Thông báo

Đội Thanh tra giao thông số 5 phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ công bố Quyết định xã Tây Phú đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” 10:21 28/01/2022        Sở Giao thông vận tải chung tay lo gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách đón Tết Nhâm Dần 2022 07:37 27/01/2022        Đường tỉnh 948 giai đoạn 1, đã cơ bản hoàn thành phục vụ tết Nhâm dần 2022 07:30 27/01/2022        Đội Thanh tra giao thông số 5 phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ công bố Quyết định xã Vọng Thê đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” 07:48 12/01/2022        Tiếp tục đôn đốc thực hiện về lắp đặt camera trên xe; thu phí điện tử không dừng và chuyển đổi biển số xe sang màu vàng theo quy định 10:55 30/12/2021        Đội Thanh tra giao thông số 5 phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ khánh thành cầu Ba Dầu 08:57 23/12/2021        Kế hoạch Bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022 trên địa bàn tỉnh 03:58 17/12/2021        Thông báo tạm dừng lưu thông qua bến phà Mương Ranh để phục vụ thay ponton Nâng cấp tải trọng phà 08:39 16/12/2021        Thông báo hạn chế giao thông thủy trên sông Tiền 02:05 09/12/2021        Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác tổ chức vận tải, đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội xuân năm 2022 09:35 09/12/2021       

An toàn giao thông

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác tổ chức vận tải, đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội xuân năm 2022

09:35 09/12/2021

Ngày 08/12/2021, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 723/QĐ-SGTVT về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác tổ chức vận tải, đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội xuân năm 2022. Theo đó:

Căn cứ Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh An Giang quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải An Giang; Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 11/10/ 2019 của UBND tỉnh An Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-BGTVT ngày 16/11/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022;

Thực hiện Kế hoạch số 2763/KH-SGTVT ngày 08/12/2021 của Sở Giao thông Vận tải An Giang về việc công tác phục vụ vận tải hành khách trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban Chỉ đạo và các Tổ giúp việc thực hiện công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân năm 2022.

Thành phần Ban Chỉ đạo và các Tổ giúp việc bao gồm:

A. Thành viên Ban chỉ đạo:

1. Ông Đỗ Văn Thơm - Phó Giám đốc Sở GTVT,              Trưởng ban;

2. Ông Đinh Văn To - Phó Giám đốc Sở GTVT,             Phó Trưởng ban;

3. Ông Phạm Đăng Lên - Chánh Văn phòng Sở GTVT,                Ủy viên;

4. Ông Nguyễn Thanh Kỳ - Chánh Thanh tra Sở GTVT,                Ủy viên;

5. Ông Trần Nhựt Qui - Trưởng phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái,  Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Thanh Sang - Trưởng phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông,  Ủy viên;

7. Ông Lâm Vĩnh Cường - Trưởng phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông, Ủy viên;

8. Ông Trương Khiết Quang - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính,  Ủy viên;

B. Các Tổ giúp việc:

* Lĩnh vực Vận tải:

1. Ông Trần Nhựt Qui, Trưởng phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái - Tổ trưởng;

2. Các Chuyên viên Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái - Tổ viên.

Thực hiện nhiệm vụ: Quản lý và giám sát hoạt động phục vụ của các bến xe khách, các doanh nghiệp vận tải; phối hợp điều động phương tiện đến các bến xe đông khách, xe có sự cố kỹ thuật, tai nạn.… để giải tỏa, chuyển tải khách kịp thời; phối hợp kiểm tra và yêu cầu các bến xe, các doanh nghiệp vận tải hành khách thực hiện niêm yết giá, bán vé đúng giá đã kê khai, phí dịch vụ tại bến...

* Lĩnh vực Giao thông:

1. Ông Nguyễn Thanh Sang, Trưởng phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông - Tổ trưởng.

2. Ông Lâm Vĩnh Cường Trưởng phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông - Tổ phó.

3. Các Chuyên viên Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông và Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông - Tổ viên.

Thực hiện nhiệm vụ: Triển khai quyết liệt công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông; duy tu, sửa chữa các đoạn đường hư hỏng, mất an toàn giao thông; rà soát lại hệ thống cọc tiêu, biển báo hiệu, vạch sơn… bị thiếu hoặc mất tác dụng để bổ sung kịp thời.

* Lĩnh vực kiểm tra:

1. Ông Nguyễn Thanh Kỳ, Chánh Thanh tra Sở GTVT  - Tổ trưởng.

2. Các Thanh tra viên  - Tổ viên.

Thực hiện nhiệm vụ: Phân công lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, tuần tra kiểm soát, xử lý kịp thời các vi phạm vận tải hành khách; lên phương án phân luồng giao thông hợp lý, giảm tối đa tình trạng ùn tắc giao thông; có phương án bố trí nhân lực ứng trực để phối hợp tốt với các lực lượng chức năng tổ chức điều tiết giao thông khi xảy ra ùn tắc; phối hợp kiểm tra và yêu cầu các bến xe, các doanh nghiệp vận tải hành khách thực hiện niêm yết giá vé, bán vé đúng giá đã kê khai.

* Lĩnh vực Tổ chức, tổng hợp báo cáo:

1. Ông Phạm Đăng Lên,  Chánh Văn phòng Sở GTVT - Tổ trưởng.

2. Các Chuyên viên Văn phòng Sở - Tổ viên.

Thực hiện nhiệm vụ: Lập lịch trực; chuẩn bị, bố trí nhân viên và phương tiện trực theo lịch, để phục vụ cho Ban chỉ đạo đi kiểm tra kịp thời hoặc khi có yêu cầu đột xuất của cấp trên. Tổng hợp và báo cáo định kỳ công tác giao thông vận tải trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội xuân năm 2022 về Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam theo thời gian quy định.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác tổ chức vận tải, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội xuân năm 2022.

Tổ giúp việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tại    Điều 1 và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện cho Ban chỉ đạo.

Điều 3. Các Ông: Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái, Trưởng phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông, Trưởng phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính và các Ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Sở GTVT An Giang

Các tin khác