Thông báo

V/v ngưng khai thác và cập nhật lại Biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh 03:10 24/04/2024        Sở Giao thông vận tải An Giang tham dự buổi làm việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang với Khu Quản lý đường bộ IV, Cục Đường bộ Việt Nam 02:48 24/04/2024        Quyết định về việc thu hồi phù hiệu của xe ô tô kinh doanh vận tải 08:59 23/04/2024        Về việc triển khai thực hiện Nghị định 06/2024/NĐ-CP ngày 25/01/2024 của Chính phủ 03:56 19/04/2024        Thông báo Danh sách phương tiện do Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang cấp phù hiệu kinh doanh vận tải 08:51 19/04/2024        Thông báo về việc dừng hoạt động bến phà Châu Giang sau khi thông xe cầu Châu Đốc 04:17 17/04/2024        Thông cáo báo chí Tổ chức lễ thông xe Cầu Châu Đốc thuộc dự án xây dựng tuyến đường liên kết vùng đoạn từ thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc, kết nối tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp 03:55 17/04/2024        Đội Thanh tra giao thông số 9 kết hợp Đoàn kiểm tra chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực đấu giá quyền khai thác bến khách ngang sông trên địa bàn huyện An Phú 09:41 12/04/2024        Kết hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ hội văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XXII năm 2024 03:39 01/04/2024        Thông báo V/v Công bố người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Giao thông vận tải - Tỉnh An Giang 08:26 01/04/2024       

Phòng chống dịch bệnh COVID-19

Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng do cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang là Cấp độ 3

02:48 06/11/2021

Ngày 06/11/2021, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang đã ban hành công văn số 2481/SGTVT-QLVTPT&NL về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng do cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang là Cấp độ 3, theo đó:

Căn cứ vào các biện pháp hành chính trong phòng chống dịch Covid-19 (đối với tổ chức) ở Cấp độ 3 và Cấp độ 4 được nêu trong Phụ lục 1 - Kế hoạch số 650/KH-UBND ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thì vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19: Tạm dừng hoạt động.

Căn cứ Thông báo số 3812/TB-SYT ngày 05/11/2021 của Sở Y tế An Giang cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang là Cấp độ 3.

Do đó, Sở Giao thông vận tải An Giang đề nghị các đơn vị tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 bắt đầu từ ngày 07 tháng 11 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới.

Sở Giao thông vận tải An Giang yêu cầu các đơn vị thực hiện./.

 

 

(Trần Minh Tuyên)

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Sở GTVT An Giang

Các tin khác