Thông báo

Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022 đối với các Dự án ĐTXD CTGT 07:42 03/12/2021        Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân năm 2021 04:01 24/11/2021        Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang trao Quyết đinh công tác cán bộ 05:11 15/11/2021        Thông báo về việc công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong vùng nước Cảng thủy nội địa Gavi 04:46 12/11/2021        Đội Thanh tra giao thông số 5 tăng cường kiểm tra công trình đang thi công và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Thoại Sơn 02:08 05/11/2021        Kết nối hiệu quả vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ - đường thủy theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ 01:50 05/11/2021        Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết điển hình tiên tiến ngành Giao thông vận tải năm 2021 10:46 30/10/2021        Tăng cường kiểm tra đơn vị thi công công trình giao thông gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 10:31 28/10/2021        Thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong vùng bến thủy nội địa Xuất nhập khẩu xăng dầu Vịnh Tre 03:07 25/10/2021        Thông báo hạn chế giao thông thủy trên kênh Rạch Giá Hà Tiên 10:04 22/10/2021       

Vận tải

Bản tin công khai giá sử dụng dịch vụ phà của Công ty cổ phần Phà An Giang

08:54 09/07/2021

Thực hiện Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quy định giá dịch vụ sử dụng phà trên địa bàn tỉnh An Giang.

Được sự thống nhất của Sở Giao thông vận tải An Giang tại công văn số 1426/SGTVT-KHTC ngày 05/7/2021.

Ngày 05/7/2021, Công ty cổ phần Phà An Giang ban hành các Quyết định quy định giá dịch vụ sử dụng phà đối với các bến phà trực thuộc Công ty Phà An Giang như:

1. Phà An Hòa (Quyết định số 334/QĐ-CTY);

2. Phà Ô Môi (Quyết định số 335/QĐ-CTY);

3. Phà Trà Ôn (Quyết định số 336/QĐ-CTY);

4. Phà Mương Ranh (Quyết định số 337/QĐ-CTY);

5. Phà Năng Gù (Quyết định số 338/QĐ-CTY);

6. Phà Thuận Giang (Quyết định số 339/QĐ-CTY);

7. Phà Châu Giang (Quyết định số 340/QĐ-CTY);

8. Phà Tân Châu (Quyết định số 341/QĐ-CTY).

Thời gian áp dụng mức giá mới: từ 06 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2021./.

 

Sở Giao thông vận tải (Hoàng Vi)

Các tin khác