Thông báo

Đội Thanh tra giao thông số 9 kết hợp Ban an toàn giao thông tỉnh thăm và tặng quà cho các gia đình tử vong do tai nạn giao thông 05:13 24/11/2022        Đội Thanh tra giao thông số 01 tham gia đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trong Lễ kỷ niệm chào mừng 190 năm thành lập tỉnh An Giang 10:24 24/11/2022        Phối hợp các ngành chức năng ra quân lập lại trật tự hành lang đường bộ trên địa bàn Thành phố Châu Đốc 09:56 24/11/2022        Sở Giao thông vận tải An Giang tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2022 04:33 23/11/2022        Tin nhanh tăng cường đảm bảo an toàn giao thông Chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 – 2022) 05:25 21/11/2022        Đội Thanh tra giao thông số 10 tham gia Đoàn thăm, tặng quà gia đình nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Tri Tôn 02:14 17/11/2022        Phối hợp thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Lễ, Tết trên địa bàn huyện Thoại Sơn 04:35 16/11/2022        Đội Thanh tra giao thông số 01 tham gia Đoàn thăm, tặng quà gia đình nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên 03:01 15/11/2022        Hội nghị triển khai dịch vụ công mức độ 4 đổi giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia phạm vi toàn quốc 02:47 15/11/2022        Thông báo về việc điều tiết giao thông để thi công: Lắp đặt cống thay cầu Cần Thay (Km7+180), đường tỉnh 946, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 03:08 11/11/2022       

Cải cách hành chính

“Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công”.

12:48 23/09/2020

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình ngày 22/9 yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức theo dõi sát, nắm bắt kịp thời tình hình, xác định rõ những vướng mắc, khó khăn cụ thể đối với từng ngành, lĩnh vực, từng doanh nghiêp và trên từng địa bàn để có biện pháp, đối sách cụ thể để tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

 

Responsive image
 

 

Tiếp tục rà soát kỹ các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật đề xuất cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Kiên quyết không để tình trạng còn rào cản, còn cơ chế, chính sách, quy định bất cập, không phù hợp với tình hình thực tiễn đối với đầu tư, sản xuất kinh doanh và các hoạt động kinh tế - xã hội.


Các Sở ngành, chính quyền địa phương theo chức năng, nhiệu vụ hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các chương trình, giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển mạnh thị trường trong nước với các hình thức phù hợp. Đẩy mạnh các hình thức, phương thức kinh doanh khuyến khích tiêu dùng như kinh tế ban đêm, các hội chợ, triển lãm sản phẩm hàng hoá, dịch vụ...


Tổ chức tốt việc đưa hàng hoá, dịch vụ đến các khu dân cư, khu công nghiệp, các địa bàn nông thôn, miền núi...,. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển mạnh thương mại điện tử và các mô hình kinh doanh mới phù hợp.


Tập huấn, thông tin truyền thông về các hiệp định thương mại tự do, trong đó có Hiệp định CPTPP và Hiệp định EVFTA... Đẩy mạnh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần bảo vệ phù hợp sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong nước.


 Rà soát, có các cơ chế, chính sách cụ thể, phù hợp về huy động vốn, tín dụng, tài chính - ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí, thủ tục hành chính về xuất nhập khẩu, thuế, hải quan... gắn với các chương trình kích cầu tiêu dùng trong nước và thúc đẩy xuất khẩu để tạo thuận lợi, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp.


 Đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy mạnh mẽ giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động.


Tập trung rà soát kỹ danh mục các dự án đầu tư công, nắm bắt tình hình triển khai từng dự án để có biện pháp cụ thể đẩy nhanh tiến độ thực hiện, 


Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật và thực hiện hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi thuận lợi để thu hút hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xã hội.


Thực hiện hiệu quả hơn nữa các chính sách hỗ trợ người lao động, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống người dân và các nhiệm vụ phát triển văn hoá, xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường...
Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và tăng cường công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

 

CV:1000/UBND-TH