Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang    
 
 
 
 
Vận tải
Hạn chế giao thông thủy trên kênh Chợ Gạo (08/01/2017)

Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam thông báo: Cầu Chợ Gạo bắt qua kênh Chợ Gao tỉnh Tiền Giang thi công hợp long đoạn dầm dài 16,5m nằm giữa sông. Tạm thời giao thônơ đường thủy nội địa tại khu vực thi công cầu, bị hạn chế như sau:

 
 

Từ ngày 05/01 đến ngày 15/01/2017 phần luồng chạy tàu bề rộng 16,5m nằm giữa sông bị hạn chế với chiều cao tĩnh không là 7m. Phần luồng chạy tàu từ mép bờ phải (phía trụ T3) ra sông 45m và từ mép bờ trái (phía trụ T2) ra sông 40m với chiều cao tĩnh không là 9m.

Các phương tiện thủy có chiều cao <7m lưu thông bình thường;

Các phương tiện có tĩnh không >7m lưu thông phần luồng nằm 2 bên theo chỉ dẫn của lực lượng điều tiết.

Yêu cầu các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực này phải tuyệt đối tuân thủ hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và theo sự chỉ dẫn của lực lượng điều tiết, khống chế, đảm bảo gao thông thủy tại hiện trường.

NPQ/TB: 2217/CCĐTNĐPN-QLHT


 
 
 
 
 
 
 

Đăng ký trực tuyến Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu