Thông báo

Quyết định về việc thu hồi phù hiệu của xe ô tô kinh doanh vận tải 02:28 01/06/2023        Thông báo về việc phù hiệu hết giá trị sử dụng 02:13 01/06/2023        Tin về không thu bất kỳ chi phí nào ngoài quy định trong công tác kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 03:13 29/05/2023        Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác Bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh 02:36 26/05/2023        Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp Hội Nông dân tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông 02:28 26/05/2023        Thông báo về việc hạn chế giao thông thủy trên kênh Rạch sỏi Hậu Giang 09:50 18/05/2023        Khẩn trương xử lý hố sụp trên tuyến đường tỉnh 946 (tại Km11+100), thuộc xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông 08:21 11/05/2023        Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh An Giang trực thuộc Sở GTVT tỉnh An Giang 04:46 10/05/2023        Đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Thoại Sơn lần thứ XXII năm 2023 và Lễ hội kỳ yên Đình thần Thoại Ngọc Hầu 12:19 03/05/2023        Đội Thanh tra giao thông số 01 phối hợp UBND các phường, xã trên địa bàn Thành phố Long Xuyên giải tỏa mua bán lấn chiếm đảm bảo giao thông thông suốt cho người dân trong dịp nghĩ lễ 08:18 03/05/2023       

Vận tải

Tin nhanh về tổng hợp công bố lại hoạt động của các bến xe khách trên địa bàn tỉnh An Giang

02:00 03/04/2023

Qua 05 năm hoạt động, các bến xe khách trên địa bàn tỉnh An Giang hầu hết đã đến hạn công bố lại hoạt động để đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BGTVT của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; và Thông tư 73/2015/TT-BGTVT ngày 11/11/2015 của Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách sửa đổi, bổ sung của QCVN 45:2012/BGTVT sửa đổi lần 1 năm 2015.  

Từ ngày 16/02/2023 đến ngày 27/3/2023, Sở Giao thông vận tải An Giang tổ chức kiểm tra các hạng mục công trình tại các Bến xe khách trên địa bàn tỉnh An Giang để công bố lại hoạt động đối với 10/12 Bến xe khách đã đủ điều kiện tiếp tục công bố lại hoạt động theo QCVN 45:2012/BGTVT sửa đổi lần 1 năm 2015. Trong đó: Bến xe đạt loại 1: bến xe Châu Đốc; bến xe đạt loại 3: bến xe Tân Châu;  các bến xe đạt loại 4 gồm: Tịnh Biên, Tri Tôn, Chợ Mới, Óc Eo; Phú Mỹ; các bến xe đại loại 5 gồm: Núi Sập, Chi Lăng, Khánh Bình. Tuy nhiên, bến xe khách Châu Thành (loại 4) và bến xe khách Long Xuyên (loại 2) đang hoàn chỉnh thủ tục để công bố lại kịp thời đúng thời gian quy định.

Nhìn chung, các Bến xe khách đã đạt chuẩn và sắp xếp đảm bảo trật tự: Khu đón trả khách, phòng chờ cho khách, khu vệ sinh đảm bảo xanh, sạch đẹp. Bên cạnh đó còn có bến đang trong quá trình sửa chữa, nâng cấp cải tạo xây dựng để đảm phục vụ hoạt động các dịch vụ tại bến.

Ảnh: Đoàn kiểm tra công bố lại hoạt động tại Bến xe

Nhằm đảm bảo công tác quản lý nhà nước về tình hình hoạt động của các bến xe khách trên địa tỉnh theo đúng quy định. Ban Giám đốc Sở GTVT An Giang luôn chỉ đạo Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thường xuyên theo dõi, đôn đốc hướng dẫn các Bến xe tiếp tục nâng cấp cải tạo xây dựng để đảm phục vụ hoạt động các dịch vụ tại bến như khu đón trả khách, phòng chờ cho khách, khu vệ sinh… đảm bảo xanh sạch đẹp, thông thoáng khi đón trả hành khách tại các bến xe./.

(Tin bài: Trần Ngọc Đức - Chuyên viên phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái)

 

Sở GTVT An Giang

Các tin khác