Thông báo

V/v ngưng khai thác và cập nhật lại Biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh 03:10 24/04/2024        Sở Giao thông vận tải An Giang tham dự buổi làm việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang với Khu Quản lý đường bộ IV, Cục Đường bộ Việt Nam 02:48 24/04/2024        Quyết định về việc thu hồi phù hiệu của xe ô tô kinh doanh vận tải 08:59 23/04/2024        Về việc triển khai thực hiện Nghị định 06/2024/NĐ-CP ngày 25/01/2024 của Chính phủ 03:56 19/04/2024        Thông báo Danh sách phương tiện do Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang cấp phù hiệu kinh doanh vận tải 08:51 19/04/2024        Thông báo về việc dừng hoạt động bến phà Châu Giang sau khi thông xe cầu Châu Đốc 04:17 17/04/2024        Thông cáo báo chí Tổ chức lễ thông xe Cầu Châu Đốc thuộc dự án xây dựng tuyến đường liên kết vùng đoạn từ thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc, kết nối tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp 03:55 17/04/2024        Đội Thanh tra giao thông số 9 kết hợp Đoàn kiểm tra chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực đấu giá quyền khai thác bến khách ngang sông trên địa bàn huyện An Phú 09:41 12/04/2024        Kết hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ hội văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XXII năm 2024 03:39 01/04/2024        Thông báo V/v Công bố người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Giao thông vận tải - Tỉnh An Giang 08:26 01/04/2024       

Vận tải

“Xe đăng ký thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã phải có hợp đồng dịch vụ giữa thành viên với hợp tác xã”

12:14 25/09/2020

(phần 4.3 - Nội dung văn bản số 9211/BGTVT- VT ngày 15/9/2020 của Bộ Giao thông vận tải)

 

Responsive image
 

 


4.3. Đối với nội dung đề nghị: “Việc ký hợp đồng dịch vụ giữa HTX và thành viên hợp tác xã. Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 13; điểm a, khoản 1, Điều 14 “Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã phải có hợp đồng dịch vụ giữa thành viên với hợp tác xã, trong đó quy định hợp tác xã có quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành xe ô tô thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã”. 

Có thể hiểu là: Thành viên HTX phải giao xe cho HTX để HTX tổ chức kinh doanh vận tải, tức là HTX phải thực hiện tổ chức sản xuất tập trung, thực hiện chế độ hoạch toán, kế toán như một doanh nghiệp; in ấn phát hành hóa đơn chứng từ (vé hành khách), kê khai nộp thuế...; HTX phải chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh và chia lợi nhuận cho thành viên;

 

Trên thực tế hiện nay, không có HTX nào có thể thực hiện được mô hình tổ chức sản xuất tập trung như nêu trên mà các HTX hiện tại, chủ yếu làm các dịch vụ có liên quan đến việc đăng ký cho phương tiện của thành viên tham gia hoạt động kinh doanh và thực hiện một số nghiệp vụ quản lý theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước như hồ sơ sổ sách theo quy định của pháp luật, theo dõi phương tiện hoạt động qua thiết bị giám sát hành trình... còn việc quản lý, sử dụng phương tiện, thuê xe và chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh là của thành viên HTX...

 

Từ thực tế nêu trên Sở GTVTLâm Đồng kiến nghị:

- HTX đăng ký kinh doanh vận tải hay kinh doanh dịch vụ vận tải?

- Thành viên HTX có đăng ký kinh doanh vận tải hay không?

- Vấn đề đăng ký thuế của HTX và thành viên HTX? Vấn đề phát hành hóa đơn, chứng từ của HTX và thành viên HTX?

- Nội dung yêu cầu đối với HTX trong công tác quản lý thành viên, quản lý phương tiện và lái xe? ”

 

Đối với các nội dung này, theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và Nghị định số 10/2020/NĐ-CP, hợp tác xã được cấp Giấy phép KDVT là đơn vị hoạt động KDVT, không phải là đơn vị hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải; tại điểm a khoản 1 Điều 13, khoản 1 Điều 14 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP quy định: “... Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã phải có hợp đồng dịch vụ giữa thành viên với hợp tác xã, trong đó quy định hợp tác xã có quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành xe ô tô thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã”. Như vậy, hợp tác xã KDVT phải là đơn vị thực hiện KDVT bằng xe ô tô.

 

Do đó, Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT thực hiện theo quy định nêu trên; đồng thời phối hợp với Liên minh hợp tác xã và cơ quan thuế tại địa phương nghiên cứu và có hướng dẫn cụ thể đảm bảo theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã và pháp luật về thuế.

Bạn đọc có nhu cầu hãy đăng nhập vào Cổng thông tin điện tử Sở GTVT An Giang để tải văn bản số 9211/BGTVT- VT của Bộ Giao thông vận tải - file đính kèm dưới bài viết, hoặc mục hồ sơ công khai.

Các tin khác