Thông báo

Hoạt động xe buýt không trợ giá trên địa bàn tỉnh An Giang 02:42 29/09/2022        Thông báo về việc điều tiết giao thông để thi công sửa chữa cầu Cả Bí (Km1+650), cầu Trường Tiền (Km2+790), đường tỉnh 946, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 11:26 29/09/2022        Phối hợp các lực lượng giải toả các trường hợp vi phạm hành lang lộ giới trên tuyến đường ĐT.955A thuộc Thành phố Châu Đốc 09:15 29/09/2022        Thông báo về việc điều tiết giao thông để thi công sửa chữa cầu Hoàng Diệu và cầu Nguyễn Trung Trực, trên quốc lộ 91, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang 02:19 27/09/2022        Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp Liên Đoàn lao động tỉnh tổ chức hội thi “Tìm hiểu pháp luật an toàn giao thông” trong CNLĐ năm 2022 02:14 27/09/2022        Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp Tỉnh Đoàn An Giang tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2022 09:04 27/09/2022        Phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông Hội đua bò Bảy Núi năm 2022 07:49 27/09/2022        Hội nghị Lấy ý kiến về một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông đường thủy nội địa 11:39 21/09/2022        Đội Thanh tra giao thông số 9 kết hợp kiểm tra các điều kiện an toàn hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn huyện An Phú 11:34 21/09/2022        Đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông Đoàn công tác của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia 11:25 21/09/2022       

An toàn giao thông

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác tổ chức vận tải, đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội xuân năm 2022

09:35 09/12/2021

Ngày 08/12/2021, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 723/QĐ-SGTVT về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác tổ chức vận tải, đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội xuân năm 2022. Theo đó:

Căn cứ Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh An Giang quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải An Giang; Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 11/10/ 2019 của UBND tỉnh An Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-BGTVT ngày 16/11/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022;

Thực hiện Kế hoạch số 2763/KH-SGTVT ngày 08/12/2021 của Sở Giao thông Vận tải An Giang về việc công tác phục vụ vận tải hành khách trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban Chỉ đạo và các Tổ giúp việc thực hiện công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân năm 2022.

Thành phần Ban Chỉ đạo và các Tổ giúp việc bao gồm:

A. Thành viên Ban chỉ đạo:

1. Ông Đỗ Văn Thơm - Phó Giám đốc Sở GTVT,              Trưởng ban;

2. Ông Đinh Văn To - Phó Giám đốc Sở GTVT,             Phó Trưởng ban;

3. Ông Phạm Đăng Lên - Chánh Văn phòng Sở GTVT,                Ủy viên;

4. Ông Nguyễn Thanh Kỳ - Chánh Thanh tra Sở GTVT,                Ủy viên;

5. Ông Trần Nhựt Qui - Trưởng phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái,  Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Thanh Sang - Trưởng phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông,  Ủy viên;

7. Ông Lâm Vĩnh Cường - Trưởng phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông, Ủy viên;

8. Ông Trương Khiết Quang - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính,  Ủy viên;

B. Các Tổ giúp việc:

* Lĩnh vực Vận tải:

1. Ông Trần Nhựt Qui, Trưởng phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái - Tổ trưởng;

2. Các Chuyên viên Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái - Tổ viên.

Thực hiện nhiệm vụ: Quản lý và giám sát hoạt động phục vụ của các bến xe khách, các doanh nghiệp vận tải; phối hợp điều động phương tiện đến các bến xe đông khách, xe có sự cố kỹ thuật, tai nạn.… để giải tỏa, chuyển tải khách kịp thời; phối hợp kiểm tra và yêu cầu các bến xe, các doanh nghiệp vận tải hành khách thực hiện niêm yết giá, bán vé đúng giá đã kê khai, phí dịch vụ tại bến...

* Lĩnh vực Giao thông:

1. Ông Nguyễn Thanh Sang, Trưởng phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông - Tổ trưởng.

2. Ông Lâm Vĩnh Cường Trưởng phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông - Tổ phó.

3. Các Chuyên viên Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông và Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông - Tổ viên.

Thực hiện nhiệm vụ: Triển khai quyết liệt công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông; duy tu, sửa chữa các đoạn đường hư hỏng, mất an toàn giao thông; rà soát lại hệ thống cọc tiêu, biển báo hiệu, vạch sơn… bị thiếu hoặc mất tác dụng để bổ sung kịp thời.

* Lĩnh vực kiểm tra:

1. Ông Nguyễn Thanh Kỳ, Chánh Thanh tra Sở GTVT  - Tổ trưởng.

2. Các Thanh tra viên  - Tổ viên.

Thực hiện nhiệm vụ: Phân công lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, tuần tra kiểm soát, xử lý kịp thời các vi phạm vận tải hành khách; lên phương án phân luồng giao thông hợp lý, giảm tối đa tình trạng ùn tắc giao thông; có phương án bố trí nhân lực ứng trực để phối hợp tốt với các lực lượng chức năng tổ chức điều tiết giao thông khi xảy ra ùn tắc; phối hợp kiểm tra và yêu cầu các bến xe, các doanh nghiệp vận tải hành khách thực hiện niêm yết giá vé, bán vé đúng giá đã kê khai.

* Lĩnh vực Tổ chức, tổng hợp báo cáo:

1. Ông Phạm Đăng Lên,  Chánh Văn phòng Sở GTVT - Tổ trưởng.

2. Các Chuyên viên Văn phòng Sở - Tổ viên.

Thực hiện nhiệm vụ: Lập lịch trực; chuẩn bị, bố trí nhân viên và phương tiện trực theo lịch, để phục vụ cho Ban chỉ đạo đi kiểm tra kịp thời hoặc khi có yêu cầu đột xuất của cấp trên. Tổng hợp và báo cáo định kỳ công tác giao thông vận tải trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội xuân năm 2022 về Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam theo thời gian quy định.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác tổ chức vận tải, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội xuân năm 2022.

Tổ giúp việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tại    Điều 1 và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện cho Ban chỉ đạo.

Điều 3. Các Ông: Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái, Trưởng phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông, Trưởng phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính và các Ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Sở GTVT An Giang

Các tin khác