Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang    
 
 
 
 
Cải cách hành chính
Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (24/12/2016)

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường vừa chỉ đạo Tổng cục, các cục, vụ thuộc Bộ, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện Quyết định 45//2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích, có hiệu lực từ ngày 16-12-2016.

 

Responsive image
 

 

Cụ thể, đối với những TTHC đã và đang thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch bưu chính công ích, phải nghiêm túc triển khai thực hiện các quy định về tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích từ các cơ quan giải quyết TTHC đến các tổ chức, cá nhân theo quy định tại Quyết định 45//2016/QĐ-TTg.

 

Thực hiện niêm yết các TTHC tại nơi giải quyết TTHC và công khai trên trang thông tin điện tử  của cơ quan giải quyết TTHC;

 

Rà soát các TTHC do cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện để kiến nghị  sửa đồi, bổ sung cho phù hợp với phương thức tiếp nhận , trả kết quả gai3i quyết TTHC qua dịch vụ  bưu chính công ích.

 

Riêng đối với TTHC chưa thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường yêu cầu thực hiện rà soát các TTHC do cơ quan đơn vị trực tiếp giải quyết. đặc biệt là TTHC có liên quan đến người dân, doanh nghiệp và có số lượng giải quyết lớn để đề xuất danh mục TTHC sẽ triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả  giải quyết TTHC qua bưu chính công ích./.

 

NPQ/CV14704-BGTVT-PC


 
 
 
 
 
 
 

Đăng ký trực tuyến Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu