Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang    
 
 
 
 
Thông tin Hành chính
Mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật (03/12/2016)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 199/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giây chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thuỷ nội địa; phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác, vận chuyển dầu khí trên biển có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

 

Responsive image
 

 

Thông tư  có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 102/200 8/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2008

BIỂU MỨC THU LỆ PHÍ

(kèm theo Thông tư so 199/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016

của Bộ trưởng Bộ Tài chính )

TT

'

Nôi dung các khoản thu

Mức thu

(đồng/giấy)

1

Giấy chứng nhận cấp theo quy định của công ước quốc tế hoẩtrtĩieo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho tàu biển, công trình biển.

 

50.000

2

Giây chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện thuỷ nội địa; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho phương tiện thuỷ nội địa.

 

50.000

3

Giây chứng nhận bảo đảm chất lượng và an toàn cấp cho thiết bị nâng, nồi hơi, bình chịu áp lực, Container, vật liệu, máy móc, thiết bị lắp đặt trên tàu thuỷ, công trình biển và các phương tiện giao thông vận tải khác.

 

50.000

4

  • Giây chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới (trong sản xuất, lắp ráp hoặc cải tạo); Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho: xe cơ giới; linh kiện, thiết bị, xe máy chuyên dùng (bao gồm cả xe cải tạo); xe bốn bánh có gắn động cơ; xe đạp điện; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giói, xe máy chuyên dùng.

 

  • Riêng Giấy chứng nhận cấp cho xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu thương).

 

50.000

100.000

5

Giây chứng nhận thẩm định thiết kế đối với phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt; Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt.

 

50.000

 

 

NPQ/TT: 199/2016/TT-BTC


 
 
 
 
 
 
 

Đăng ký trực tuyến Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu