Thông báo

Sở GTVT An Giang thông báo về việc điều tiết giao thông để triển khai thi công đường hai đầu cầu Duy Tân, thuộc phường Mỹ Bình và phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 05:12 01/10/2021        Thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ nội dung về lắp đặt camera trên xe theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP 04:45 24/08/2021        Thông báo về việc hạn chế giao thông thủy trên sông Châu Đốc tại tổ 44, ấp An Thạnh, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang 10:59 11/08/2021        Chi bộ Văn phòng Sở - Sở Giao thông vận tải An Giang tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới 03:49 06/08/2021        Đội Thanh tra giao thông số 10 phối hợp kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn huyện Tri Tôn 04:04 05/08/2021        Hủy bỏ Công văn số 1712/SGTVT-QLVTPT&NL 07:03 03/08/2021        Đội Thanh tra giao thông số 5 phối hợp tuần tra, kiểm soát lưu động về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn huyện Thoại Sơn 02:53 03/08/2021        Bản tin UBND tỉnh An Giang ban hành công văn triển khai thực hiện Thông tư số 47/2021/TT-BTC 03:47 26/07/2021        Thanh tra Sở tham gia phương án xét nghiệm sàng lọc Sars-Cov-2 cho các đồng chí tham gia trực chốt 02:24 21/07/2021        Tăng cường thực hiện các biện pháp chống dịch trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 08:46 20/07/2021       

Vận tải

Thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ nội dung về lắp đặt camera trên xe theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP

04:45 24/08/2021

Ngày 24/8/2021, Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang có Công văn số 1824/SGTVT-QLVTPT&NL về việc đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ nội dung về lắp đặt camera trên xe theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP, theo đó:

Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện một số nội dung như sau:

1. Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Chủ động liên hệ với các nhà cung cấp để thực hiện việc lắp camera trên xe ghi, lưu trữ hình ảnh trong quá trình tham gia giao thông theo quy định tại khoản 2 Điều 13; khoản 2 Điều 14 và khoản 5 Điều 34 Nghị định số 10/2020/NĐCP ngày ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ.

Thời gian thực hiện xong trước ngày 31/12/2021.

Đồng thời định kỳ vào ngày 01 hàng tháng, đơn vị kinh doanh vận tải báo cáo đã gắn được bao nhiêu phương tiện trong tổng số phương tiện được quy định lắp camera trên xe ghi, lưu trữ hình ảnh; đề xuất, kiến nghị (nếu có) và văn bản cam kết (nếu chưa gắn kịp) gửi về Sở GTVT trước, để làm cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Tổng cục đường bộ Việt Nam theo quy định.

2. Giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải thực hiện kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị lắp camera trên xe theo đảm bảo thời gian theo quy định tại Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.

3. Đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô An Giang tiếp tục tuyên truyền đến các hội viên và đơn vị kinh doanh vận tải khẩn trương thực hiện việc lắp đặt camera trên xe theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP và nội dung tại mục 6 của Nghị quyết 66/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ nêu trên./.

(Trần Minh Tuyên)

 

Sở GTVT An Giang

Các tin khác