Thông báo

Hội nghị triển khai “Ngày pháp luật” 07:42 02/03/2024        Sở Giao thông vận tải An Giang làm việc với UBND huyện Châu Phú trong công tác phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về giao thông vận tải 07:02 02/03/2024        Thông báo V/v đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 03:43 01/03/2024        V/v triển khai thực hiện Thông tư số 41/2023/TT-BGTVT quy định về xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ 03:29 01/03/2024        Phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ giao nhận quân huyện Thoại Sơn năm 2024 08:44 28/02/2024        Về việc triển khai Quyết định số 83/QĐ-BGTVT ngày 26/01/2024 của Bộ GTVT 04:02 27/02/2024        Quyết định Về việc điều chỉnh các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang thành Quốc lộ 80B 03:54 27/02/2024        Sở Giao thông vận tải An Giang làm việc với UBND huyện Châu Thành trong công tác phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về giao thông vận tải 10:17 27/02/2024        Kết luận của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16-1-2012 của BCH Trung ương đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ 10:05 27/02/2024        Phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tổ chức Ngày hội tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm năm 2024 04:38 26/02/2024       

Theo dòng sự kiện

Sở Giao thông vận tải An Giang tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tháng 06/2023

03:21 28/06/2023

Ảnh: Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Sở Giao thông vận tải

Thực hiện kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023; kế hoạch số 191/KH-SGTVT ngày 30/01/2023 của Sở Giao thông vận tải về công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 2023. Sáng ngày 28/6/2023, Sở Giao thông vận tải An Giang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại Hội trường Trường Kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải An Giang.

Báo cáo tại Hội nghị có sự góp mặt của đồng chí Trần Lê Đăng Phương – Tiến sĩ Luật – Trưởng khoa Luật Trường Đại Học An Giang và đồng chí Nguyễn Thiện Bằng – Giám đốc Trung tâm đăng kiểm phương tiện thuỷ, bộ tỉnh An Giang; cùng hơn 140 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Giao thông vận tải tham dự nghiên cứu, học tập.

Ảnh: Đ/c Trần Lê Đăng Phương báo cáo tại Hội nghị về Luật sở hữu trí tuệ

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Lê Đăng Phương đã Triển khai phổ biến Luật Sở hữu trí tuệ và “Những quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ”, giới thiệu các quy định về trách nhiệm pháp lý về quyền tác giả, quyền liên quan đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ;

Ảnh: Đ/c Nguyễn Thiện Bằng báo cáo tại Hội nghị về Nghị định 30/2023/NĐ-CP của Chính Phủ

Cũng tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thiện Bằng đã triển khai Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 08/6/2023 của Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Ảnh: Đại biểu tham dự tại Hội nghị

Thông qua buổi tuyên truyền nhằm giúp cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở nâng cao nhận thức về Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan, nâng cao trình độ, nghiệp vụ pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan cho công chức trong công tác và trong cuộc sống; giúp cho cán bộ, công chức và người lao động nắm rõ hơn những điểm chú ý được sửa đổi, bổ sung quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, những hoạt động chuyên  ngành về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới tại nghị định này và các quy định của pháp luật liên quan khác trên địa bàn.

(Tin bài: Nguyễn Văn Tâm – Chuyên viên Văn phòng Sở)

 

Sở GTVT An Giang

Các tin khác