Xây dựng, tổ chức giao thông

Cầu Châu đốc và tuyến đường kết nối sẽ sớm khởi công

02:22 05/07/2021

Cầu Châu Đốc bắt qua sông Hậu kết nối thị xã Tân Châu, thành phố Châu Đốc và tuyến đường kết nối thuộc, dự án tuyến đường liên kết vùng đoạn từ thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc, kết nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp, vừa được Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang thẩm định đủ điều kiện về khả năng cân đối vốn trình UBND tỉnh phê duyệt dự án.

Dự án có quy mô đầu tư gồm: đầu tư mới tuyến đường song song với ĐT.953 với dài tuyến 21km, có điểm đầu tại nút giao với ĐT.954 thuộc phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, điểm cuối tuyến tại nút giao với QL.91 thuộc phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Trên tuyến đầu tư mới 3 cầu gồm cầu Châu Đốc dài 667m, cầu Mương Tri dài 33,4m, cầu Thần Nông dài 33,4m, với tải trọng thiết kế HL.93 (không hạn chế tải trọng khai thác).

Dự án có tổng mức đầu tư sau thẩm định 2131 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh An Giang, thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 – 2024.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian đi từ Châu đốc, Tân Châu đến thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, tạo điều kiện thu hút du khách đến tham quan khu du lịch Quốc Gia Núi Sam, Miếu Bà Chúa Xứ, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, tạo điều kiện phát triển ngành du lịch, đáp ứng nhu cầu phát triển phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực biên giới Tây Nam.

 

Sở GTVT An Giang

Các tin khác