Thông báo

Đội Thanh tra giao thông số 9 kết hợp Ban an toàn giao thông tỉnh thăm và tặng quà cho các gia đình tử vong do tai nạn giao thông 05:13 24/11/2022        Đội Thanh tra giao thông số 01 tham gia đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trong Lễ kỷ niệm chào mừng 190 năm thành lập tỉnh An Giang 10:24 24/11/2022        Phối hợp các ngành chức năng ra quân lập lại trật tự hành lang đường bộ trên địa bàn Thành phố Châu Đốc 09:56 24/11/2022        Sở Giao thông vận tải An Giang tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2022 04:33 23/11/2022        Tin nhanh tăng cường đảm bảo an toàn giao thông Chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 – 2022) 05:25 21/11/2022        Đội Thanh tra giao thông số 10 tham gia Đoàn thăm, tặng quà gia đình nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Tri Tôn 02:14 17/11/2022        Phối hợp thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Lễ, Tết trên địa bàn huyện Thoại Sơn 04:35 16/11/2022        Đội Thanh tra giao thông số 01 tham gia Đoàn thăm, tặng quà gia đình nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên 03:01 15/11/2022        Hội nghị triển khai dịch vụ công mức độ 4 đổi giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia phạm vi toàn quốc 02:47 15/11/2022        Thông báo về việc điều tiết giao thông để thi công: Lắp đặt cống thay cầu Cần Thay (Km7+180), đường tỉnh 946, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 03:08 11/11/2022       

Vận tải

Triển khai Nghị định số 47/2022/NĐ-CP và Thông tư số 17/2022/TT-BGTVT.

04:53 02/08/2022

Ngày 28/7/2022, ông Đỗ Văn Thơm - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang đã ký công văn số 1551/SGTVT-QLVTPT&NL về việc triển khai Nghị định số 47/2022/NĐ-CP và Thông tư số 17/2022/TT-BGTVT. Theo đó:

Căn cứ Công văn số 7536/BGTVT-VT ngày 25/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai Nghị định số 47/2022/NĐ-CP, Thông tư số 17/2022/TTBGTVT;   

Để đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư số 17/2022/TT-BGTVT ngày 15/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, theo đúng thời gian có hiệu lực thi hành.         

Sở Giao thông Vận tải đề nghị các tổ chức, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện như sau:  

1. Khẩn trương nghiên cứu các quy định, nội dung hướng dẫn tại Nghị định số 47/2022/NĐ-CP và Thông tư số 17/2022/TT-BGTVT để quản lý, tổ chức thực hiện theo đúng quy định và đảm bảo đúng tiến độ về thời gian thực hiện.

Nội dung quy định của Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của Chính phủ và Thông tư số 17/2022/TT-BGTVT ngày 15/7/2022 của Bộ GTVT được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải An Giang tại địa chỉ http://sogtvt.angiang.gov.vn.  

2. Đề nghị Hiệp hội vận tải ô tô An Giang chủ động tuyên truyền đến các Hội viên và đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của Chính phủ và Thông tư số 17/2022/TT-BGTVT ngày 15/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải.

Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị, tổ chức quan tâm, tiếp tục triển khai thực hiện theo đúng quy định./.  

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Sở GTVT An Giang

Các tin khác