Thông báo

Hội nghị triển khai “Ngày pháp luật” 07:42 02/03/2024        Sở Giao thông vận tải An Giang làm việc với UBND huyện Châu Phú trong công tác phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về giao thông vận tải 07:02 02/03/2024        Thông báo V/v đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 03:43 01/03/2024        V/v triển khai thực hiện Thông tư số 41/2023/TT-BGTVT quy định về xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ 03:29 01/03/2024        Phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ giao nhận quân huyện Thoại Sơn năm 2024 08:44 28/02/2024        Về việc triển khai Quyết định số 83/QĐ-BGTVT ngày 26/01/2024 của Bộ GTVT 04:02 27/02/2024        Quyết định Về việc điều chỉnh các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang thành Quốc lộ 80B 03:54 27/02/2024        Sở Giao thông vận tải An Giang làm việc với UBND huyện Châu Thành trong công tác phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về giao thông vận tải 10:17 27/02/2024        Kết luận của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16-1-2012 của BCH Trung ương đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ 10:05 27/02/2024        Phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tổ chức Ngày hội tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm năm 2024 04:38 26/02/2024       

An toàn giao thông

Tổng kết công tác phối hợp quản lý trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thị xã Tân Châu năm 2023 của Đội Thanh tra giao thông số 08

03:38 06/12/2023

 

Ảnh: Tổ công tác phối hợp ra quân giải tỏa trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ

- Căn cứ Quy chế phối hợp số 514/QCPH-SGTVT-UBNDTC ngày 20/02/2020 giữa Sở Giao thông vận tải An Giang với UBND thị xã Tân Châu trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực giao thông vận tải;

- Căn cứ vào các chỉ đạo của Thanh tra Sở, chỉ đạo của Ban An toàn giao thông thị xã Tân Châu và vào tình hình thực tế địa phương.

Trong năm 2023, Đội Thanh tra giao thông số 08 đã phối hợp với Công an thị xã, Đội Quản lý trật tự đô thị xây dựng, UBND các xã phường trên địa bàn xây dựng và thực hiện các kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ gồm:

- Kế hoạch số 01/KH-ĐQLTTĐT ngày 03/01/2023 được UBND thị xã phê duyệt về việc mở đợt cao điểm giải tỏa lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thị xã Tân Châu.

- Kế hoạch phối hợp số 964/KH-UBND ngày 02/12/2022 do của UBND Phường Long Thạnh về việc mở đợt cao điểm chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị trên địa bàn phường đón Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 

- Kế hoạch phối hợp số 38/KH-ĐQLTTĐT ngày 27/02/2023 do Đội Quản lý trật đô thị chủ trì xây dựng được UBND Thị xã phê duyệt theo Công văn số 525/VP-ĐTXD về việc thực hiện giải tỏa lấn chiếm, sử dụng trái phép lề, long đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thị xã năm 2023.

Đồng thời, Ban An toàn giao thông Thị xã thường xuyên chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự phối hợp với Đội Thanh tra giao thông số 8, Đội Quản lý trật tự đô thị và Công an các xã, phường tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm từng bước nâng cao công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn.

Ảnh: Tổ công tác tiến hành giải tỏa các hộ dân mua bán lấn chiếm

          Trong năm 2023 đã thực hiện 160 ca – 186 lượt thanh tra viên tham gia phối hợp. Qua tổng kết Tổ công tác phối hợp thực hiện đã tuyên truyền cho 2.323 trường hợp nhân dân các hành vi vi phạm về sử dụng hành lang an toàn giao thông đường bộ và các chế tài vi phạm, giải tỏa 1.317 trường hợp mua bán lấn chiếm lòng, lề đường, các trường hợp mái che, biển hiệu lấn chiếm. Sau kiểm tra, Đoàn thực hiện công tác giải tỏa đã bàn giao lại Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục duy trì thực hiện công tác giải tỏa giữ nguyên hiện trạng, không cho tái lấn chiếm. Bên cạnh Tổ công tác cũng đã giải tỏa sắp xếp 13 chợ phân bố trên các tuyến Đường tỉnh 952 (04 chợ), ĐT953 (06 chợ), ĐT954 (03 chợ). Sau một năm thực hiện quyết liệt hoạt động các chợ dần đi vào nề nếp, tình trạng mua bán gây ách tắc giao thông đã được khắc phục tốt, hành lang an toàn giao thông đường bộ cơ bản thông thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông, tai nạn giao thông được giảm thiểu.

Ngoài ra Đội TTGT số 8 còn phối hợp tốt với Công an Thị xã, Phòng Quản lý đô thị, Đội Quản lý trật tự độ thi và  và UBND các xã, phường trên địa bàn trên địa bàn huyện thực hiện:

- Phối hợp khảo sát thực tế địa bàn các xã phường trên địa bàn xác định nhu cầu và vi trí lắp đặt gờ giảm tốc, biển báo hiệu giao thông, qua đó tham mưu cho UBND Thị xã có kế hoạch kịp thời bổ sung, lắp mới.

- Phối hợp khảo sát phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công và lập hàng rào che chắn bảo vệ công trình thi công Cầu Nghĩa Trang Liệt sĩ nối Phường Long Châu với xã Long An.

- Phối hợp khảo sát, tham mưu cho UBND thị xã có Công văn trả lời về Sở Giao thông để cấp phép cho 03 đơn vị xin đặt đường ống bơm cát ngang đường. Phối hợp kiểm tra và đình chỉ xây dựng 03 trường hợp xây mới và 01 trường hợp sửa chữa nhà ở, lều quán vi phạm hành lang lộ giới. Tổ Công tác đã lập biên bản bàn giao lại UBND xã Phú Vĩnh, Lê Chánh, Châu Phong xử lý theo quy định.

Nhìn chung kết quả công tác phối hợp quản lý trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ năm 2023 tương đối tốt do được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của của lãnh đạo Thanh tra Sở, lãnh đạo UBND và của Ban an toàn giao thông thị xã cùng sự phối hợp nhịp nhàng của các ngành chức năng và của UBND các xã, phường. Qua đó góp phần ổn định trật tự hành lang an toàn đường bộ, các vi phạm được ngăn ngừa và xử lý, ý thức của người dân ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên công tác quản lý vẫn còn những hạn chế cần phải có giải pháp khắc phục trong thời gian tới như việc tái lấn chiếm còn diễn ra, còn một vài hộ dân nhận thức còn hạn chế nên trong việc xây dựng hàng rào, mái che còn vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ…

Để phát huy hiệu quả trong công tác phối hợp quản lý trật tự an toàn hành lang đường bộ trên địa bàn thị xã Tân Châu trong năm 2024 cần có sự tăng cường chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, nâng cao vai trò của cán bộ thực thi công vụ nhất là cán bộ cấp xã, phường, đặc biệt phải xây dựng được cách làm hiệu quả khoa học, các cấp cần triển khai quyết liệt các giải pháp, từng bước đưa công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ vào nề nếp.

Võ Tấn Tài – Đội trưởng Đội TTGT số 08

 

Sở GTVT An Giang

Các tin khác