Thông báo

Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022 đối với các Dự án ĐTXD CTGT 07:42 03/12/2021        Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân năm 2021 04:01 24/11/2021        Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang trao Quyết đinh công tác cán bộ 05:11 15/11/2021        Thông báo về việc công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong vùng nước Cảng thủy nội địa Gavi 04:46 12/11/2021        Đội Thanh tra giao thông số 5 tăng cường kiểm tra công trình đang thi công và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Thoại Sơn 02:08 05/11/2021        Kết nối hiệu quả vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ - đường thủy theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ 01:50 05/11/2021        Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết điển hình tiên tiến ngành Giao thông vận tải năm 2021 10:46 30/10/2021        Tăng cường kiểm tra đơn vị thi công công trình giao thông gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 10:31 28/10/2021        Thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong vùng bến thủy nội địa Xuất nhập khẩu xăng dầu Vịnh Tre 03:07 25/10/2021        Thông báo hạn chế giao thông thủy trên kênh Rạch Giá Hà Tiên 10:04 22/10/2021       

Tin tức Sự kiện

Danh bạ Sở Giao thông vận tải An Giang

02:56 23/04/2021

DANH BẠ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH AN GIANG

Địa chỉ: 01 Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 02963.832.479

Website: sogtvt.angiang.gov.vn

Email: sogtvt@angiang.gov.vn

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

I

 Lãnh Đạo Sở

1

Nguyễn Phú Tân

Giám đốc

0908.117.191

nptan@angiang.gov.vn

2

Đỗ Văn Thơm

Phó Giám đốc

0944.999.669

dvthom@angiang.gov.vn

3

Đinh Văn To

Phó Giám đốc

0947.277.799

dvto@angiang.gov.vn

II

Văn Phòng Sở

02963.832.479

1

Phạm Đăng Lên

Chánh văn phòng

0913.877.119

pdlen@angiang.gov.vn

2

Huỳnh Ngọc Sang

Phó chánh văn phòng

0913.624.034

hnsang@angiang.gov.vn

3

Võ Ngọc Hiền

Phó chánh văn phòng

0918.752.220

vnhien@angiang.gov.vn

4

Võ Bá Thịnh

Cán sự

0918.358.258

vbthinh@angiang.gov.vn

5

Hứa Thị Quỳnh Như

Chuyên viên

0961.246.247

htqnhu@angiang.gov.vn

6

Võ Trí Công

Chuyên viên

0968.054.312

vtcong@angiang.gov.vn

7 Nguyễn Văn Tâm Chuyên viên 0933.353.627 nvtam@angiang.gov.vn
8 Lê Thanh Nhàn Lái xe 0918.420.905  

9

Nguyễn Phú Quí

Lái xe

0918.078.989

 

III

 Thanh Tra Sở

 

1

Nguyễn Thanh Kỳ

Chánh Thanh tra

0919.096.609

tnky@angiang.gov.vn

2

Lê Văn Xác

P.Chánh Thanh tra

0913.730.723

lvxac@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Ngọc Tấn

P.Chánh Thanh tra

0918.060.143

nntan@angiang.gov.vn

4

Phạm Minh Tiền

Đội trưởng

0918.233.044

pmtien@angiang.gov.vn

5

Nguyễn Phước Quí

Phó đội trưởng

0918.091.338

npqui@angiang.gov.vn

6

Dương Ngọc Thanh

Thanh tra viên

0914.432.838

dnthanh@angiang.gov.vn

7

Võ Xuân Lộc

Thanh tra viên

0913.868.384

vxloc@angiang.gov.vn

8

Huỳnh Quang Trung

Thanh tra viên

0918.660.077

hqtrung@angiang.gov.vn

9

Trần Thanh Tâm

Kế toán trưởng

0989.613.515

tttam@angiang.gov.vn

10

Nguyễn Bảo Vinh

Thanh tra viên

0913.496.043

nbvinh@angiang.gov.vn

11

Dương Phú Khoa

Thanh tra viên

0907.273.123

dpkhoa@angiang.gov.vn

12

Phạm Hoàng Long

Nhân viên

0906.786.262

phlong@angiang.gov.vn

13

Huỳnh Cao Quí

Đội trưởng

0907.729.192

hcqui@angiang.gov.vn

14

Huỳnh Thanh Dũng

Thanh tra viên

0918.645.315

htdung@angiang.gov.vn

15

Vũ Văn Nhượng

Thanh tra viên chính

0913.654.158

vvnhuong@angiang.gov.vn

16

Nguyễn Văn Hiền

Phó đội trưởng

0918.517.035

nvhien@angiang.gov.vn

17

Trần Quốc Hưng

Phó đội trưởng

0989.627.272

tqhung@angiang.gov.vn

18

Phan Thanh Phương

Thanh tra viên

0913.709.790

ptphuong@angiang.gov.vn

19

Khưu Ng. Anh Hùng

Thanh tra viên

0989.299.029

knahung@angiang.gov.vn

20

Huỳnh Hữu Lộc

Cán sự

0918.754.447

hhloc@angiang.gov.vn

21

Phạm Bảo Toàn

Đội trưởng

0919.898.974

pbtoan@angiang.gov.vn

22

Phan Thành Quí

Phó đội trưởng

0919.447.933

ptqui@angiang.gov.vn

23

Huỳnh Văn Hùng

Thanh tra viên

0942.673.876

hvhung@angiang.gov.vn

24

Trần Trung Hiếu

Thanh tra viên

0913.978.092

tthieu@angiang.gov.vn

25

Nguyễn Phương Thảo

Thanh tra viên

0919.109.097

npthao@angiang.gov.vn

26

Ngô Văn Dũng

Nhân viên

0989.572.947

nvdung@angiang.gov.vn

27

Nguyễn Hùng Lực

Đội trưởng

0919.246.363

nhluc@angiang.gov.vn

28

Huỳnh Thanh Tuấn

Phó đội trưởng

0988.178.799

httuan@angiang.gov.vn

29

Nguyễn Xuân Thủy

Thanh tra viên

0913.821.789

nxthuy@angiang.gov.vn

30

Lăng Hoàng Tân

Thanh tra viên

0913.618.243

lhtan@angiang.gov.vn

31

Huỳnh Trung Dũng

Đội trưởng

0917.544.242

htdung@angiang.gov.vn

32

Trần Hữu Hải

Phó đội trưởng

0972.585.343

thhai@angiang.gov.vn

33

Kim Cao Anh Châu

Chuyên viên

0939.514.134

kcachau@angiang.gov.vn

34

Huỳnh Long Hồ

Đội trưởng

0912.222.141

hlho@angiang.gov.vn

35

Nguyễn Văn Ngọc

Phó đội trưởng

0919.390.117

nvngoc@angiang.gov.vn

36

Đặng Minh Quân

Chuyên viên

0913.649.664

dmquan@angiang.gov.vn

37

Lê Huy Thông

Phó đội trưởng

0918.828.081

lhthong@angiang.gov.vn

38

Trần Văn Thiết

Thanh tra viên

0989.799.005

tvthiet@angiang.gov.vn

39

Huỳnh Hạo Thiên

Thanh tra viên

0919.748.889

hhthien@angiang.gov.vn

40

Lý Cao Cường

Đội trưởng

0989.700.766

lccuong@angiang.gov.vn

41

Nguyễn Chí Bình

Phó đội trưởng

0988.110.099

ncbinh@angiang.gov.vn

42

Bùi Quốc Cường

Thanh tra viên

0919.094.519

bqcuong@angiang.gov.vn

43

Nguyễn Tr.Vĩnh Thụy

Thanh tra viên

0919.566.852

ntvthuy@angiang.gov.vn

44

Nguyễn Thanh Dũng

Đội trưởng

0913.672.019

ntdung@angiang.gov.vn

45

Hồ Văn Hăng

Phó đội trưởng

0988.234.047

hvhang@angiang.gov.vn

46

Phạm Minh Hòa

Thanh tra viên

0913.194.770

pmhoa@angiang.gov.vn

47

Lưu Minh Thơ

Nhân viên

0919.472.967

lmtho@angiang.gov.vn

48

Huỳnh Nguyễn Tuấn

Đội trưởng

0919.756.840

hntuan@angiang.gov.vn

49

Võ Văn Hùng

Phó đội trưởng

0913.995.960

vvhung@angiang.gov.vn

50

Hồ Bảo Toàn

Thanh tra viên

0984.026.555

hntoan@angiang.gov.vn

51

Nguyễn Hữu Lộc

Đội trưởng

0949.261.111

nhloc@angiang.gov.vn

52

Nguyễn Anh Tuấn

Phó đội trưởng

0918.989.063

natuan@angiang.gov.vn

53

Tạ Hoàng Nam

Thanh tra viên

0919.009.298

thnam@angiang.gov.vn

54

Lê Việt Thống

Thanh tra viên

0909.050.665

lvthong@angiang.gov.vn

55

Võ Tấn Tài

Đội trưởng

0979.244.979

vttai@angiang.gov.vn

56

Dương Minh Thật

Phó đội trưởng

0918.745.854

dmthat@angiang.gov.vn

57

Trịnh Văn Hiếu

Thanh tra viên

0919.006.998

tvhieu@angiang.gov.vn

58

Nguyễn Thanh Khiết

Thanh tra viên

0919.264.267

ntkhiet@angiang.gov.vn

IV

Phòng Kế hoạch – Tài chính

02963.831.214

1

Trương Khiết Quang

Trưởng phòng

0913.771.834

tkquang@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Văn Hào

Phó phòng

0986.735.098

nvhao@angiang.gov.vn

3

Hồ Thị Mỹ Tuyền

Phó phòng

0939.974.992

htmtuyen@angiang.gov.vn

4

Dương Bảo Châu

Kế toán viên

0939.122.039

dbchau@angiang.gov.vn

5

Trương Lê Mỹ Trinh

Kế toán viên

0979.117.204

tlmtrinh@angiang.gov.vn

6

Lê Vũ Hoàng Vi

Chuyên viên

0987.264.861

lvhvi@angiang.gov.vn

7

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên

0986.466.610

ntthien@angiang.gov.vn

8

Tăng Thị Trâm Anh

Thủ quỹ

0917.554.445

tttanh@angiang.gov.vn

V

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

02963.831.432

1

Nguyễn Thanh Sang

Trưởng phòng

0913.100.334

ntsang@angiang.gov.vn

2

Bùi Lê Anh Tài

Phó phòng

0949.332.122

blatai@angiang.gov.vn

3

Cao Thị Thu Loan

Phó phòng

0918.594.544

cttloan@angiang.gov.vn

4

Lưu Xuân Dục

Chuyên viên

0918.989.026

lxduc@angiang.gov.vn

5

Nguyễn Đức Hòa

Chuyên viên

0918.358.456

ndhoa@angiang.gov.vn

6

Trương Phương Trung

Chuyên viên

0983.155.549

tptrung@angiang.gov.vn

7

Từ Ngọc Điền

Chuyên viên

0947.891.503

tndien@angiang.gov.vn

8

Từ Văn Dũng

Chuyên viên

0911.587.173

tvdung@angiang.gov.vn

VI

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

02966.250244

1

Lâm Vĩnh Cường

Trưởng phòng

0918.353.558

lvcuong@angiang.gov.vn

2

Đặng Thanh Huyền

Chuyên viên

0917.235.003

dthuyen@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Khoa Đăng

Chuyên viên

0942.940.640

nkdang@angiang.gov.vn

4

Phạm Hải Đông

Chuyên viên

0907.298.111

phdong@angiang.gov.vn

5

Nguyễn Thành Luân

Chuyên viên

0943.777.717

ntluan@angiang.gov.vn

VII

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

02963.831.174

1

Trần Nhựt Qui

Trưởng phòng

0913.649.732

tnqui@angiang.gov.vn

2

Võ Phú Hiển

Phó phòng

0982.601.525

vphien@angiang.gov.vn

3

Huỳnh Trí Minh

Phó phòng

0903.937.482

htminh@angiang.gov.vn

4

Phạm Quốc Hoàng

Chuyên viên

0939.886.647

pqhoang@angiang.gov.vn

5

Trần Ngọc Đức

Chuyên viên

0919.391.814

tnduc@angiang.gov.vn

6

Nguyễn Văn Trí Dũng

Chuyên viên

0977.453454

nvtdung@angiang.gov.vn

7

Châu Quang Thụy

Chuyên viên

0918.202.567

cqthuy@angiang.gov.vn

8

Võ Minh Chánh

Chuyên viên

0989.119.899

vmchanh@angiang.gov.vn

9

Phương Mai Hoàng Tuấn

Chuyên viên

0918.867.500

pmhtuan@angiang.gov.vn

VIII

Trường Kỹ thuật nghiệp vụ - Giao thông vận tải

02963.831.719

1

Khưu Phong Nhã

Hiệu trưởng

0939.003.343

kpnha@angiang.gov.vn

2

Lê Công Thạch

Phó Hiệu trưởng

0913.797.414

lcthach@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Công Bằng

Phó Hiệu trưởng

0918.153.567

ncbang@angiang.gov.vn

4

Lê Quốc Hưng

Phó Hiệu trưởng

0918.204.307

lqhung@angiang.gov.vn

5

Lê Hoàng Diệu

TP Đào tạo

0918.067.698

lhdieu@angiang.gov.vn

6

Ngô Thanh Hải

TP TCHC

0913.771.261

nthai@angiang.gov.vn

7

Nguyễn Huy Cường

TP Tài vụ

0913.700.227

nhcuong@angiang.gov.vn

8

Bùi Lâm Sơn

Giám đốc TTSHLX

0913.952.227

blson@angiang.gov.vn

9

Hoàng Đình Chiến

TP Kỹ thuật

0983.794.482

hdchien@angiang.gov.vn

10

Nguyễn Trung Hiếu

GĐ TTĐT&SHLXCĐ

0965.172.119

nthieu@angiang.gov.vn

11

Hồ Nhựt Tân

PP Đào tạo

0989.118.885

hntan@angiang.gov.vn

12

Hồ Công Khanh

PP Đào tạo

0915.317.704

hckhanh@angiang.gov.vn

13

Phạm Thành Mậu

PP Đào tạo

0941.684.499

ptmau@angiang.gov.vn

14

Bùi Thị Thúy

PP TCHC

0919.952.717

btthuy@angiang.gov.vn

15

Trương Ngọc Bích Uyên

PP Tài vụ

0984.526.444

tnbuyen@angiang.gov.vn

16

Bùi Văn Chè

PP Kỹ thuật

0948.919.981

bvche@angiang.gov.vn

17

Chung Thị Mỹ Linh

PGĐ TTSHLX

0939.971.177

ctmlinh@angiang.gov.vn

18

Phạm Sỹ Phú

PGĐ TTSHLX

0909.330.934

psphu@angiang.gov.vn

19

Hồ Nhựt Tuấn

P.GĐ TTĐT&SHLXCĐ

0989.118.884

hntuan@angiang.gov.vn

IX

Trung Tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ 

 

1

Nguyễn Thiện Bằng

Giám đốc

0913.786141

ntbang@angiang.gov.vn

2

Hồ Minh Ức

P. Giám đốc

0913.173107

hmuc@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Trung Hiếu

P. Giám đốc

0909.205570

nthieu@angiang.gov.vn

4

Đỗ Tuấn Thanh

Phụ trách bộ phận Tổ chức – Hành chính

0918.669433

dtthanh@angiang.gov.vn

5

Trần Phi Giang

Phụ trách bộ phận Kế hoạch – Tài chính

0974.914141

tpgiang@angiang.gov.vn

6

Võ Trung Hiếu

Phụ trách bộ phận nghiệp vụ

0919.320925

vthieu@angiang.gov.vn

7

Nguyễn Văn Thuận

Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO

0974.461330

nvthuan@angiang.gov.vn

X

Bến xe khách Châu Đốc

 

1

Nguyễn Thanh Liêm

Giám đốc

0913.658.678

ntliem@angiang.gov.vn

2

Huỳnh Thế Phong

Trưởng phòng HC

0898.660.552

htphong@angiang.gov.vn

3

Lâm Thị Hiền

Kế toán trưởng

0985.954.235

lthien@angiang.gov.vn