Thông báo

Sở Giao thông vận tải An Giang trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Công đoàn 04:50 10/06/2024        Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị trao đổi một số thông tin liên quan phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm qua theo dõi trên thiết bị giám sát hành trình 04:43 10/06/2024        Về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh An Giang 10:13 06/06/2024        Quyết định về việc thu hồi phù hiệu của xe ô tô kinh doanh vận tải 10:03 06/06/2024        V/v triển khai thực hiện Nghị định 57/2024/NĐ-CP ngày 20/5/2024 của Chính phủ 09:57 06/06/2024        V/v triển khai thực hiện Thông tư số 18/2024/TT-BGTVT ngày 31/05/2024 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/05/2020 09:51 06/06/2024        Tham gia phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông kỳ thi tuyển vào lớp 10 trên địa bàn thị xã Tân Châu 08:38 05/06/2024        Phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 trên địa bàn huyện Thoại Sơn 08:31 05/06/2024        Phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 - 2025 trên địa bàn huyện An Phú 03:05 04/06/2024        Phối hợp phân luồng điều tiết, phòng chống ùn tắc giao thông tại nút giao tuyến tránh Thành phố Long Xuyên và Quốc lộ 91 thuộc phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên 09:59 04/06/2024