Thông báo

Hội nghị triển khai “Ngày pháp luật” 07:42 02/03/2024        Sở Giao thông vận tải An Giang làm việc với UBND huyện Châu Phú trong công tác phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về giao thông vận tải 07:02 02/03/2024        Thông báo V/v đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 03:43 01/03/2024        V/v triển khai thực hiện Thông tư số 41/2023/TT-BGTVT quy định về xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ 03:29 01/03/2024        Phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ giao nhận quân huyện Thoại Sơn năm 2024 08:44 28/02/2024        Về việc triển khai Quyết định số 83/QĐ-BGTVT ngày 26/01/2024 của Bộ GTVT 04:02 27/02/2024        Quyết định Về việc điều chỉnh các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang thành Quốc lộ 80B 03:54 27/02/2024        Sở Giao thông vận tải An Giang làm việc với UBND huyện Châu Thành trong công tác phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về giao thông vận tải 10:17 27/02/2024        Kết luận của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16-1-2012 của BCH Trung ương đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ 10:05 27/02/2024        Phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tổ chức Ngày hội tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm năm 2024 04:38 26/02/2024       

Xây dựng, tổ chức giao thông

Cầu Châu đốc và tuyến đường kết nối sẽ sớm khởi công

02:22 05/07/2021

Cầu Châu Đốc bắt qua sông Hậu kết nối thị xã Tân Châu, thành phố Châu Đốc và tuyến đường kết nối thuộc, dự án tuyến đường liên kết vùng đoạn từ thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc, kết nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp, vừa được Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang thẩm định đủ điều kiện về khả năng cân đối vốn trình UBND tỉnh phê duyệt dự án.

Dự án có quy mô đầu tư gồm: đầu tư mới tuyến đường song song với ĐT.953 với dài tuyến 21km, có điểm đầu tại nút giao với ĐT.954 thuộc phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, điểm cuối tuyến tại nút giao với QL.91 thuộc phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Trên tuyến đầu tư mới 3 cầu gồm cầu Châu Đốc dài 667m, cầu Mương Tri dài 33,4m, cầu Thần Nông dài 33,4m, với tải trọng thiết kế HL.93 (không hạn chế tải trọng khai thác).

Dự án có tổng mức đầu tư sau thẩm định 2131 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh An Giang, thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 – 2024.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian đi từ Châu đốc, Tân Châu đến thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, tạo điều kiện thu hút du khách đến tham quan khu du lịch Quốc Gia Núi Sam, Miếu Bà Chúa Xứ, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, tạo điều kiện phát triển ngành du lịch, đáp ứng nhu cầu phát triển phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực biên giới Tây Nam.

 

Sở GTVT An Giang

Các tin khác