Thông báo

Hội nghị triển khai “Ngày pháp luật” 07:42 02/03/2024        Sở Giao thông vận tải An Giang làm việc với UBND huyện Châu Phú trong công tác phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về giao thông vận tải 07:02 02/03/2024        Thông báo V/v đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 03:43 01/03/2024        V/v triển khai thực hiện Thông tư số 41/2023/TT-BGTVT quy định về xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ 03:29 01/03/2024        Phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ giao nhận quân huyện Thoại Sơn năm 2024 08:44 28/02/2024        Về việc triển khai Quyết định số 83/QĐ-BGTVT ngày 26/01/2024 của Bộ GTVT 04:02 27/02/2024        Quyết định Về việc điều chỉnh các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang thành Quốc lộ 80B 03:54 27/02/2024        Sở Giao thông vận tải An Giang làm việc với UBND huyện Châu Thành trong công tác phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về giao thông vận tải 10:17 27/02/2024        Kết luận của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16-1-2012 của BCH Trung ương đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ 10:05 27/02/2024        Phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tổ chức Ngày hội tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm năm 2024 04:38 26/02/2024       

Theo dòng sự kiện

Hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến ngành giao thông vận tải năm 2023

04:15 06/11/2023

Sáng ngày 04/8/2023, tại Hội trường Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp giao thông vận tải An Giang, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến ngành giao thông vận tải.

Ảnh: Hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến ngành giao thông vận tải

Tham dự và chủ trì hội nghị là đồng chí Nguyễn Phú Tân – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở Giao thông vận tải, cùng đồng chí Đinh Văn To – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải. tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Thanh tra Sở, Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các phòng, ban, Thanh tra Sở và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Phú Tân và Đ/c Đinh Văn To chủ trì Hội nghị

Ảnh: Đại biểu tham dự Hội nghị

Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về thi đua khen thưởng, Sở Giao thông vận tải đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của các cấp; chủ động đổi mới công tác thi đua khen thưởng; phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong ngành Giao thông vận tải, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được khen thưởng dưới nhiều hình thức, thực sự là những bông hoa, tấm gương tiêu biểu để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giao thông vận tải nhân rộng, học tập và noi theo.

Dịp này, Sở Giao thông vận tải trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 09 tập thể lao động xuất sắc và 04 cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Ảnh: 09 tập thể và 04 cá nhân được nhận Bằng khen UBND tỉnh

Hội nghị điển hình tiên tiến lần này có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đã đạt được; xác định những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua của ngành giao thông vận tải trong thời gian tới, góp phần thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong Chương trình, kế hoạch của ngành, Hội nghị lần này cũng là dịp để biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được lựa chọn từ các đơn vị; xác định những bài học kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay để áp dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho phong trào thi đua của ngành giao thông vận tải ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, thực sự là động lực thúc đẩy, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác.

 (Tin bài: Nguyễn Văn Tâm – Chuyên viên Văn phòng Sở)

 

Sở GTVT An Giang

Các tin khác