Vận tải

Tinh nhanh thực hiện đăng khai thác tuyến ký trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến vận tải đường bộ của Bộ Giao thông vận tải

08:22 02/07/2024

Thực hiện Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Qua rà soát Doanh nghiệp vận tải thực hiện đăng ký trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến vận tải đường bộ của Bộ Giao thông vận tải. Thời gian vừa qua, các Doanh nghiệp vận tải, gồm: Công ty TNHH Hùng Cường, Công ty TNHH Huệ Nghĩa, Công ty TNHH Vận tải hành khách và hàng hóa Kim Thoa... đã thực hiện đăng ký trực tuyến online trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến vận tải đường bộ của Bộ Giao thông vận tải trên 10 tuyến vận tải cố định liên tỉnh toàn quốc, nội dung đăng ký gồm điều chỉnh chuyển sang hành trình chạy xe mới đã được Bộ Giao thông vận tải công bố, tăng lưu số chuyến xe hoạt động trên tuyến, bổ sung vào tuyến đường cao tốc mới...

Theo kết quả trả trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến vận tải đường bộ tất cả hồ sơ của các Doanh nghiệp vận tải đều đạt yêu cầu và thời gian quy định.

Hình ảnh: Phục vụ vận chuyển hành khách tại bến xe

Nhìn chung, Doanh nghiệp vận tải đã đăng ký khai thác tuyến có Thông báo thành công đều hoạt động trong bến xe ổn định, xe hoạt động bình thường, không ứ động hành khách trong các Bến xe. Công tác đảm bảo an toàn giao thông được thực hiện tốt.

(Tin bài: Trần Ngọc Đức - Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái)

Sở Giao thông vận tải An Giang

Các tin khác