 30/7/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc một số biện pháp cấp bách để lưu thông hàng hóa kịp thời.

Ngày 03/8/2021, Sở GTVT tỉnh An Giang có công văn số 1718/SGTVT-QLVTPT&NL về việc triển khai một số biện pháp cấp bách để lưu thông hàng hóa kịp thời, theo đó:

Để lưu thông hàng hóa kịp thời, Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải truy cập hệ thống phần mềm http://luongxanh.drvn.gov.vn. đăng ký mã nhận diện QR code cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa. Sở Giao thông vận tải bố trí cán bộ trực 24/24 giờ để thực hiện việc cấp thẻ nhận diện phương tiện khi đơn vị kinh doanh vận tải đăng ký.

* Công văn này thay thế Công văn số 1712/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 03/8/2021 của Sở Giao thông vận tải An Giang.

Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị thực hiện./.

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Sở GTVT An Giang

Các tin khác