Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang    
 
 
 
 
Cải cách hành chính
Nâng cao trách nhiệm trong kiểm soát thủ tục hành chính (20/11/2016)

“Không để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức yêu cầu cá nhân, tổ chức thực hiện các điều kiện, nộp thêm giấy tờ ngoài quy định; thu phí không đúng pháp luật; buộc người dân phải nộp các khoản thu của địa phương mới giải quyết TTHC…”

 

Responsive image
 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh  hôm 14-11 đã chỉ thị Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố  nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong kiểm soát thủ tục hành chính

 

Chủ tịch tỉnh yêu cầu thường xuyên phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát TTHC để nâng cao nhận thức của các cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là công chức trực tiếp thực hiện TTHC.

 

Tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo đúng nội dung TTHC đã được công bố và các quy định pháp luật có liên quan. Thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức vì sự sai sót, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 1311/QĐ-UBND. Thực hiện tốt việc tiếp nhận và chủ động xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật;

 

Rà soát, cập nhật TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi của ngành, lĩnh vực để trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố kịp thời, đầy đủ theo quy định. Thực hiện liên thông TTHC, đảm bảo giảm tối thiểu 20% thời gian giải quyết TTHC so với thời gian quy định đã được công bố.

 

Không để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức yêu cầu cá nhân, tổ chức thực hiện các điều kiện, nộp thêm giấy tờ ngoài quy định; thu phí không đúng pháp luật; buộc người dân phải nộp các khoản thu của địa phương mới giải quyết TTHC;

 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố  ưu tiên bố trí cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giải quyết TTHC; phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối kiểm soát TTHC.

 

Chủ tịch UBND tỉnh  Vương Bỉnh Thạnh nêu rõ, những  cán bộ, công chức, viên chức có hành vi thiếu trách nhiệm, gây khó khăn, phiền hà, làm phát sinh thêm chi phí, thời gian cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC, bị phản ánh thì Thủ trưởng cơ quan phải điều chuyển công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức đó, đồng thời xem xét mức độ vi phạm để có hình thức xử lý kỷ luật tương ứng. Việc xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm phải được công khai trong cơ quan, đơn vị và thông báo bằng văn bản đến Sở Tư pháp, Sở Nội vụ.

NPQ/CT: 3270/CT-UBND


 
 
 
 
 
 
 

Đăng ký trực tuyến Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu