Thông báo

Đội Thanh tra giao thông số 9 kết hợp Ban an toàn giao thông tỉnh thăm và tặng quà cho các gia đình tử vong do tai nạn giao thông 05:13 24/11/2022        Đội Thanh tra giao thông số 01 tham gia đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trong Lễ kỷ niệm chào mừng 190 năm thành lập tỉnh An Giang 10:24 24/11/2022        Phối hợp các ngành chức năng ra quân lập lại trật tự hành lang đường bộ trên địa bàn Thành phố Châu Đốc 09:56 24/11/2022        Sở Giao thông vận tải An Giang tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2022 04:33 23/11/2022        Tin nhanh tăng cường đảm bảo an toàn giao thông Chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 – 2022) 05:25 21/11/2022        Đội Thanh tra giao thông số 10 tham gia Đoàn thăm, tặng quà gia đình nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Tri Tôn 02:14 17/11/2022        Phối hợp thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Lễ, Tết trên địa bàn huyện Thoại Sơn 04:35 16/11/2022        Đội Thanh tra giao thông số 01 tham gia Đoàn thăm, tặng quà gia đình nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên 03:01 15/11/2022        Hội nghị triển khai dịch vụ công mức độ 4 đổi giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia phạm vi toàn quốc 02:47 15/11/2022        Thông báo về việc điều tiết giao thông để thi công: Lắp đặt cống thay cầu Cần Thay (Km7+180), đường tỉnh 946, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 03:08 11/11/2022       

Vận tải

Thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ nội dung về lắp đặt camera trên xe theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP

04:45 24/08/2021

Ngày 24/8/2021, Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang có Công văn số 1824/SGTVT-QLVTPT&NL về việc đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ nội dung về lắp đặt camera trên xe theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP, theo đó:

Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện một số nội dung như sau:

1. Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Chủ động liên hệ với các nhà cung cấp để thực hiện việc lắp camera trên xe ghi, lưu trữ hình ảnh trong quá trình tham gia giao thông theo quy định tại khoản 2 Điều 13; khoản 2 Điều 14 và khoản 5 Điều 34 Nghị định số 10/2020/NĐCP ngày ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ.

Thời gian thực hiện xong trước ngày 31/12/2021.

Đồng thời định kỳ vào ngày 01 hàng tháng, đơn vị kinh doanh vận tải báo cáo đã gắn được bao nhiêu phương tiện trong tổng số phương tiện được quy định lắp camera trên xe ghi, lưu trữ hình ảnh; đề xuất, kiến nghị (nếu có) và văn bản cam kết (nếu chưa gắn kịp) gửi về Sở GTVT trước, để làm cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Tổng cục đường bộ Việt Nam theo quy định.

2. Giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải thực hiện kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị lắp camera trên xe theo đảm bảo thời gian theo quy định tại Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.

3. Đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô An Giang tiếp tục tuyên truyền đến các hội viên và đơn vị kinh doanh vận tải khẩn trương thực hiện việc lắp đặt camera trên xe theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP và nội dung tại mục 6 của Nghị quyết 66/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ nêu trên./.

(Trần Minh Tuyên)

 

Sở GTVT An Giang

Các tin khác