Thông báo

Sở GTVT An Giang thông báo về việc điều tiết giao thông để triển khai thi công đường hai đầu cầu Duy Tân, thuộc phường Mỹ Bình và phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 05:12 01/10/2021        Thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ nội dung về lắp đặt camera trên xe theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP 04:45 24/08/2021        Thông báo về việc hạn chế giao thông thủy trên sông Châu Đốc tại tổ 44, ấp An Thạnh, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang 10:59 11/08/2021        Chi bộ Văn phòng Sở - Sở Giao thông vận tải An Giang tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới 03:49 06/08/2021        Đội Thanh tra giao thông số 10 phối hợp kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn huyện Tri Tôn 04:04 05/08/2021        Hủy bỏ Công văn số 1712/SGTVT-QLVTPT&NL 07:03 03/08/2021        Đội Thanh tra giao thông số 5 phối hợp tuần tra, kiểm soát lưu động về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn huyện Thoại Sơn 02:53 03/08/2021        Bản tin UBND tỉnh An Giang ban hành công văn triển khai thực hiện Thông tư số 47/2021/TT-BTC 03:47 26/07/2021        Thanh tra Sở tham gia phương án xét nghiệm sàng lọc Sars-Cov-2 cho các đồng chí tham gia trực chốt 02:24 21/07/2021        Tăng cường thực hiện các biện pháp chống dịch trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 08:46 20/07/2021       

Bộ Thủ tục hành chính

A. ĐƯỜNG BỘ

Tiêu đề

Nội dung thủ tục

Thủ tục đề nghị đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác

Thủ tục gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu

Tải về

Thủ tục gia hạn chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ ủy thác, đường bộ địa phương

Tải về

Thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ, đường bộ địa phương đang khai thác

Tải về

Thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu, cấp phép thi công thủ tục chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công công trình thiết yếu

Tải về

Thủ tục cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ, đường bộ địa phương đang khai thác

Tải về

Thủ tục cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ ủy thác, đường bộ địa phương

Tải về

Thủ tục chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu

Tải về

Thủ tục chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ địa phương đang khai thác

Tải về

Thủ tục chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ, đường bộ địa phương đang khai thác

Tải về

Thủ tục chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ ủy thác, đường bộ địa phương.

Tải về

Thủ tục chấp thuận các hoạt động văn hóa (thể thao, diễu hành, lễ hội) trên đường tỉnh, đường đô thị trong địa bàn tỉnh

Tiêu đề

Nội dung thủ tục

Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

Tải về

Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

Tải về

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

Tải về

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp

Tải về

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

Tải về

Cấp mới Giấy phép lái xe

Tải về

Cấp lại Giấy phép lái xe

Tải về

8. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 bị hỏng, mất, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận

7. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 có sự thay đổi về thiết bị sát hạch, chủng loại, số lượng xe cơ giới sử dụng để sát hạch lái xe

6. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3

5. Thủ tục cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4.

Tải về

4. Thủ tục cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4.

Tải về

3. Thủ tục cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô khi bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan

2. Thủ tục cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô khi điều chỉnh hạng xe đào tạo hoặc lưu lượng đào tạo

Tải về

1. Thủ tục cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

Tải về

B. ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Tiêu đề

Nội dung thủ tục

9. Thủ tục cho ý kiến xây dựng công trình kè, công trình chỉnh trị

Tải về

8. Thủ tục cho ý kiến xây dựng công trình cảng cá, cảng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, quốc phòng

Tải về

7. Thủ tục cho ý kiến xây dựng công trình bến phà

Tải về

6. Thủ tục cho ý kiến xây dựng công trình ngầm dưới đáy luồng

Tải về

5. Thủ tục cho ý kiến xây dựng công trình đường ống, đường dây vượt qua luồng trên không

Tải về

4. Thủ tục cho ý kiến xây dựng công trình cầu quay, cầu cất, cầu nâng hạ, cầu phao, âu tàu

Tải về

3.Thủ tục cho ý kiến xây dựng công trình cầu vĩnh cửu, cầu tạm, âu tàu

Tải về

2. Thủ tục công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

Tải về

14. Thủ tục công bố hạn chế giao thông tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa địa phương

13. Thủ tục công bố hạn chế giao thông đảm bảo an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương

12. Thủ tục công bố hạn chế giao thông thi công công trình trên đường thủy nội địa địa phương và đường thủy chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

Tải về

11. Thủ tục chấp thuận phương án, điều chỉnh phương án đảm bảo an toàn giao thông thi công công trình trên đường thủy nội địa

Tải về

10. Thủ tục cho ý kiến khai thác tài nguyên

Tải về

1.Thủ tục công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

Tải về

Tiêu đề

Nội dung thủ tục

9. Thủ tục đăng ký lại phương tiện do chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

Tải về

8. Thủ tục đăng ký lại phương tiện chuyển quyền sở hữu, thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Tải về

7. Thủ tục đăng ký lại phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Tải về

6. Thủ tục đăng ký lại phương tiện do thay đổi tên

Tải về

5. Thủ tục đăng ký lại phương tiện do thay đổi tính năng kỹ thuật

Tải về

4. Thủ tục đăng ký lại phương tiện chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

Tải về

3. Thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa (đóng mới trong nước sau ngày 01/01/2005)

Tải về

2. Thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa (khai thác trước ngày 01/01/2005)

Tải về

11. Thủ tục xóa đăng ký phương tiện

Tải về

10 . Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất, hỏng

Tải về

1. Thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

Tải về