Thông báo

Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022 đối với các Dự án ĐTXD CTGT 07:42 03/12/2021        Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân năm 2021 04:01 24/11/2021        Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang trao Quyết đinh công tác cán bộ 05:11 15/11/2021        Thông báo về việc công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong vùng nước Cảng thủy nội địa Gavi 04:46 12/11/2021        Đội Thanh tra giao thông số 5 tăng cường kiểm tra công trình đang thi công và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Thoại Sơn 02:08 05/11/2021        Kết nối hiệu quả vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ - đường thủy theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ 01:50 05/11/2021        Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết điển hình tiên tiến ngành Giao thông vận tải năm 2021 10:46 30/10/2021        Tăng cường kiểm tra đơn vị thi công công trình giao thông gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 10:31 28/10/2021        Thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong vùng bến thủy nội địa Xuất nhập khẩu xăng dầu Vịnh Tre 03:07 25/10/2021        Thông báo hạn chế giao thông thủy trên kênh Rạch Giá Hà Tiên 10:04 22/10/2021       

Vận tải

Thông báo ngừng hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt

08:53 09/06/2021

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Công văn số 2708/VPUBND-KTN ngày 02/6/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tạm ngừng hoạt động khai thác các tuyến xe buýt: Lộ tẻ Rạch Giá – Bến xe Châu Đốc; An Hòa – Vọng Thê; BX.Châu Đốc – Khánh Bình; Châu Thành – Tri Tôn; Nhà Bàng – Tri Tôn; Bến xe Châu Đốc – Xuân Tô; Tri Tôn – Vĩnh Gia; Tri Tôn – Vàm Rầy;

Theo thông báo số 12/TB-DN ngày 24/5/2021 của Công ty cổ phần vận tải An Giang về việc ngừng khai thác các tuyến xe buýt: Lộ tẻ Rạch Giá – Bến xe Châu Đốc; An Hòa – Vọng Thê; BX.Châu Đốc – Khánh Bình; Châu Thành – Tri Tôn; Nhà Bàng – Tri Tôn; Bến xe Châu Đốc – Xuân Tô; Tri Tôn – Vĩnh Gia; Tri Tôn – Vàm Rầy;

Sở Giao thông vận tải thống nhất với Công ty cổ phần vận tải An Giang ngừng tất cả các tuyến xe buýt nói trên theo quy định tại khoản 1, Điều 34 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ GTVT kể từ ngày 13/6/2021.

Sau thời điểm ngừng khai thác tối đa 05 ngày làm việc, Công ty cổ phần vận tải An Giang phải nộp lại phù hiệu của các xe ngừng khai thác cho Sở Giao thông vận tải nơi cấp và đề nghị Công ty thực hiện hoàn chỉnh thủ tục ngừng hoạt động khai thác các tuyến xe buýt theo đúng quy định.  

Sở Giao thông vận tải An Giang thông báo đến các Đơn vị, tổ chức có liên quan và Công ty CP vận tải An Giang thực hiện./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Sở GTVT An Giang

Các tin khác