Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang    
 
 
 
 
Chính trị - kinh tế - xã hội
Biểu đồ hoạt động, giá cước (vé) 14 tuyến xe buýt (12/02/2018)

Biểu đồ hoạt động, giá cước (vé) 14 tuyến xe buýt phục vụ Tết Mậu Tuất 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Responsive image
 

 

TUYẾN SỐ 1: LỘ TẺ RẠCH GIÁ – VỊNH TRE

Hành trình:

Lộ Tẻ Rạch Giá – TP Long Xuyên – Chợ An Châu – Lộ Tẻ Châu Thành – Cái Dầu – Vịnh Tre

Thời gian chuyến:

100 phút

Thời gian xuất bến:

từ 4h50 đến 17h30 ( tại 2 đầu bến)

Khoảng cách xe:

15 – 20 phút/ chuyến

Cự ly:

52 km

Loại xe:

45 – 60 chỗ có máy lạnh

Giá vé suốt tuyến

20.000 đồng

Vé tháng:

giảm 30% giá vé/chặng

Liên hệ: VP Đội Xe Buýt 1 – số 392, Phạm Cự Lượng, Khóm Tân Phú, Phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An Giang

VP Đội Xe Buýt 2 – Ấp Mỹ Chánh, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, An Giang

Điện thoại: 02963.945.511 - 575.597

   

TUYẾN SỐ 2: PHÀ AN HÒA - VỌNG THÊ

Hành trình:

Phà An Hòa - Hùng Vương - Mỹ Hòa - Phú Hòa - TT Núi Sập - Vọng Thê

Thời gian chuyến:

90 phút

Thời gian xuất bến:

từ 5h00 đến 17h20 ( tại 2 đầu bến)

Khoảng cách xe:

20 – 25 phút/ chuyến

Cự ly:

45 km

Loại xe:

30 – 45 chỗ

Giá vé suốt tuyến

19.000 đồng

Vé tháng:

giảm 30% giá vé/chặng

Liên hệ: VP Đội Xe Buýt 1 – số 392, Phạm Cự Lượng, Khóm Tân Phú, Phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: 02963.945.511

   

TUYẾN SỐ 4: CHÂU ĐỐC - KHÁNH BÌNH

Hành trình:

Bến xe Châu Đốc - An Phú - Đồng Ky - Khánh Bình

Thời gian chuyến:

80 phút

Thời gian xuất bến:

từ 5h05 đến 17h40 ( tại 2 đầu bến)

Khoảng cách xe:

25 – 30 phút/ chuyến

Cự ly:

41 km

Loại xe:

45 chỗ

Giá vé suốt tuyến

16.000 đồng

Vé tháng:

giảm 30% giá vé/chặng

VP Đội Xe Buýt 2 – Ấp Mỹ Chánh, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, An Giang

Điện thoại: 02963.575.597

 

 

TUYẾN SỐ 5: CHÂU THÀNH - TRI TÔN

Hành trình:

Lộ Tẻ Châu Thành - Cần Đăng - Số 5 - Số 10 - Tri Tôn

Thời gian chuyến:

80 phút

Thời gian xuất bến:

từ 5h00 đến 17h20 ( tại 2 đầu bến)

Khoảng cách xe:

20 – 25 phút/ chuyến

Cự ly:

40 km

Loại xe:

30 – 45 chỗ

Giá vé suốt tuyến

17.000 đồng

Vé tháng:

giảm 30% giá vé/chặng

Liên hệ: VP Đội Xe Buýt 1 – số 392, Phạm Cự Lượng, Khóm Tân Phú, Phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: 02963.945.511

   

TUYẾN SỐ 6: CHÂU GIANG - TÂN AN

Hành trình:

Phà Châu Giang - Tân Châu - Tân An

Thời gian chuyến:

50 phút

Thời gian xuất bến:

từ 5h25 đến 17h20 ( tại 2 đầu bến)

Khoảng cách xe:

105 phút/ chuyến

Cự ly:

20 km

Loại xe:

45 chỗ

Giá vé suốt tuyến

10.000 đồng

Vé tháng:

giảm 30% giá vé/chặng

VP Đội Xe Buýt 2 – Ấp Mỹ Chánh, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, An Giang

Điện thoại: 02963.575.597

   

TUYẾN SỐ 7: NĂNG GÙ - TÂN CHÂU

Hành trình:

Phà Năng Gù - Phú Mỹ - Chợ Vàm - Tân Châu

Thời gian chuyến:

120 phút

Thời gian xuất bến:

từ 4h50 đến 17h30 ( tại 2 đầu bến)

Khoảng cách xe:

40 - 60 phút/ chuyến

Cự ly:

51 km

Loại xe:

45 chỗ

Giá vé suốt tuyến

17.000 đồng

Vé tháng:

giảm 30% giá vé/chặng

Liên hệ: VP Đội Xe Buýt 3 – Bến xe Phú Mỹ, TT Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang

Điện thoại: 02966.254.568

   

TUYẾN SỐ 9: PHÀ AN HÒA - CHỢ MỚI

Hành trình:

Phà An Hòa - Cựu Hội - Mỹ Luông - Chợ Mới

Thời gian chuyến:

80 phút

Thời gian xuất bến:

từ 5h20 đến 17h30 ( tại 2 đầu bến)

Khoảng cách xe:

35 - 75 phút/ chuyến

Cự ly:

31 km

Loại xe:

45 chỗ

Giá vé suốt tuyến

12.000 đồng

Vé tháng:

giảm 30% giá vé/chặng

Liên hệ: VP Đội Xe Buýt 3 – Bến xe Phú Mỹ, TT Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang

Điện thoại: 02966.254.568

   

TUYẾN SỐ 10: PHÀ AN HÒA - THUẬN GIANG

Hành trình:

Phà An Hòa - Bà Vệ - Chợ Mới - Thuận Giang

Thời gian chuyến:

80 phút

Thời gian xuất bến:

từ 5h10 đến 17h20 ( tại 2 đầu bến)

Khoảng cách xe:

55 - 70 phút/ chuyến

Cự ly:

31 km

Loại xe:

25 - 29 - 45 chỗ

Giá vé suốt tuyến

12.000 đồng

Vé tháng:

giảm 30% giá vé/chặng

Liên hệ: VP Đội Xe Buýt 3 – Bến xe Phú Mỹ, TT Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang

Điện thoại: 02966.254.568

   

TUYẾN SỐ 11: TRI TÔN - NHÀ BÀNG

Hành trình:

Bến Xe Tri Tôn - Chi Lăng - Nhà Bàng

Thời gian chuyến:

50 phút

Thời gian xuất bến:

từ 5h20 đến 17h35 ( tại 2 đầu bến)

Khoảng cách xe:

30 - 35 phút/ chuyến

Cự ly:

24 km

Loại xe:

45 chỗ

Giá vé suốt tuyến

10.000 đồng

Vé tháng:

giảm 30% giá vé/chặng

Liên hệ: VP Đội Xe Buýt 4 – Bến Xe Tri Tôn, TT Tri Tôn, huyện Tri Tôn, An Giang

Điện thoại: 02963.773.403

   

TUYẾN SỐ 4: VỊNH TRE - XUÂN TÔ

Hành trình:

Vịnh Tre - Châu Đốc - Núi Sam - Nhà Bàng - Xuân Tô

Thời gian chuyến:

80 phút

Thời gian xuất bến:

từ 5h00 đến 17h40 ( tại 2 đầu bến)

Khoảng cách xe:

20 – 25 phút/ chuyến

Cự ly:

41 km

Loại xe:

45 chỗ

Giá vé suốt tuyến

17.000 đồng

Vé tháng:

giảm 30% giá vé/chặng

VP Đội Xe Buýt 2 – Ấp Mỹ Chánh, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, An Giang

Điện thoại: 02963.575.597

   

TUYẾN SỐ 13: TRI TÔN - VĨNH GIA

Hành trình:

Bến Xe Tri Tôn. Ba Chúc, Lạc Quới, Vĩnh Gia

Thời gian chuyến:

50 phút

Thời gian xuất bến:

từ 5h20 đến 17h35 ( tại 2 đầu bến)

Khoảng cách xe:

70 phút/ chuyến

Cự ly:

34 km

Loại xe:

45 chỗ

Giá vé suốt tuyến

15.000 đồng

Vé tháng:

giảm 30% giá vé/chặng

Liên hệ: VP Đội Xe Buýt 4 – Bến Xe Tri Tôn, TT Tri Tôn, huyện Tri Tôn, An Giang

Điện thoại: 02963.773.403

   

TUYẾN SỐ 14: TRI TÔN - VÀM RẦY

Hành trình:

Bến Xe Tri Tôn - Lò Gạch - Cống Ranh - Vàm Rầy

Thời gian chuyến:

50 phút

Thời gian xuất bến:

từ 5h00 đến 17h35 ( tại 2 đầu bến)

Khoảng cách xe:

70 phút/ chuyến

Cự ly:

34 km

Loại xe:

45 chỗ

Giá vé suốt tuyến

13.000 đồng

Vé tháng:

giảm 30% giá vé/chặng

Liên hệ: VP Đội Xe Buýt 4 – Bến Xe Tri Tôn, TT Tri Tôn, huyện Tri Tôn, An Giang

Điện thoại: 02963.773.403


 
 
 
 
 
 
 

Đăng ký trực tuyến Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu