Thông báo

Hội nghị triển khai “Ngày pháp luật” 07:42 02/03/2024        Sở Giao thông vận tải An Giang làm việc với UBND huyện Châu Phú trong công tác phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về giao thông vận tải 07:02 02/03/2024        Thông báo V/v đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 03:43 01/03/2024        V/v triển khai thực hiện Thông tư số 41/2023/TT-BGTVT quy định về xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ 03:29 01/03/2024        Phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ giao nhận quân huyện Thoại Sơn năm 2024 08:44 28/02/2024        Về việc triển khai Quyết định số 83/QĐ-BGTVT ngày 26/01/2024 của Bộ GTVT 04:02 27/02/2024        Quyết định Về việc điều chỉnh các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang thành Quốc lộ 80B 03:54 27/02/2024        Sở Giao thông vận tải An Giang làm việc với UBND huyện Châu Thành trong công tác phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về giao thông vận tải 10:17 27/02/2024        Kết luận của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16-1-2012 của BCH Trung ương đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ 10:05 27/02/2024        Phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tổ chức Ngày hội tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm năm 2024 04:38 26/02/2024       

Theo dòng sự kiện

Hội nghị phổ biến, tuyên truyền, truyền thông chính sách các văn bản quy phạm pháp luật và tập huấn công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ nội địa

10:09 30/10/2023

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, Ngày 26 tháng 10 năm 2023 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam đã tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền, truyền thông chính sách các văn bản quy phạm pháp luật và tập huấn công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa do Ông Hoàng Minh Toàn, Cục phó - Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam chủ trì.

(Ông Hoàng Minh Toàn Cục phó – Cục Đường thuỷ nội địa phát biểu khai mặc Hội nghị)

Hội nghị có trên 250 đại biểu Ban An toàn giao thông; Sở Giao thông vận tải; Công an các tỉnh, thành phố; các lực lượng tuần tra, kiểm soát; các đơn vị trực thuộc Cục (Chi cục, Cảng vụ, Trường); các Cảng vụ Đường thuỷ nội địa trực thuộc Sở; các đơn vị quản lý bảo trì đường thuỷ nội địa; các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh vận tải, kinh doanh cảng, bến; các cơ sở đào tạo trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa tham dự.

Tại Hội nghị các báo cáo viên của Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Công an đã triển khai và tập huấn các chuyên đề về:

+ Thông tư số 33/2022/TT-BGTVT ngày 12/12/2022 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 quy định trách nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thuỷ nội địa;

+ Dư thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn. Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa;

+ Nghị định số 54/2022/NĐ-CP ngày 22/8/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2016/ NĐ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa và Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thuỷ nội địa;

          + Dư thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thuỷ nội địa;

          + Dự thảo Thông tư phân cấp cảng, bến thuỷ nội địa, khu neo đậu;

          + Giới thiệu dự thảo Nghị định quy định quy định hoạt động nạo vét vùnbg nước cảng biển, vùng nước đường thuỷ nội địa (Thay thế Nghị định số 159/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/11/2018);

          + Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xửa lý các hành vi vi phạm giao thông đường thuỷ nội địa;

          + Giới thiệu dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 18/2021/TT-BGTVT ngày 14/9/2021 của Bộ Giao thông vận tải về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thuỷ nội địa;

          + Công tác quản lý kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa.

(Triển khai Công tác tuần tra, kiểm soát cùa Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an)

Các ý kiến tham luận của các đại biểu được Ông Hoàng Minh Toàn, Cục phó – Cục Đường thuỷ nội địa Việt nam ghi nhận, chỉ đạo các bộ chuyên môn bổ sung, hoàn chỉnh Các dự thảo nêu trên. Cục Đường thuỷ nội địa tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải trình Chính phủ ký ban hành vào quý IV năm 2023./.

 (Võ Minh Chánh - PGD Cảng vụ Đường thuỷ nội địa tỉnh An Giang)

 

Sở GTVT An Giang

Các tin khác