Thông báo

Hội nghị triển khai “Ngày pháp luật” 07:42 02/03/2024        Sở Giao thông vận tải An Giang làm việc với UBND huyện Châu Phú trong công tác phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về giao thông vận tải 07:02 02/03/2024        Thông báo V/v đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 03:43 01/03/2024        V/v triển khai thực hiện Thông tư số 41/2023/TT-BGTVT quy định về xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ 03:29 01/03/2024        Phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ giao nhận quân huyện Thoại Sơn năm 2024 08:44 28/02/2024        Về việc triển khai Quyết định số 83/QĐ-BGTVT ngày 26/01/2024 của Bộ GTVT 04:02 27/02/2024        Quyết định Về việc điều chỉnh các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang thành Quốc lộ 80B 03:54 27/02/2024        Sở Giao thông vận tải An Giang làm việc với UBND huyện Châu Thành trong công tác phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về giao thông vận tải 10:17 27/02/2024        Kết luận của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16-1-2012 của BCH Trung ương đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ 10:05 27/02/2024        Phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tổ chức Ngày hội tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm năm 2024 04:38 26/02/2024       

Theo dòng sự kiện

Đảng bộ Sở Giao thông vận tải An Giang nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

03:05 06/12/2023

Sáng ngày 04/12/2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến hơn 16.242 điểm cầu trên toàn quốc với hơn 1,4 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

Ảnh: Đ/c Đinh Văn To - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở chủ trì tại điểm cầu Đảng bộ Sở Giao thông vận tải An Giang

Đảng bộ Sở Giao thông vận tải An Giang phối hợp tổ chức điểm cầu trực tuyến Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tại Hội trường Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giao thông vận tải An Giang với 187 đảng viên tham dự nghiên cứu, học tập. Chủ trì điểm cầu Đảng bộ Sở Giao thông vận tải do đồng chí đồng chí Đinh Văn To - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT, Phó Giám đốc Sở.

Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày (trong đó, 1 ngày nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết; 0,5 ngày dành cho các tỉnh, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết).

Tại Hội nghị, các đảng viên được triển khai và nghiên cứu, học tập các chuyên đề gồm:

- Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

- Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

- Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Đảng viên tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập Nghị quyết tại điểm cầu Sở Giao thông vận tải An Giang được Đảng ủy Sở cung cấp đầy đủ tài liệu, qua đó giúp cho đảng viên nghiên cứu, học tập nghiêm túc, có theo dõi ghi chép.

Ảnh: Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đảng bộ Sở Giao thông vận tải An Giang

Thông qua Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương tám (khóa XIII), các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Đồng chí Đinh Văn To - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở quán triệt đảng viên tham dự Hội nghị: đề nghị sau Hội nghị, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ bộ phận tiếp tục tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động đơn vị mình. Đồng thời khẩn trương cụ thể hóa thành kế hoạch hành động triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đề ra./.

(Tin bài: Nguyễn Văn Tâm - Chuyên viên Văn phòng Sở)

 

 

Sở GTVT An Giang

Các tin khác