Thông báo

Hội nghị triển khai “Ngày pháp luật” 07:42 02/03/2024        Sở Giao thông vận tải An Giang làm việc với UBND huyện Châu Phú trong công tác phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về giao thông vận tải 07:02 02/03/2024        Thông báo V/v đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 03:43 01/03/2024        V/v triển khai thực hiện Thông tư số 41/2023/TT-BGTVT quy định về xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ 03:29 01/03/2024        Phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ giao nhận quân huyện Thoại Sơn năm 2024 08:44 28/02/2024        Về việc triển khai Quyết định số 83/QĐ-BGTVT ngày 26/01/2024 của Bộ GTVT 04:02 27/02/2024        Quyết định Về việc điều chỉnh các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang thành Quốc lộ 80B 03:54 27/02/2024        Sở Giao thông vận tải An Giang làm việc với UBND huyện Châu Thành trong công tác phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về giao thông vận tải 10:17 27/02/2024        Kết luận của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16-1-2012 của BCH Trung ương đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ 10:05 27/02/2024        Phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tổ chức Ngày hội tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm năm 2024 04:38 26/02/2024       

Xây dựng, tổ chức giao thông

Tiêu chuẩn thiết kế gờ giảm tốc, gồ giảm tốc vừa được công bố áp dụng

09:47 13/01/2021

Tổng Cục đường bộ Việt Nam vừa  công bố tiêu chuẩn cơ sở số 34:2020/TCĐBVN. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế gờ giảm tốc , gồ giảm tốc trên mạng lưới đường bộ , bao gồm đường quốc lộ , đường tỉnh , đường đô thị , đường huyện , đường xã gồ giảm tốc , gờ giảm tốc trên đường ngang , lối đi tại vị trí đường bộ giao cắt cùng mức với đường sắt. Tiêu chuẩn này có thể dùng để tham khảo khi thiết kế gờ giảm tốc , gồ giảm tốc trên các đường chuyên dùng , bãi đỗ xe , tầng hầm chung cư , đường nội bộ trong các cụm nhà chung cư , trung tâm mua sắm , siêu thị các yêu cầu thiết kế, phương pháp bố trí gờ giảm tốc, gồ giảm tốc trên đường bộ.

Tổng Cục đường bộ Việt nam

Các tin khác