Thông báo

Thông báo công bố công suất Bến xe khách Núi Sập và Óc Eo 04:31 23/05/2022        Thông báo công bố công suất bến xe Long Xuyên 04:29 23/05/2022        Đề nghị công bố công suất bến xe Núi Sập 04:24 23/05/2022        Đề nghị công bố công suất bến xe Long Xuyên 04:21 23/05/2022        Đội Thanh tra giao thông số 11 phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên năm 2022 11:09 20/05/2022        Đội Thanh tra giao thông số 11 phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ hội vía Bà Chúa xứ Bàu Mướp lần thứ 171 11:02 20/05/2022        Đội Thanh tra giao thông số 5 phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ khánh thành Cầu Ranh Làng 10:54 20/05/2022        Tin nhanh: Triển khai sau gần 03 tháng thực hiện Công điện 155/CĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Chính phủ không thu phí thủ công tại các trạm BOT toàn quốc từ 01/6/2022 10:57 18/05/2022        Đội Thanh tra giao thông số 1 phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố Long Xuyên lần thứ IX 02:09 13/05/2022        Đội Thanh tra giao thông số 5 phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ công bố Quyết định xã Mỹ Phú Đông đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” 08:29 13/05/2022       

Bộ Thủ tục hành chính

A. ĐƯỜNG BỘ

Tiêu đề

Nội dung thủ tục

Thủ tục đề nghị đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác

Thủ tục gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu

Tải về

Thủ tục gia hạn chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ ủy thác, đường bộ địa phương

Tải về

Thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ, đường bộ địa phương đang khai thác

Tải về

Thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu, cấp phép thi công thủ tục chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công công trình thiết yếu

Tải về

Thủ tục cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ, đường bộ địa phương đang khai thác

Tải về

Thủ tục cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ ủy thác, đường bộ địa phương

Tải về

Thủ tục chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu

Tải về

Thủ tục chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ địa phương đang khai thác

Tải về

Thủ tục chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ, đường bộ địa phương đang khai thác

Tải về

Thủ tục chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ ủy thác, đường bộ địa phương.

Tải về

Thủ tục chấp thuận các hoạt động văn hóa (thể thao, diễu hành, lễ hội) trên đường tỉnh, đường đô thị trong địa bàn tỉnh

Tiêu đề

Nội dung thủ tục

Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

Tải về

Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

Tải về

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

Tải về

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp

Tải về

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

Tải về

Cấp mới Giấy phép lái xe

Tải về

Cấp lại Giấy phép lái xe

Tải về

8. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 bị hỏng, mất, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận

7. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 có sự thay đổi về thiết bị sát hạch, chủng loại, số lượng xe cơ giới sử dụng để sát hạch lái xe

6. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3

5. Thủ tục cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4.

Tải về

4. Thủ tục cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4.

Tải về

3. Thủ tục cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô khi bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan

2. Thủ tục cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô khi điều chỉnh hạng xe đào tạo hoặc lưu lượng đào tạo

Tải về

1. Thủ tục cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

Tải về

B. ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Tiêu đề

Nội dung thủ tục

9. Thủ tục cho ý kiến xây dựng công trình kè, công trình chỉnh trị

Tải về

8. Thủ tục cho ý kiến xây dựng công trình cảng cá, cảng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, quốc phòng

Tải về

7. Thủ tục cho ý kiến xây dựng công trình bến phà

Tải về

6. Thủ tục cho ý kiến xây dựng công trình ngầm dưới đáy luồng

Tải về

5. Thủ tục cho ý kiến xây dựng công trình đường ống, đường dây vượt qua luồng trên không

Tải về

4. Thủ tục cho ý kiến xây dựng công trình cầu quay, cầu cất, cầu nâng hạ, cầu phao, âu tàu

Tải về

3.Thủ tục cho ý kiến xây dựng công trình cầu vĩnh cửu, cầu tạm, âu tàu

Tải về

2. Thủ tục công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

Tải về

14. Thủ tục công bố hạn chế giao thông tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa địa phương

13. Thủ tục công bố hạn chế giao thông đảm bảo an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương

12. Thủ tục công bố hạn chế giao thông thi công công trình trên đường thủy nội địa địa phương và đường thủy chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

Tải về

11. Thủ tục chấp thuận phương án, điều chỉnh phương án đảm bảo an toàn giao thông thi công công trình trên đường thủy nội địa

Tải về

10. Thủ tục cho ý kiến khai thác tài nguyên

Tải về

1.Thủ tục công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

Tải về

Tiêu đề

Nội dung thủ tục

9. Thủ tục đăng ký lại phương tiện do chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

Tải về

8. Thủ tục đăng ký lại phương tiện chuyển quyền sở hữu, thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Tải về

7. Thủ tục đăng ký lại phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Tải về

6. Thủ tục đăng ký lại phương tiện do thay đổi tên

Tải về

5. Thủ tục đăng ký lại phương tiện do thay đổi tính năng kỹ thuật

Tải về

4. Thủ tục đăng ký lại phương tiện chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

Tải về

3. Thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa (đóng mới trong nước sau ngày 01/01/2005)

Tải về

2. Thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa (khai thác trước ngày 01/01/2005)

Tải về

11. Thủ tục xóa đăng ký phương tiện

Tải về

10 . Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất, hỏng

Tải về

1. Thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

Tải về