Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang    
 
 
 
 
Vận tải
Phát triển 10.000 doanh nghiệp (10/02/2018)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng hôm thứ năm (08/2) đã ban hành Kế hoạch: Phát triển doanh nghiệp, theo đó đến năm 2020 tỉnh An Giang có 10.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập.

 

Responsive image
 

 

Chủ trương, mục tiêu tỉnh An Giang là tiếp tục phát triển doanh nghiệp về số lượng và chất lượng, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch cho các doanh nghiệp.

 

Tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, thu hút vốn đầu tư cho phát triển, giải quyết việc làm và đóng góp ngày càng cao vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

 

Thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa như: hỗ trợ tiếp cận tín dụng; hỗ trợ thuế, kế toán; hỗ trợ mặt bằng sản xuất; hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; hỗ trợ mở rộng thị trường; hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh; hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức của các cán bộ, công chức, viên chức; huy động cả hệ thống chính trị tham gia thực ện đạt mục tiêu của Kế hoạch. Tích cực phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chủ trì những nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao để tổ chức thực hiện hiệu quả, chất lượng và đảm bảo thời gian hoàn thành.

 

[Năm 2017, toàn tỉnh có 799 doanh nghiệp đăng thành lập mới, với tổng vốn đăng ký là 3.805 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2016, tăng 30,13% về số lượng doanh nghiệp và tăng 33,84% về vốn đăng ký. Tăng cao hơn bình quân cả nước 14,93% và cao hơn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là 16,13% về số lượng doanh nghiệp đăng ký. Tăng thấp hơn bình quân cả nước 11,56% và cao hơn khu vực ĐBSCL là 6,74% về vốn đăng ký.

Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2017, đứng hàng thứ 4 Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và thứ 27 của cả nước. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 4,57 tỷ đồng/doanh nghiệp, tăng 2,85% (tương đương 0,13 tỷ đồng/doanh nghiệp) so với cùng kỳ].

 

NPQ/kehoach 73/KH-UBND


 
 
 
 
 
 
 

Đăng ký trực tuyến Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu