Thông báo

Phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ giao nhận quân huyện Thoại Sơn năm 2024 08:44 28/02/2024        Về việc triển khai Quyết định số 83/QĐ-BGTVT ngày 26/01/2024 của Bộ GTVT 04:02 27/02/2024        Quyết định Về việc điều chỉnh các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang thành Quốc lộ 80B 03:54 27/02/2024        Sở Giao thông vận tải An Giang làm việc với UBND huyện Châu Thành trong công tác phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về giao thông vận tải 10:17 27/02/2024        Kết luận của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16-1-2012 của BCH Trung ương đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ 10:05 27/02/2024        Phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tổ chức Ngày hội tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm năm 2024 04:38 26/02/2024        Thông báo Danh sách phương tiện do Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang cấp phù hiệu kinh doanh vận tải (tháng 01/2024) 02:22 22/02/2024        Tình hình phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách tại các bến xe vào các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 03:38 19/02/2024        Tăng cường kiểm tra công trình đang thi công trên địa bàn huyện Thoại Sơn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 03:29 06/02/2024        Quyết định Về việc công bố lại Bến xe khách Tịnh Biên 10:37 06/02/2024       

Theo dòng sự kiện

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý Sở Giao thông vận tải

08:54 28/07/2023

Ảnh: Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý Sở Giao thông vận tải

Ngày 24/7/2023, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở. Đồng chí Nguyễn Phú Tân – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị cùng tham dự là các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở; ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở; Trưởng phòng, phó trưởng phòng phụ trách và tương đương; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Chủ tịch Công Đoàn cơ sở và Bí thư Đoàn cơ sở.

Dự giám sát Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đại diện lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Đại điện Ban thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Ảnh: Các đổng chí lãnh đạo tham dự giám sát tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe Đồng chí Nguyễn Phú Tân – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và tiêu chuẩn lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 28/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh An Giang;  Kế hoạch số 1552/KH-SGTVT ngày 12/7/2023 của Sở giao thông vận tải An giang về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý. Đây là nội dung quan trọng trong đánh giá cán bộ, được thực hiện định kỳ nhằm thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu, nhất là người được lấy phiếu tín nhiệm, người ghi phiếu tín nhiệm; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Phú Tân – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và tiêu chuẩn lấy phiếu tín nhiệm

Quy trình lấy phiếu tín nhiệm được Sở Giao thông vận tải thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo quy định; Báo cáo, hồ sơ của người lấy phiếu tín nhiệm được gửi cho người ghi phiếu trước 15 ngày. Đến ngày tổ chức Hội nghị lấy phiếu không có ý kiến yêu cầu giải trình.

Ảnh: Một số hình ảnh bỏ phiếu tín nhiệm của các đại biểu

Ảnh: Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở được công khai trước toàn thể thành phần tham dự Hội nghị

Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan đảm bảo đúng quy trình, quy định. Kết quả, không có đồng chí nào trong Ban Giám đốc có phiếu tín nhiệm thấp.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Phú Tân – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở kết luận tại Hội nghị

Kết luận hội nghị, Đồng chí Nguyễn Phú Tân – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu tham gia. Hội nghị triển khai theo đúng các yêu cầu, quy trình lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được báo cáo và công khai theo đúng quy định.

(Tin bài: Nguyễn Văn Tâm – Chuyên viên Văn phòng Sở)

 

Các tin khác