Thông báo

Về việc triển khai thực hiện Nghị định 06/2024/NĐ-CP ngày 25/01/2024 của Chính phủ 03:56 19/04/2024        Thông báo Danh sách phương tiện do Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang cấp phù hiệu kinh doanh vận tải 08:51 19/04/2024        Thông báo về việc dừng hoạt động bến phà Châu Giang sau khi thông xe cầu Châu Đốc 04:17 17/04/2024        Thông cáo báo chí Tổ chức lễ thông xe Cầu Châu Đốc thuộc dự án xây dựng tuyến đường liên kết vùng đoạn từ thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc, kết nối tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp 03:55 17/04/2024        Đội Thanh tra giao thông số 9 kết hợp Đoàn kiểm tra chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực đấu giá quyền khai thác bến khách ngang sông trên địa bàn huyện An Phú 09:41 12/04/2024        Kết hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ hội văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XXII năm 2024 03:39 01/04/2024        Thông báo V/v Công bố người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Giao thông vận tải - Tỉnh An Giang 08:26 01/04/2024        Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bến xe khách Châu Đốc trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang 10:05 29/03/2024        Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang kiểm tra, đánh giá việc duy trì điều kiện hoạt động kiểm định cơ giới đường bộ 10:22 27/03/2024        Thông báo Danh sách phương tiện do Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang cấp phù hiệu kinh doanh vận tải 08:12 21/03/2024       

An toàn giao thông

Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông đối với các Bến xe khách trên địa bàn huyện Thoại Sơn

02:01 26/12/2023

Thực hiện Quyết định số 833/QĐ-SGTVT ngày 30/11/2023 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang về việc thành lập Đoàn kiểm tra đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Sáng ngày 22/12/2023, Đoàn kiểm tra số 01 của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy trình đảm bảo an toàn giao thông của Bến xe khách Núi Sập và Óc Eo. Cụ thể, kiểm tra các công việc thực hiện như: khi xe vào bến, trước khi xe vào vị trí đón khách, khi xe vào vị trí đón khách và giải quyết cho xe xuất bến.

Ảnh: Đoàn kiểm tra số 1 công bố Quyết định kiểm tra

Qua đó, Ban Điều hành Bến xe đã thực hiện các công việc thể hiện trên Lệnh vận chuyển và phần mềm quản lý Bến xe; có sơ đồ Bến xe khách thể hiện rõ vị trí đón, trả khách tại Bến; có niêm yết các nội dung đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải đã đăng ký với cơ quan quản lý tuyến; có nội quy bến xe và có lắp đặt hệ thống camera do người điều hành quản lý trực tiếp theo dõi. Đơn vị đã thực hiện đúng theo quy trình đảm bảo an toàn giao thông của Bến xe.

Ảnh: Buổi làm việc của Đoàn kiểm tra số 1

Ảnh: Kiểm tra các thủ tục trước khi xe xuất bến

Thông qua công tác kiểm tra thực tế tại Bến xe, Đoàn công tác đề nghị Ban Điều hành Bến xe - tàu huyện Thoại Sơn tiếp tục thực hiện đầy đủ Quy trình đảm bảo an toàn giao thông được quy định tại Điều 6, Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thộng trên địa bàn huyện Thoại Sơn nói riêng, tỉnh An Giang nói chung./.

 (Tin bài: Nguyễn Thanh Dũng - Đội trưởng Đội TTGT số 5)

 

Sở GTVT An Giang

Các tin khác