Thông báo

Hội nghị triển khai “Ngày pháp luật” 07:42 02/03/2024        Sở Giao thông vận tải An Giang làm việc với UBND huyện Châu Phú trong công tác phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về giao thông vận tải 07:02 02/03/2024        Thông báo V/v đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 03:43 01/03/2024        V/v triển khai thực hiện Thông tư số 41/2023/TT-BGTVT quy định về xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ 03:29 01/03/2024        Phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ giao nhận quân huyện Thoại Sơn năm 2024 08:44 28/02/2024        Về việc triển khai Quyết định số 83/QĐ-BGTVT ngày 26/01/2024 của Bộ GTVT 04:02 27/02/2024        Quyết định Về việc điều chỉnh các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang thành Quốc lộ 80B 03:54 27/02/2024        Sở Giao thông vận tải An Giang làm việc với UBND huyện Châu Thành trong công tác phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về giao thông vận tải 10:17 27/02/2024        Kết luận của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16-1-2012 của BCH Trung ương đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ 10:05 27/02/2024        Phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tổ chức Ngày hội tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm năm 2024 04:38 26/02/2024       

Theo dòng sự kiện

Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh An Giang khảo sát việc chấp hành quy định pháp luật của các chủ cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu

03:17 13/06/2023

Thực hiện Kế hoạch số:1064/KH-SGTVT ngày 18/05/2023 của Sở Giao thông vận tải An Giang về việc khảo sát việc chấp hành quy định pháp luật của cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu trên địa bàn tỉnh An Giang.

Ảnh: Tuyên truyền các quy định về giao thông đường thủy nội địa

Nhằm đảm bảo việc chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và bảo vệ môi trường, thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh. Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh An Giang đã tiến hành tổ chức khảo sát việc chấp hành quy định pháp luật các chủ cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu. Qua công tác, đã tuyên truyền 33 trường hợp đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động bến thủy nội về: Luật Giao thông đường thủy nội địa, các quy định về hoạt động cảng, bến thủy nội địa và hướng dẫn trình tự, thủ tục công bố và công bố lại hoạt động cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu…và yêu cầu các chủ bến phải đảm bảo các điều kiện về trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động bến thủy nội địa.

Ảnh: Hướng dẫn trình tự, thủ tục công bố mở bến thủy nội địa

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định về hoạt động cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật./.

Tin bài: Huỳnh Văn Hùng – Cảng vụ Đường thủy nội địa

 

Sở GTVT An Giang

Các tin khác