Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang    
 
 
 
 
Xây dựng, tổ chức giao thông
Đầu tư sửa chữa một số đoạn tuyến QL91C, QLN1 (11/02/2018)

Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện vừa có quyết định cho phép chuẩn bi đầu tư sửa chữa một số đoạn tuyến trên quốc lộ 91C và tuyến quốc lộ N1 qua địa phận tỉnh An Giang trong năm kế hoạch 2018. Tổng kinh phí thực hiện 25.480 triệu đồng, từ nguồn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương cấp.

 

Responsive image
 

 

Cụ thể, sửa chữa cục bộ, bù vênh, thảm bê tông nhựa các đoạn tuyến từ Km 03+623 – Km 04+700; Km12+000 – Km 14+651; Km15+766 – Km19+500; Km 27+280 – Km 27+691; Km 28+700 – Km 29+650. Làm mương thoát nước dọc đoạn từ Km 28+700 – Km 28+ 820 và bổ sung hệ thống biển báo trên tuyến quốc lộ 91C.


 

Thực hiện bù vênh, láng nhựa mặt đường đoạn từ Km 157+000 – Km 158+000; thay thế khe co giãn, gia cố lề tại phần ốp mái đường dẫn cầu 23 Km147+095, T6 Km148+943 tuyến quốc lộ N1 qua địa phận huyện Tri Tôn.


 

Các công trình, hạng mục sửa chữa giao thông nêu trên do Sở GTVT tỉnh An Giang làm chủ đầu.


 

NPQ/quyetdinh 127QĐ-TCĐNVN

 


 
 
 
 
 
 
 

Đăng ký trực tuyến Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu