Thông báo

Sở GTVT An Giang thông báo về việc điều tiết giao thông để triển khai thi công đường hai đầu cầu Duy Tân, thuộc phường Mỹ Bình và phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 05:12 01/10/2021        Thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ nội dung về lắp đặt camera trên xe theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP 04:45 24/08/2021        Thông báo về việc hạn chế giao thông thủy trên sông Châu Đốc tại tổ 44, ấp An Thạnh, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang 10:59 11/08/2021        Chi bộ Văn phòng Sở - Sở Giao thông vận tải An Giang tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới 03:49 06/08/2021        Đội Thanh tra giao thông số 10 phối hợp kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn huyện Tri Tôn 04:04 05/08/2021        Hủy bỏ Công văn số 1712/SGTVT-QLVTPT&NL 07:03 03/08/2021        Đội Thanh tra giao thông số 5 phối hợp tuần tra, kiểm soát lưu động về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn huyện Thoại Sơn 02:53 03/08/2021        Bản tin UBND tỉnh An Giang ban hành công văn triển khai thực hiện Thông tư số 47/2021/TT-BTC 03:47 26/07/2021        Thanh tra Sở tham gia phương án xét nghiệm sàng lọc Sars-Cov-2 cho các đồng chí tham gia trực chốt 02:24 21/07/2021        Tăng cường thực hiện các biện pháp chống dịch trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 08:46 20/07/2021       

Tin tức Sự kiện

Danh bạ Sở Giao thông vận tải An Giang

02:56 23/04/2021

DANH BẠ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH AN GIANG

Địa chỉ: 01 Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 02963.832.479

Website: sogtvt.angiang.gov.vn

Email: sogtvt@angiang.gov.vn

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

I

 Lãnh Đạo Sở

1

Nguyễn Phú Tân

Giám đốc

0908.117.191

nptan@angiang.gov.vn

2

Đỗ Văn Thơm

Phó Giám đốc

0944.999.669

dvthom@angiang.gov.vn

3

Đinh Văn To

Phó Giám đốc

0947.277.799

dvto@angiang.gov.vn

II

Văn Phòng Sở

02963.832.479

1

Phạm Đăng Lên

Chánh văn phòng

0913.877.119

pdlen@angiang.gov.vn

2

Huỳnh Ngọc Sang

Phó chánh văn phòng

0913.624.034

hnsang@angiang.gov.vn

3

Võ Ngọc Hiền

Phó chánh văn phòng

0918.752.220

vnhien@angiang.gov.vn

4

Võ Bá Thịnh

Cán sự

0918.358.258

vbthinh@angiang.gov.vn

5

Hứa Thị Quỳnh Như

Chuyên viên

0961.246.247

htqnhu@angiang.gov.vn

6

Võ Trí Công

Chuyên viên

0968.054.312

vtcong@angiang.gov.vn

7 Nguyễn Văn Tâm Chuyên viên 0933.353.627 nvtam@angiang.gov.vn
8 Lê Thanh Nhàn Lái xe 0918.420.905  

9

Nguyễn Phú Quí

Lái xe

0918.078.989

 

III

 Thanh Tra Sở

 

1

Nguyễn Thanh Kỳ

Chánh Thanh tra

0919.096.609

tnky@angiang.gov.vn

2

Lê Văn Xác

P.Chánh Thanh tra

0913.730.723

lvxac@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Ngọc Tấn

P.Chánh Thanh tra

0918.060.143

nntan@angiang.gov.vn

4

Phạm Minh Tiền

Đội trưởng

0918.233.044

pmtien@angiang.gov.vn

5

Nguyễn Phước Quí

Phó đội trưởng

0918.091.338

npqui@angiang.gov.vn

6

Dương Ngọc Thanh

Thanh tra viên

0914.432.838

dnthanh@angiang.gov.vn

7

Võ Xuân Lộc

Thanh tra viên

0913.868.384

vxloc@angiang.gov.vn

8

Huỳnh Quang Trung

Thanh tra viên

0918.660.077

hqtrung@angiang.gov.vn

9

Trần Thanh Tâm

Kế toán trưởng

0989.613.515

tttam@angiang.gov.vn

10

Nguyễn Bảo Vinh

Thanh tra viên

0913.496.043

nbvinh@angiang.gov.vn

11

Dương Phú Khoa

Thanh tra viên

0907.273.123

dpkhoa@angiang.gov.vn

12

Phạm Hoàng Long

Nhân viên

0906.786.262

phlong@angiang.gov.vn

13

Huỳnh Cao Quí

Đội trưởng

0907.729.192

hcqui@angiang.gov.vn

14

Huỳnh Thanh Dũng

Thanh tra viên

0918.645.315

htdung@angiang.gov.vn

15

Vũ Văn Nhượng

Thanh tra viên chính

0913.654.158

vvnhuong@angiang.gov.vn

16

Nguyễn Văn Hiền

Phó đội trưởng

0918.517.035

nvhien@angiang.gov.vn

17

Trần Quốc Hưng

Phó đội trưởng

0989.627.272

tqhung@angiang.gov.vn

18

Phan Thanh Phương

Thanh tra viên

0913.709.790

ptphuong@angiang.gov.vn

19

Khưu Ng. Anh Hùng

Thanh tra viên

0989.299.029

knahung@angiang.gov.vn

20

Huỳnh Hữu Lộc

Cán sự

0918.754.447

hhloc@angiang.gov.vn

21

Phạm Bảo Toàn

Đội trưởng

0919.898.974

pbtoan@angiang.gov.vn

22

Phan Thành Quí

Phó đội trưởng

0919.447.933

ptqui@angiang.gov.vn

23

Huỳnh Văn Hùng

Thanh tra viên

0942.673.876

hvhung@angiang.gov.vn

24

Trần Trung Hiếu

Thanh tra viên

0913.978.092

tthieu@angiang.gov.vn

25

Nguyễn Phương Thảo

Thanh tra viên

0919.109.097

npthao@angiang.gov.vn

26

Ngô Văn Dũng

Nhân viên

0989.572.947

nvdung@angiang.gov.vn

27

Nguyễn Hùng Lực

Đội trưởng

0919.246.363

nhluc@angiang.gov.vn

28

Huỳnh Thanh Tuấn

Phó đội trưởng

0988.178.799

httuan@angiang.gov.vn

29

Nguyễn Xuân Thủy

Thanh tra viên

0913.821.789

nxthuy@angiang.gov.vn

30

Lăng Hoàng Tân

Thanh tra viên

0913.618.243

lhtan@angiang.gov.vn

31

Huỳnh Trung Dũng

Đội trưởng

0917.544.242

htdung@angiang.gov.vn

32

Trần Hữu Hải

Phó đội trưởng

0972.585.343

thhai@angiang.gov.vn

33

Kim Cao Anh Châu

Chuyên viên

0939.514.134

kcachau@angiang.gov.vn

34

Huỳnh Long Hồ

Đội trưởng

0912.222.141

hlho@angiang.gov.vn

35

Nguyễn Văn Ngọc

Phó đội trưởng

0919.390.117

nvngoc@angiang.gov.vn

36

Đặng Minh Quân

Chuyên viên

0913.649.664

dmquan@angiang.gov.vn

37

Lê Huy Thông

Phó đội trưởng

0918.828.081

lhthong@angiang.gov.vn

38

Trần Văn Thiết

Thanh tra viên

0989.799.005

tvthiet@angiang.gov.vn

39

Huỳnh Hạo Thiên

Thanh tra viên

0919.748.889

hhthien@angiang.gov.vn

40

Lý Cao Cường

Đội trưởng

0989.700.766

lccuong@angiang.gov.vn

41

Nguyễn Chí Bình

Phó đội trưởng

0988.110.099

ncbinh@angiang.gov.vn

42

Bùi Quốc Cường

Thanh tra viên

0919.094.519

bqcuong@angiang.gov.vn

43

Nguyễn Tr.Vĩnh Thụy

Thanh tra viên

0919.566.852

ntvthuy@angiang.gov.vn

44

Nguyễn Thanh Dũng

Đội trưởng

0913.672.019

ntdung@angiang.gov.vn

45

Hồ Văn Hăng

Phó đội trưởng

0988.234.047

hvhang@angiang.gov.vn

46

Phạm Minh Hòa

Thanh tra viên

0913.194.770

pmhoa@angiang.gov.vn

47

Lưu Minh Thơ

Nhân viên

0919.472.967

lmtho@angiang.gov.vn

48

Huỳnh Nguyễn Tuấn

Đội trưởng

0919.756.840

hntuan@angiang.gov.vn

49

Võ Văn Hùng

Phó đội trưởng

0913.995.960

vvhung@angiang.gov.vn

50

Hồ Bảo Toàn

Thanh tra viên

0984.026.555

hntoan@angiang.gov.vn

51

Nguyễn Hữu Lộc

Đội trưởng

0949.261.111

nhloc@angiang.gov.vn

52

Nguyễn Anh Tuấn

Phó đội trưởng

0918.989.063

natuan@angiang.gov.vn

53

Tạ Hoàng Nam

Thanh tra viên

0919.009.298

thnam@angiang.gov.vn

54

Lê Việt Thống

Thanh tra viên

0909.050.665

lvthong@angiang.gov.vn

55

Võ Tấn Tài

Đội trưởng

0979.244.979

vttai@angiang.gov.vn

56

Dương Minh Thật

Phó đội trưởng

0918.745.854

dmthat@angiang.gov.vn

57

Trịnh Văn Hiếu

Thanh tra viên

0919.006.998

tvhieu@angiang.gov.vn

58

Nguyễn Thanh Khiết

Thanh tra viên

0919.264.267

ntkhiet@angiang.gov.vn

IV

Phòng Kế hoạch – Tài chính

02963.831.214

1

Trương Khiết Quang

Trưởng phòng

0913.771.834

tkquang@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Văn Hào

Phó phòng

0986.735.098

nvhao@angiang.gov.vn

3

Hồ Thị Mỹ Tuyền

Phó phòng

0939.974.992

htmtuyen@angiang.gov.vn

4

Dương Bảo Châu

Kế toán viên

0939.122.039

dbchau@angiang.gov.vn

5

Trương Lê Mỹ Trinh

Kế toán viên

0979.117.204

tlmtrinh@angiang.gov.vn

6

Lê Vũ Hoàng Vi

Chuyên viên

0987.264.861

lvhvi@angiang.gov.vn

7

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên

0986.466.610

ntthien@angiang.gov.vn

8

Tăng Thị Trâm Anh

Thủ quỹ

0917.554.445

tttanh@angiang.gov.vn

V

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

02963.831.432

1

Nguyễn Thanh Sang

Trưởng phòng

0913.100.334

ntsang@angiang.gov.vn

2

Bùi Lê Anh Tài

Phó phòng

0949.332.122

blatai@angiang.gov.vn

3

Cao Thị Thu Loan

Phó phòng

0918.594.544

cttloan@angiang.gov.vn

4

Lưu Xuân Dục

Chuyên viên

0918.989.026

lxduc@angiang.gov.vn

5

Nguyễn Đức Hòa

Chuyên viên

0918.358.456

ndhoa@angiang.gov.vn

6

Trương Phương Trung

Chuyên viên

0983.155.549

tptrung@angiang.gov.vn

7

Từ Ngọc Điền

Chuyên viên

0947.891.503

tndien@angiang.gov.vn

8

Từ Văn Dũng

Chuyên viên

0911.587.173

tvdung@angiang.gov.vn

VI

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

02966.250244

1

Lâm Vĩnh Cường

Trưởng phòng

0918.353.558

lvcuong@angiang.gov.vn

2

Đặng Thanh Huyền

Chuyên viên

0917.235.003

dthuyen@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Khoa Đăng

Chuyên viên

0942.940.640

nkdang@angiang.gov.vn

4

Phạm Hải Đông

Chuyên viên

0907.298.111

phdong@angiang.gov.vn

5

Nguyễn Thành Luân

Chuyên viên

0943.777.717

ntluan@angiang.gov.vn

VII

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

02963.831.174

1

Trần Nhựt Qui

Trưởng phòng

0913.649.732

tnqui@angiang.gov.vn

2

Võ Phú Hiển

Phó phòng

0982.601.525

vphien@angiang.gov.vn

3

Huỳnh Trí Minh

Phó phòng

0903.937.482

htminh@angiang.gov.vn

4

Phạm Quốc Hoàng

Chuyên viên

0939.886.647

pqhoang@angiang.gov.vn

5

Trần Ngọc Đức

Chuyên viên

0919.391.814

tnduc@angiang.gov.vn

6

Nguyễn Văn Trí Dũng

Chuyên viên

0977.453454

nvtdung@angiang.gov.vn

7

Châu Quang Thụy

Chuyên viên

0918.202.567

cqthuy@angiang.gov.vn

8

Võ Minh Chánh

Chuyên viên

0989.119.899

vmchanh@angiang.gov.vn

9

Phương Mai Hoàng Tuấn

Chuyên viên

0918.867.500

pmhtuan@angiang.gov.vn

VIII

Trường Kỹ thuật nghiệp vụ - Giao thông vận tải

02963.831.719

1

Khưu Phong Nhã

Hiệu trưởng

0939.003.343

kpnha@angiang.gov.vn

2

Lê Công Thạch

Phó Hiệu trưởng

0913.797.414

lcthach@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Công Bằng

Phó Hiệu trưởng

0918.153.567

ncbang@angiang.gov.vn

4

Lê Quốc Hưng

Phó Hiệu trưởng

0918.204.307

lqhung@angiang.gov.vn

5

Lê Hoàng Diệu

TP Đào tạo

0918.067.698

lhdieu@angiang.gov.vn

6

Ngô Thanh Hải

TP TCHC

0913.771.261

nthai@angiang.gov.vn

7

Nguyễn Huy Cường

TP Tài vụ

0913.700.227

nhcuong@angiang.gov.vn

8

Bùi Lâm Sơn

Giám đốc TTSHLX

0913.952.227

blson@angiang.gov.vn

9

Hoàng Đình Chiến

TP Kỹ thuật

0983.794.482

hdchien@angiang.gov.vn

10

Nguyễn Trung Hiếu

GĐ TTĐT&SHLXCĐ

0965.172.119

nthieu@angiang.gov.vn

11

Hồ Nhựt Tân

PP Đào tạo

0989.118.885

hntan@angiang.gov.vn

12

Hồ Công Khanh

PP Đào tạo

0915.317.704

hckhanh@angiang.gov.vn

13

Phạm Thành Mậu

PP Đào tạo

0941.684.499

ptmau@angiang.gov.vn

14

Bùi Thị Thúy

PP TCHC

0919.952.717

btthuy@angiang.gov.vn

15

Trương Ngọc Bích Uyên

PP Tài vụ

0984.526.444

tnbuyen@angiang.gov.vn

16

Bùi Văn Chè

PP Kỹ thuật

0948.919.981

bvche@angiang.gov.vn

17

Chung Thị Mỹ Linh

PGĐ TTSHLX

0939.971.177

ctmlinh@angiang.gov.vn

18

Phạm Sỹ Phú

PGĐ TTSHLX

0909.330.934

psphu@angiang.gov.vn

19

Hồ Nhựt Tuấn

P.GĐ TTĐT&SHLXCĐ

0989.118.884

hntuan@angiang.gov.vn

IX

Trung Tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ 

 

1

Nguyễn Thiện Bằng

Giám đốc

0913.786141

ntbang@angiang.gov.vn

2

Hồ Minh Ức

P. Giám đốc

0913.173107

hmuc@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Trung Hiếu

P. Giám đốc

0909.205570

nthieu@angiang.gov.vn

4

Đỗ Tuấn Thanh

Phụ trách bộ phận Tổ chức – Hành chính

0918.669433

dtthanh@angiang.gov.vn

5

Trần Phi Giang

Phụ trách bộ phận Kế hoạch – Tài chính

0974.914141

tpgiang@angiang.gov.vn

6

Võ Trung Hiếu

Phụ trách bộ phận nghiệp vụ

0919.320925

vthieu@angiang.gov.vn

7

Nguyễn Văn Thuận

Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO

0974.461330

nvthuan@angiang.gov.vn

X

Bến xe khách Châu Đốc

 

1

Nguyễn Thanh Liêm

Giám đốc

0913.658.678

ntliem@angiang.gov.vn

2

Huỳnh Thế Phong

Trưởng phòng HC

0898.660.552

htphong@angiang.gov.vn

3

Lâm Thị Hiền

Kế toán trưởng

0985.954.235

lthien@angiang.gov.vn