Thông báo

Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022 đối với các Dự án ĐTXD CTGT 07:42 03/12/2021        Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân năm 2021 04:01 24/11/2021        Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang trao Quyết đinh công tác cán bộ 05:11 15/11/2021        Thông báo về việc công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong vùng nước Cảng thủy nội địa Gavi 04:46 12/11/2021        Đội Thanh tra giao thông số 5 tăng cường kiểm tra công trình đang thi công và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Thoại Sơn 02:08 05/11/2021        Kết nối hiệu quả vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ - đường thủy theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ 01:50 05/11/2021        Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết điển hình tiên tiến ngành Giao thông vận tải năm 2021 10:46 30/10/2021        Tăng cường kiểm tra đơn vị thi công công trình giao thông gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 10:31 28/10/2021        Thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong vùng bến thủy nội địa Xuất nhập khẩu xăng dầu Vịnh Tre 03:07 25/10/2021        Thông báo hạn chế giao thông thủy trên kênh Rạch Giá Hà Tiên 10:04 22/10/2021       

Vận tải

Thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ nội dung về lắp đặt camera trên xe theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP

04:45 24/08/2021

Ngày 24/8/2021, Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang có Công văn số 1824/SGTVT-QLVTPT&NL về việc đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ nội dung về lắp đặt camera trên xe theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP, theo đó:

Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện một số nội dung như sau:

1. Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Chủ động liên hệ với các nhà cung cấp để thực hiện việc lắp camera trên xe ghi, lưu trữ hình ảnh trong quá trình tham gia giao thông theo quy định tại khoản 2 Điều 13; khoản 2 Điều 14 và khoản 5 Điều 34 Nghị định số 10/2020/NĐCP ngày ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ.

Thời gian thực hiện xong trước ngày 31/12/2021.

Đồng thời định kỳ vào ngày 01 hàng tháng, đơn vị kinh doanh vận tải báo cáo đã gắn được bao nhiêu phương tiện trong tổng số phương tiện được quy định lắp camera trên xe ghi, lưu trữ hình ảnh; đề xuất, kiến nghị (nếu có) và văn bản cam kết (nếu chưa gắn kịp) gửi về Sở GTVT trước, để làm cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Tổng cục đường bộ Việt Nam theo quy định.

2. Giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải thực hiện kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị lắp camera trên xe theo đảm bảo thời gian theo quy định tại Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.

3. Đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô An Giang tiếp tục tuyên truyền đến các hội viên và đơn vị kinh doanh vận tải khẩn trương thực hiện việc lắp đặt camera trên xe theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP và nội dung tại mục 6 của Nghị quyết 66/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ nêu trên./.

(Trần Minh Tuyên)

 

Sở GTVT An Giang

Các tin khác