Thông báo

Hội nghị triển khai “Ngày pháp luật” 07:42 02/03/2024        Sở Giao thông vận tải An Giang làm việc với UBND huyện Châu Phú trong công tác phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về giao thông vận tải 07:02 02/03/2024        Thông báo V/v đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 03:43 01/03/2024        V/v triển khai thực hiện Thông tư số 41/2023/TT-BGTVT quy định về xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ 03:29 01/03/2024        Phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ giao nhận quân huyện Thoại Sơn năm 2024 08:44 28/02/2024        Về việc triển khai Quyết định số 83/QĐ-BGTVT ngày 26/01/2024 của Bộ GTVT 04:02 27/02/2024        Quyết định Về việc điều chỉnh các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang thành Quốc lộ 80B 03:54 27/02/2024        Sở Giao thông vận tải An Giang làm việc với UBND huyện Châu Thành trong công tác phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về giao thông vận tải 10:17 27/02/2024        Kết luận của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16-1-2012 của BCH Trung ương đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ 10:05 27/02/2024        Phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tổ chức Ngày hội tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm năm 2024 04:38 26/02/2024       

Xây dựng, tổ chức giao thông

Sở GTVT An Giang thông báo về việc điều tiết giao thông để triển khai thi công đường hai đầu cầu Duy Tân, thuộc phường Mỹ Bình và phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

05:12 01/10/2021

Ngày 01/10/2021, Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang có Thông báo số 239/TB-SGTVT ngày 01/10/2021 về việc điều tiết giao thông để triển khai thi công đường hai đầu cầu Duy Tân, thuộc phường Mỹ Bình và phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Theo đó:

Theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD khu vực thành phố Long Xuyên tại văn bản số 2663/BQLDA-KTTĐ ngày 29/9/2021 về việc xin đóng đường hai đầu cầu Duy Tân để phục vụ thi công công trình Nâng cấp, gia tải và trang trí lan can cầu Duy Tân.

Sở Giao thông vận tải An Giang xin thông báo: cấm tất cả người và phương tiện lưu thông qua cầu Duy Tân, thuộc phường Mỹ Bình và phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Thời gian ngưng lưu thông như sau:

+ Kể từ: ngày 03/10/2021

+ Đến: hết ngày 09/10/2021

(Lưu ý: trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi về thời gian ngưng lưu thông, Sở GTVT sẽ có thông báo sau)

Trong thời gian ngưng lưu thông, điều tiết người và phương tiện lưu thông theo hướng ra cầu Hoàng Diệu.

Sở Giao thông vận tải An Giang xin thông báo đến tất cả người tham gia giao thông và phương tiện lưu thông qua cầu Duy Tân, thuộc phường Mỹ Bình và phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang được biết./.

(Trần Minh Tuyên)

 

Sở GTVT An Giang

Các tin khác