Thông báo

Hội nghị triển khai “Ngày pháp luật” 07:42 02/03/2024        Sở Giao thông vận tải An Giang làm việc với UBND huyện Châu Phú trong công tác phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về giao thông vận tải 07:02 02/03/2024        Thông báo V/v đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 03:43 01/03/2024        V/v triển khai thực hiện Thông tư số 41/2023/TT-BGTVT quy định về xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ 03:29 01/03/2024        Phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ giao nhận quân huyện Thoại Sơn năm 2024 08:44 28/02/2024        Về việc triển khai Quyết định số 83/QĐ-BGTVT ngày 26/01/2024 của Bộ GTVT 04:02 27/02/2024        Quyết định Về việc điều chỉnh các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang thành Quốc lộ 80B 03:54 27/02/2024        Sở Giao thông vận tải An Giang làm việc với UBND huyện Châu Thành trong công tác phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về giao thông vận tải 10:17 27/02/2024        Kết luận của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16-1-2012 của BCH Trung ương đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ 10:05 27/02/2024        Phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tổ chức Ngày hội tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm năm 2024 04:38 26/02/2024       

Theo dòng sự kiện

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng, nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

03:38 06/07/2023

Sáng ngày 06/7/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Điểm cầu chính tại Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Phương Linh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang chủ trì hội nghị; báo cáo viên là đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang và đồng chí Đặng Hồng Tuấn - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến tất cả các điểm cầu trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: điểm cầu Đảng bộ Sở Giao thông vận tải An Giang

Ban thường vụ Đảng ủy Sở Giao thông vận tải An Giang phối hợp tổ chức điểm cầu trực tuyến tại Hội trường Trường Kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải An Giang do đồng chí Đỗ Văn Thơm – Phó Bí thư đảng ủy – Phó Giám đốc Sở chủ trì cùng với trên 160 đảng viên tham dự nghiên cứu, học tập.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Trưởng Ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Triển khai nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gồm: Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; phần thứ hai “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc” và phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, tập hợp những ý kiến, đánh giá thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, của đại biểu Quốc hội và sự ghi nhận, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang triển khai nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Đặng Hồng Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai Nghị Quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội.

Đảng viên tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập tại điểm cầu Sở Giao thông vận tải An Giang được Đảng ủy Sở cung cấp đầy đủ tài liệu, qua đó giúp cho đảng viên nghiên cứu, học tập nghiêm túc, có theo dõi ghi chép.

Ảnh: Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng bộ Sở Giao thông vận tải An Giang

Ảnh: Đ/c Nguyễn Thị Phương Linh – Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị

Thông qua Hội nghị nhằm giúp cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; những điểm mới đáng chú ý về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội. Từ đó, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động, kiên quyết, kiên trì đấu tranh tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng và chỉnh đốn Đảng; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta./.

(Tin bài: Nguyễn Văn Tâm – Chuyên viên Văn phòng Sở)

 

Sở GTVT An Giang

Các tin khác