Thông báo

Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022 đối với các Dự án ĐTXD CTGT 07:42 03/12/2021        Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân năm 2021 04:01 24/11/2021        Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang trao Quyết đinh công tác cán bộ 05:11 15/11/2021        Thông báo về việc công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong vùng nước Cảng thủy nội địa Gavi 04:46 12/11/2021        Đội Thanh tra giao thông số 5 tăng cường kiểm tra công trình đang thi công và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Thoại Sơn 02:08 05/11/2021        Kết nối hiệu quả vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ - đường thủy theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ 01:50 05/11/2021        Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết điển hình tiên tiến ngành Giao thông vận tải năm 2021 10:46 30/10/2021        Tăng cường kiểm tra đơn vị thi công công trình giao thông gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 10:31 28/10/2021        Thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong vùng bến thủy nội địa Xuất nhập khẩu xăng dầu Vịnh Tre 03:07 25/10/2021        Thông báo hạn chế giao thông thủy trên kênh Rạch Giá Hà Tiên 10:04 22/10/2021       

Vận tải

Hủy bỏ Công văn số 1712/SGTVT-QLVTPT&NL

07:03 03/08/2021

Ngày 03/8/2021, Sở Giao thông vận tải An Giang có ban hành Công văn số 1712/SGTVT-QLVTPT&NL về việc tiếp tục tạo điều kiện để lưu thông hàng hóa thiết yếu kịp thời trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16.

Tuy nhiên, do sơ xuất trong quá trình soạn thảo văn bản nay Sở Giao thông vận tải An Giang hủy bỏ Công văn số 1712/SGTVT-QLVTPT&NL của Sở Giao thông vận tải An Giang về việc tiếp tục tạo điều kiện để lưu thông hàng hóa thiết yếu kịp thời trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16.

Sở Giao thông vận tải An Giang xin thông báo đến các đơn vị biết./.

(St: Trần Minh Tuyên)

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Sở GTVT An Giang

Các tin khác