Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang    
 
 
 
 
Chính sách, pháp luật
Chuyển đổi cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập (22/12/2016)

“Xây dựng Đề án có lộ trình thời gian cụ thể để chuyển đổi cơ chế tự chủ; làm rõ từng bước giảm phần chi từ ngân sách nhà nước…” Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi họp kiểm tra việc thực hiện Nghị định 16 của Chính phủ về cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Responsive image
 

 

Theo báo cáo của Sở Tài chính kết quả thực hiện chuyển đổi cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh trong năm 2016 còn chậm. Đặc biệt là các Sở, ngành chưa xây dựng lộ trình chuyển loại hình đơn vị sự nghiệp công lập từng bước tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, chưa có lộ trình chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

 

Phát biểu kết luận buổi họp kiểm tra việc thực hiện Nghị định 16 của Chính phủ,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng yêu cầu các Sở ngành có đơn vị sự nghiệp công lập tự rà soát, xây dựng Đề án có lộ trình, thời gian cụ thể để chuyển đổi cơ chế tự chủ; trong đó phải làm rõ và từng bước giảm phần chi từ ngân sách nhà nước. Đồng thời, có lộ trình chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần  Thời gian thực hiện trước ngày 25-12-2016,

 

Tại cuộc  họp này, Phó Chủ tịnh UBND tỉnh Lê Văn Nưng giao Sở Tài chính, Sở Nội vụ thẩm định Đề án chuyển đổi cơ chế tự chủ do sở ngành lập, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước ngày 15-1-2017 để thực hiện./.

 

NPQ/TB:446/TB-VPUBND

 


 
 
 
 
 
 
 

Đăng ký trực tuyến Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu