Thông báo

Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022 đối với các Dự án ĐTXD CTGT 07:42 03/12/2021        Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân năm 2021 04:01 24/11/2021        Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang trao Quyết đinh công tác cán bộ 05:11 15/11/2021        Thông báo về việc công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong vùng nước Cảng thủy nội địa Gavi 04:46 12/11/2021        Đội Thanh tra giao thông số 5 tăng cường kiểm tra công trình đang thi công và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Thoại Sơn 02:08 05/11/2021        Kết nối hiệu quả vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ - đường thủy theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ 01:50 05/11/2021        Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết điển hình tiên tiến ngành Giao thông vận tải năm 2021 10:46 30/10/2021        Tăng cường kiểm tra đơn vị thi công công trình giao thông gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 10:31 28/10/2021        Thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong vùng bến thủy nội địa Xuất nhập khẩu xăng dầu Vịnh Tre 03:07 25/10/2021        Thông báo hạn chế giao thông thủy trên kênh Rạch Giá Hà Tiên 10:04 22/10/2021       

Theo dòng sự kiện

Bản tin UBND tỉnh An Giang ban hành công văn triển khai thực hiện Thông tư số 47/2021/TT-BTC

03:47 26/07/2021

Ngày 23/7/2021 UBND tỉnh An Giang đã ban hành Công văn số 756/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Thông tư số 47/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Theo đó yêu cầu các các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Thông tư số 47/2021/TT-BTC. Trong đó, cần lưu ý một số nội dung sau:

1. Đối với phí sử dụng đường bộ thu đối với xe ô tô kinh doanh vận tải của doanh nghiệp kinh doanh vận tải, hợp tác xã kinh doanh vận tải, hộ kinh doanh vận tải quy định tại Số thứ tự 28 trong Biểu phí, lệ phí quy định tại Điều 1 của Thông tư số 47/2021/TT-BTC:

- Trường hợp xe ô tô chuyển từ không kinh doanh vận tải sang kinh doanh vận tải trong thời gian có hiệu lực của Thông tư này thì thời điểm áp dụng mức phí theo quy định tại Thông  tư này tính từ ngày xe ô tô được ghi nhận trong Chương trình quản lý kiểm định của Cục Đăng kiểm Việt Nam là xe ô tô kinh doanh vận tải.

- Trường hợp xe ô tô đã được nộp phí theo mức phí quy định tại Thông tư số 293/2016/TT-BTC cho khoảng thời gian có hiệu lực của Thông tư này, chủ xe sẽ được bù trừ số tiền phí chênh lệch giữa mức phí theo quy định tại Thông tư số 293/2016/TT-BTC với  mức  phí  theo  quy  định  tại  Thông  tư  này  vào  số  phí phải nộp của chu kỳ tiếp theo. Đơn vị đăng kiểm chịu trách nhiệm tính bù trừ tiền phí cho chủ xe vào chu kỳ tiếp theo.

2. Các Thông tư được quy định dẫn chiếu trong  Biểu phí, lệ phí quy định tại Điều 1 của Thông tư số 47/2021/TT-BTC gọi chung là các Thông tư gốc.

3. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại  Biểu phí, lệ  phí quy định tại Điều 1 của Thông tư số 47/2021/TTBTC thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021./.

(Hoàng Vi - P KH-TC)

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

UBND tỉnh An Giang

Các tin khác