Thông báo

Đại hội Công đoàn bộ phận cơ quan Sở Giao thông vận tải lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028 03:30 01/04/2023        Chi bộ số 03 - Thanh tra Sở giao thông vận tải tỉnh An Giang triển khai thực hiện tốt Văn hoá trong thi hành Công vụ 08:24 31/03/2023        Thông báo hạn chế tốc độ phương tiện thủy lưu thông trên sông Cái Vừng đoạn khóm Long Thạnh 1, phường Long Sơn, thị xã Tân Châu 08:05 31/03/2023        Phối hợp khảo sát biển báo hiệu giao thông trên địa bàn huyện Thoại Sơn 08:41 29/03/2023        Sở Giao thông vận tải trao quyết định về công tác cán bộ 08:29 29/03/2023        Đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông Ngày đi bộ gây quỹ khuyến học huyện An Phú năm 2023 08:17 29/03/2023        Đội Thanh tra giao thông số 01 phối hợp UBND phường Bình Đức – Thành phố Long Xuyên giải tỏa mua bán lấn chiếm trên Quốc lộ 91 03:43 27/03/2023        Triển khai Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 03:28 27/03/2023        Thông báo hạn chế tải trọng phương tiện lưu thông qua cống lý trình km6+800, đường tỉnh 955B, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang để sữa chữa 08:36 27/03/2023        Đội thanh tra giao thông số 08 thị xã Tân Châu tăng cường công tác kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải, người lái xe để đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động vận tải đường bộ 08:54 23/03/2023       

Tin tức Sự kiện

Danh bạ Sở Giao thông vận tải An Giang

02:56 23/04/2021

DANH BẠ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH AN GIANG

Địa chỉ: 01 Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 02963.832.479

Website: sogtvt.angiang.gov.vn

Email: sogtvt@angiang.gov.vn

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

I

 Lãnh Đạo Sở

1

Nguyễn Phú Tân

Giám đốc

0908.117.191

nptan@angiang.gov.vn

2

Đỗ Văn Thơm

Phó Giám đốc

0944.999.669

dvthom@angiang.gov.vn

3

Đinh Văn To

Phó Giám đốc

0947.277.799

dvto@angiang.gov.vn

II

Văn Phòng Sở

02963.832.479

1

Huỳnh Ngọc Sang

Phó chánh văn phòng

0913.624.034

hnsang@angiang.gov.vn

2

Võ Ngọc Hiền

Phó chánh văn phòng

0918.752.220

vnhien@angiang.gov.vn

3

Hứa Thị Quỳnh Như

Chuyên viên

0961.246.247

htqnhu@angiang.gov.vn

4

Võ Trí Công

Chuyên viên

0968.054.312

vtcong@angiang.gov.vn

5 Nguyễn Văn Tâm Chuyên viên 0933.353.627 nvtam@angiang.gov.vn
6 Lê Thanh Nhàn Lái xe 0918.420.905  

7

Nguyễn Phú Quí

Lái xe

0918.078.989

 

III

 Thanh Tra Sở

 

1

Nguyễn Thanh Kỳ

Chánh Thanh tra

0919.096.609

tnky@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Ngọc Tấn

P.Chánh Thanh tra

0918.060.143

nntan@angiang.gov.vn

3

Phạm Minh Tiền

Đội trưởng

0918.233.044

pmtien@angiang.gov.vn

4

Nguyễn Phước Quí

Phó đội trưởng

0918.091.338

npqui@angiang.gov.vn

5

Dương Ngọc Thanh

Thanh tra viên

0914.432.838

dnthanh@angiang.gov.vn

6

Võ Xuân Lộc

Thanh tra viên

0913.868.384

vxloc@angiang.gov.vn

7

Huỳnh Quang Trung

Thanh tra viên

0918.660.077

hqtrung@angiang.gov.vn

8

Trần Thanh Tâm

Kế toán trưởng

0989.613.515

tttam@angiang.gov.vn

9

Nguyễn Bảo Vinh

Thanh tra viên

0913.496.043

nbvinh@angiang.gov.vn

10

Dương Phú Khoa

Thanh tra viên

0907.273.123

dpkhoa@angiang.gov.vn

11

Phạm Hoàng Long

Nhân viên

0906.786.262

phlong@angiang.gov.vn

12

Huỳnh Cao Quí

Đội trưởng

0907.729.192

hcqui@angiang.gov.vn

13

Huỳnh Thanh Dũng

Thanh tra viên

0918.645.315

htdung@angiang.gov.vn

14

Vũ Văn Nhượng

Thanh tra viên chính

0913.654.158

vvnhuong@angiang.gov.vn

15

Nguyễn Văn Hiền

Phó đội trưởng

0918.517.035

nvhien@angiang.gov.vn

16

Trần Quốc Hưng

Phó đội trưởng

0989.627.272

tqhung@angiang.gov.vn

17

Phan Thanh Phương

Thanh tra viên

0913.709.790

ptphuong@angiang.gov.vn

18

Khưu Ng. Anh Hùng

Thanh tra viên

0989.299.029

knahung@angiang.gov.vn

19

Huỳnh Hữu Lộc

Cán sự

0918.754.447

hhloc@angiang.gov.vn

20

Phạm Bảo Toàn

Đội trưởng

0919.898.974

pbtoan@angiang.gov.vn

21

Phan Thành Quí

Phó đội trưởng

0919.447.933

ptqui@angiang.gov.vn

22

Huỳnh Văn Hùng

Thanh tra viên

0942.673.876

hvhung@angiang.gov.vn

23

Trần Trung Hiếu

Thanh tra viên

0913.978.092

tthieu@angiang.gov.vn

24

Nguyễn Phương Thảo

Thanh tra viên

0919.109.097

npthao@angiang.gov.vn

25

Ngô Văn Dũng

Nhân viên

0989.572.947

nvdung@angiang.gov.vn

26

Nguyễn Hùng Lực

Đội trưởng

0919.246.363

nhluc@angiang.gov.vn

27

Huỳnh Thanh Tuấn

Phó đội trưởng

0988.178.799

httuan@angiang.gov.vn

28

Lăng Hoàng Tân

Thanh tra viên

0913.618.243

lhtan@angiang.gov.vn

29

Huỳnh Trung Dũng

Đội trưởng

0917.544.242

htdung@angiang.gov.vn

30

Trần Hữu Hải

Phó đội trưởng

0972.585.343

thhai@angiang.gov.vn

31

Kim Cao Anh Châu

Chuyên viên

0939.514.134

kcachau@angiang.gov.vn

32

Huỳnh Long Hồ

Đội trưởng

0912.222.141

hlho@angiang.gov.vn

33

Nguyễn Văn Ngọc

Phó đội trưởng

0919.390.117

nvngoc@angiang.gov.vn

34

Đặng Minh Quân

Chuyên viên

0913.649.664

dmquan@angiang.gov.vn

35

Lê Huy Thông

Phó đội trưởng

0918.828.081

lhthong@angiang.gov.vn

36

Trần Văn Thiết

Thanh tra viên

0989.799.005

tvthiet@angiang.gov.vn

37

Huỳnh Hạo Thiên

Thanh tra viên

0919.748.889

hhthien@angiang.gov.vn

38

Lý Cao Cường

Đội trưởng

0989.700.766

lccuong@angiang.gov.vn

39

Nguyễn Chí Bình

Phó đội trưởng

0988.110.099

ncbinh@angiang.gov.vn

40

Bùi Quốc Cường

Thanh tra viên

0919.094.519

bqcuong@angiang.gov.vn

41

Nguyễn Tr.Vĩnh Thụy

Thanh tra viên

0919.566.852

ntvthuy@angiang.gov.vn

42

Nguyễn Thanh Dũng

Đội trưởng

0913.672.019

ntdung@angiang.gov.vn

43

Hồ Văn Hăng

Phó đội trưởng

0988.234.047

hvhang@angiang.gov.vn

44

Phạm Minh Hòa

Thanh tra viên

0913.194.770

pmhoa@angiang.gov.vn

45

Lưu Minh Thơ

Nhân viên

0919.472.967

lmtho@angiang.gov.vn

46

Huỳnh Nguyễn Tuấn

Đội trưởng

0919.756.840

hntuan@angiang.gov.vn

47

Võ Văn Hùng

Phó đội trưởng

0913.995.960

vvhung@angiang.gov.vn

48

Hồ Bảo Toàn

Thanh tra viên

0984.026.555

hntoan@angiang.gov.vn

49

Nguyễn Hữu Lộc

Đội trưởng

0949.261.111

nhloc@angiang.gov.vn

50

Nguyễn Anh Tuấn

Phó đội trưởng

0918.989.063

natuan@angiang.gov.vn

51

Tạ Hoàng Nam

Thanh tra viên

0919.009.298

thnam@angiang.gov.vn

52

Lê Việt Thống

Thanh tra viên

0909.050.665

lvthong@angiang.gov.vn

53

Võ Tấn Tài

Đội trưởng

0979.244.979

vttai@angiang.gov.vn

54

Dương Minh Thật

Phó đội trưởng

0918.745.854

dmthat@angiang.gov.vn

55

Trịnh Văn Hiếu

Thanh tra viên

0919.006.998

tvhieu@angiang.gov.vn

56

Nguyễn Thanh Khiết

Thanh tra viên

0919.264.267

ntkhiet@angiang.gov.vn

IV

Phòng Kế hoạch – Tài chính

02963.831.214

1

Hồ Thị Mỹ Tuyền

Phó Trưởng phòng

0939.974.992

htmtuyen@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Văn Hào

Phó phòng

0986.735.098

nvhao@angiang.gov.vn

3

Dương Bảo Châu

Kế toán viên

0939.122.039

dbchau@angiang.gov.vn

4

Trương Lê Mỹ Trinh

Kế toán viên

0979.117.204

tlmtrinh@angiang.gov.vn

5

 Châu Quang Thụy

Chuyên viên

0918.202.567

cqthuy@angiang.gov.vn

6

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên

0986.466.610

ntthien@angiang.gov.vn

7

Tăng Thị Trâm Anh

Thủ quỹ

0917.554.445

tttanh@angiang.gov.vn

V

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

02963.831.432

1

Nguyễn Thanh Sang

Trưởng phòng

0913.100.334

ntsang@angiang.gov.vn

2

Cao Thị Thu Loan

Phó phòng

0918.594.544

cttloan@angiang.gov.vn

3

Lưu Xuân Dục

Chuyên viên

0918.989.026

lxduc@angiang.gov.vn

4

Nguyễn Đức Hòa

Chuyên viên

0918.358.456

ndhoa@angiang.gov.vn

5

Trương Phương Trung

Chuyên viên

0983.155.549

tptrung@angiang.gov.vn

6

Từ Ngọc Điền

Chuyên viên

0947.891.503

tndien@angiang.gov.vn

VI

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

02966.250244

1

Lâm Vĩnh Cường

Trưởng phòng

0918.353.558

lvcuong@angiang.gov.vn

2

Đặng Thanh Huyền

Chuyên viên

0917.235.003

dthuyen@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Khoa Đăng

Chuyên viên

0942.940.640

nkdang@angiang.gov.vn

4

Phạm Hải Đông

Chuyên viên

0907.298.111

phdong@angiang.gov.vn

5

Nguyễn Thành Luân

Chuyên viên

0943.777.717

ntluan@angiang.gov.vn

VII

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

02963.831.174

1

Trần Nhựt Qui

Trưởng phòng

0913.649.732

tnqui@angiang.gov.vn

2

Võ Phú Hiển

Phó phòng

0982.601.525

vphien@angiang.gov.vn

3

Huỳnh Trí Minh

Phó phòng

0903.937.482

htminh@angiang.gov.vn

4

Phạm Quốc Hoàng

Chuyên viên

0939.886.647

pqhoang@angiang.gov.vn

5

Trần Ngọc Đức

Chuyên viên

0919.391.814

tnduc@angiang.gov.vn

6

Nguyễn Văn Trí Dũng

Chuyên viên

0977.453454

nvtdung@angiang.gov.vn

7

Lê Vũ Hoàng Vi

Chuyên viên

0987.264.861

lvhvi@angiang.gov.vn

8

Võ Minh Chánh

Chuyên viên

0989.119.899

vmchanh@angiang.gov.vn

9

Phương Mai Hoàng Tuấn

Chuyên viên

0918.867.500

pmhtuan@angiang.gov.vn

VIII
Ban Quản lý bảo trì Đường bộ  
1
Bùi Lê Anh Tài
Giám đốc
0949 332122
 
2
Nguyễn Minh Thưởng
Chuyên viên
0918 869099
 

IX

Trường Kỹ thuật nghiệp vụ - Giao thông vận tải

02963.831.719

1

Khưu Phong Nhã

Hiệu trưởng

0939.003.343

kpnha@angiang.gov.vn

2

Lê Công Thạch

Phó Hiệu trưởng

0913.797.414

lcthach@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Công Bằng

Phó Hiệu trưởng

0918.153.567

ncbang@angiang.gov.vn

4

Lê Quốc Hưng

Phó Hiệu trưởng

0918.204.307

lqhung@angiang.gov.vn

5

Lê Hoàng Diệu

TP Đào tạo

0918.067.698

lhdieu@angiang.gov.vn

6

Ngô Thanh Hải

TP TCHC

0913.771.261

nthai@angiang.gov.vn

7

Nguyễn Huy Cường

TP Tài vụ

0913.700.227

nhcuong@angiang.gov.vn

8

Bùi Lâm Sơn

Giám đốc TTSHLX

0913.952.227

blson@angiang.gov.vn

9

Hoàng Đình Chiến

TP Kỹ thuật

0983.794.482

hdchien@angiang.gov.vn

10

Nguyễn Trung Hiếu

GĐ TTĐT&SHLXCĐ

0965.172.119

nthieu@angiang.gov.vn

11

Hồ Nhựt Tân

PP Đào tạo

0989.118.885

hntan@angiang.gov.vn

12

Hồ Công Khanh

PP Đào tạo

0915.317.704

hckhanh@angiang.gov.vn

13

Phạm Thành Mậu

PP Đào tạo

0941.684.499

ptmau@angiang.gov.vn

14

Bùi Thị Thúy

PP TCHC

0919.952.717

btthuy@angiang.gov.vn

15

Trương Ngọc Bích Uyên

PP Tài vụ

0984.526.444

tnbuyen@angiang.gov.vn

16

Bùi Văn Chè

PP Kỹ thuật

0948.919.981

bvche@angiang.gov.vn

17

Chung Thị Mỹ Linh

PGĐ TTSHLX

0939.971.177

ctmlinh@angiang.gov.vn

18

Phạm Sỹ Phú

PGĐ TTSHLX

0909.330.934

psphu@angiang.gov.vn

19

Hồ Nhựt Tuấn

P.GĐ TTĐT&SHLXCĐ

0989.118.884

hntuan@angiang.gov.vn

X

Trung Tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ 

 

1

Nguyễn Thiện Bằng

Giám đốc

0913.786141

ntbang@angiang.gov.vn

2

Hồ Minh Ức

P. Giám đốc

0913.173107

hmuc@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Trung Hiếu

P. Giám đốc

0909.205570

nthieu@angiang.gov.vn

4

Đỗ Tuấn Thanh

Phụ trách bộ phận Tổ chức – Hành chính

0918.669433

dtthanh@angiang.gov.vn

5

Trần Phi Giang

Phụ trách bộ phận Kế hoạch – Tài chính

0974.914141

tpgiang@angiang.gov.vn

6

Võ Trung Hiếu

Phụ trách bộ phận nghiệp vụ

0919.320925

vthieu@angiang.gov.vn

7

Nguyễn Văn Thuận

Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO

0974.461330

nvthuan@angiang.gov.vn

XI

Bến xe khách Châu Đốc

 

1

Phạm Đăng Lên

Giám đốc

0913.877.119

pdlen@angiang.gov.vn

2

Lê Văn Xác

Phó Giám đốc

0913.730.723

lvxac@angiang.gov.vn

3

Huỳnh Thế Phong

Trưởng Phòng HC

0898.660.552

htphong@angiang.gov.vn

4 Lâm Thị Hiền Kế toán trưởng 0985.954.235 lthien@angiang.gov.vn